Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Гідросфера. Структура та екологічні функції гідросфери. Антропогенна діяльність як домінуючий фактор трансформації гідросфери.

Читайте также:
  1. II. Структура и состав кадастровых сведений Реестра объектов недвижимости
  2. III. Коррупционные факторы
  3. III. Структура регионального центра социального преображения
  4. IV. Организационная структура Совета
  5. А) Структура психики ребенка с отклонениями в развитии
  6. Анализ доходов предприятия и факторов, обуславливающих их формирование.
  7. Анализ факторов, причин и условий, оказывающих влияние на наркотизацию населения автономного округа.

Гідросфера - це водна сфера нашої планети, сукупність океанів, морів, вод континентів, льодовикових покривів. Запаси води на Землі величезні 0,025% усієї маси Землі. Прісна вода на планеті становить лише 2 % від її загальної кількості, причому 85 % її зосереджено в льодовикових , айсбергах .Близько 1% прісної води - це річки, прісноводні озера й деяка частина підземних вод; Вода виконує дуже важливі екологічні функції:

1) це головна складова частина всіх живих організмів, 2)основний механізм здійснення взаємозв'язків усіх процесів у екосистемах, 3)головний агент-переносник глобальних біоенергетичних екол. циклів; 4)є основним кліматоутворюючим фактором, 5)основним акумулятором сонячної енергії і "кухнею" погоди для всієї планети; 5)один із найважливіших видів мінеральної сировини, 6)головний природний ресурс споживання людства (людство використовує її в тисячу разів більше, ніж нафти чи вугілля).Домінуючі елементи хімічного складу гідросфери: Na+, Mg2+, Ca2+, Cl-, S, C.

Забруднення води поділяють на фізичне, хімічне, біологічне й теплове.Фізичне забруднення виникає в наслідок збільшення у воді нерозчинених домішок - піску, глини, намулу за рахунок змиву дощовими водами з розораних ділянок(полів), надходження суспензій з діючих підприємств гірничорудної промисловості, пилу, що переноситься вітром в суху погоду тощо. Хімічне забруднення води відбувається за рахунок надходження у водойми з стічними водами різних шкідливих домішок неорганічного(кислоти, луги, мінеральні солі) і органічного надходження(нафта і нафтопродукти, миючі засоби, пестициди тощо). Шкідлива дія токсичних речовин, що потрапляє у водойми, посилюється за рахунок так званого кумулятивного ефекту, що полягає в прогресуючому збільшенні вмісту шкідливих сполук у кожній послідовній ланці харчового ланцюжка. Особливої шкоди водоймам завдають нафта й нафтопродукти. Основними забруднювачами води є хімічні, нафтопереробні й целюлозопаперові заводи, великі тваринницькі комплекси, гірничорудна промисловість. Останнім часом особливе місце серед забруднювачів води посівдають синтетичі миючі засоби Більшість із них містить фосфор, що сприяє бурхливому розмноженню у воді синьо-зелених водоростей і "цвітінню" водойм. Серед біологічних забруднювачів перше місце посідають комунально-побутові стоки(особливо, якщо вони неочищенні недостатньо), а також стоки підприємств цукрових заводів, м'ясокомбінатів, заводів, що обробляють шкіру, деревообробних комбінатів. Особливої шкоди біологічне забруднення водойм завдає в місцях масового відпочинку людей(курортні зони узбережжя морів). Потрапляючи в питну воду, патогенні мікроби і віруси викликають різні епідемії, такі, як спалахи сальмонеліозу, гастроентеріту, гепатиту й ін. Теплове забруднення води спричиняється спуском у водойми підігрітих вод від ТЕС, АЕС та інших енергетичних установок. Тепла вода змінює термічний і біологічний режими водойм і шкідливо впливає на їх мешканців. Найбільшу кількість теплої води викидають у водойми атомні електростанції


Дата добавления: 2015-08-10; просмотров: 1313 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Міжнародні програми й організації з питань охорони природи. Міжнародні конвенції та договори з питань охорони природи та природокористування. | Охорона природних систем. Проблема збереження біологічного різноманіття. Заповідна справа. Природно-заповідний фонд. Червона книга. | Роль державних і неурядових організацій в охороні природи та природокористуванні | Природокористування, його типи. Екологічна складова природокористування. | Основні закони, правила та принципи оптимального природокористування. | Білет 9 | Сучасний стан та проблеми використання природних ресурсів (енергетичних, газово-атмосферних, водних, грунтово-геологічних, біологічних, комплексної ресурсної групи). | Екологічні проблеми водних екосистем України (Азовське та Чорне море; великі та малі річки; озера, тощо). | Екологічні проблеми, пов’язані з коливанням рівня Світового океану. Екологічні наслідки нераціонального зрошення та осушення територій. | Природне та антропогенне забруднення водних об’єктів. Світові проблеми прісної води. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Причини та наслідки змін клімату на Землі. Гіпотеза антропогенного впливу на зміни клімату. Поняття про парниковий ефект.| Критерії санітарно-гігієнічної оцінки якості атмосферного повітря, основні негативні наслідки забруднення атмосфери; основні напрями охорони атмосфери.

mybiblioteka.su - 2015-2021 год. (0.008 сек.)