Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Бюджетний дефіцит як економічне явище

Читайте также:
  1. Балансу. Дефіцит і криза платіжного балансу
  2. Бюджетний дефіцит України
  3. Бюджетний кодекс України та його значення
  4. Економічне вчення А.Сміта та Д. Рікардо.
  5. Економічне вчення Д. Рікардо.
  6. Економічне і соціальне регулювання

Бюджетний дефіцит – це перевищення видаткової частини бюджету над доходною.

В умовах ідеального стану економіки таке явище практичне відсутнє, оскільки держава може оптимально порівнювати обсяги своїх видатків відповідно до фінансових можливостей без будь-якої шкоди для суспільства.

Основні причини виникнення бюджетного дефіциту:

- надзвичайні події (війни, епідемії, стихійні лиха і т.д.), що потребує використання великого обсягу грошових коштів за умов нестачі звичайних резервів;

- необхідність здійснення великих державних вкладень у розвиток економіки з метою її структурної перебудови, що у майбутньому дасть можливість забезпечити приріст валового внутрішнього продукту, зміцнити економічну могутність держави та підвищити матеріальний та культурний рівень життя народу. Це явище відображає не кризу в житті суспільства, а державне регулювання економіки, спрямоване на забезпечення прогресивних зрушень у суспільстві;

- кризові явища в економіці та її розвал;

- неефективність фінансово-кредитних зв`язків;

- недосконалість фінансового законодавства.

В умовах, коли економіка країни розвивається динамічно і стабільно, бюджетний дефіцит у кількісно допустимих межах не є загрозливим. При цьому кількість не повинна переходити в негативну якість, тобто сума отриманих державою в борг фінансових ресурсів не повинна перекладатись на економіку держави, на платників податків і супроводжуватись скороченням соціальних програм.

Таким чином, наявність бюджетного дефіциту у допустимих межах не є негативним явищем в умовах динамічного розвитку економіки, проте рівень дефіциту бюджету повинен знаходитись під постійним контролем державних органів.

На початку 90-х років в Україні спостерігалось різке збільшення бюджетного дефіциту, що було обумовлено такими негативними явищами:

- різким зниженням ефективності виробництва, що супроводжувалось скороченням обсягів ВВП;

- значним зростанням та нераціональною структурою бюджетних видатків;

- неефективним функціонуванням бюджетного механізму;

- недосконалістю і частими змінами фінансового законодавства, які в свою чергу сприяли невпевненості виробників у доцільності розширення виробництва і відтоку капіталу з України.

Ці та ряд інших причин сприяли дестабілізації економіки, зниженню доходів бюджету, значному збільшенню бюджетного дефіциту, що призвело до нарощування інфляційних процесів, зростання цін на товари та послуги, зниження матеріального добробуту населення та інших негативних явищ.

 


 


Дата добавления: 2015-09-03; просмотров: 105 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: КУПЛЕТ ПЕРШИЙ ПРИВИД МАРЛІ | КУПЛЕТ ДРУГИЙ ПЕРШИЙ ІЗ ТРЬОХ ДУХІВ | КУПЛЕТ ТРЕТІЙ ДРУГИЙ ІЗ ТРЬОХ ДУХІВ | КУПЛЕТ ЧЕТВЕРТИЙ ОСТАННІЙ ІЗ ДУХІВ | КУПЛЕТ П'ЯТИЙ ЗАВЕРШЕННЯ ЦІЄЇ ІСТОРІЇ | Бюджетна система України та бюджетна класифікація | Бюджетна система України та принципи її побудови | Видатки державного бюджету та їх призначення | Взаємозв`язок фінансів з іншими економічними категоріями | Державний кредит та державний борг |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Бюджетний дефіцит України| Бюджетний кодекс України та його значення

mybiblioteka.su - 2015-2021 год. (0.008 сек.)