Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Охорона природних систем. Проблема збереження біологічного різноманіття. Заповідна справа. Природно-заповідний фонд. Червона книга.

Читайте также:
  1. Адресное построение кампании как стратегическая проблема
  2. Азақстан республикасында заңсыз миграцияның проблемалары.
  3. АМУРСКАЯ ПРОБЛЕМА В XVIII ВЕКЕ
  4. Бои за историю». История как проблема
  5. В одном из выпусков вы отвечали на вопрос: «Как вернуть любимого мужчину?» У меня та же проблема. От меня уходит любимая женщина – жена (3 года встречались, 4 года были женаты).
  6. В чем проблема? Каковы симптомы, т.е. признаки или показатели проблемы. Что собственно не устраивает ЛПР?
  7. Вероятная проблема

Охорона видів і цілих екосистем необхідна з багатьох причин, передусім естетичних (збереження красивого ландшафту з його чудовими мешканцями – рослинами і тваринами – в естетичному відношенні виправдано такою мірою, як і збереження давніх пам'яток).

На друге місце варто поставити причини наукового та екологічного характеру. Біорізноманіття живих організмів, яке є наслідком їх тривалої еволюції, становить одну із головних умов стійкості біосфери в часі. Збіднення екосистем внаслідок скорочення чисельності особин, або зменшення кількості видів порушує їх стійкість і зумовлює падіння біохімічної активності.

Збереження біологічного та ландшафтного різноманіття є обов’язковою умовою сталого (збалансованого) розвитку.

З діяльністю людини пов’язані наступні головні загрози біорізноманіттю в Україні:

1. Знищення природних середовищ існування тварин і місць зростання рослин.

2. Фрагментація біотопів, ландшафтів, екосистем, яка відбувається при будівництві мережі транспортних комунікацій (доріг, автострад), трубопроводів, водосховищ і пов’язаних з ними іригаційних споруд (дамб, гребель, насосних станцій).

3. Деградація природних середовищ існування, яка відбувається, в основному, внаслідок забруднення довкілля.

4. Експлуатація видів, їх популяцій та рослинних угруповань, яка відбувається внаслідок неефективного ведення лісового, мисливського та рибного господарства.

5. Поширення чужорідних видів.

6. Розповсюдження хвороб, шкідників і паразитів.

7. Низький рівень природоохоронної кваліфікації та екологічної свідомості населення.

Заповідна справа – одна з найважливіших складових природоохоронних наук і природоохоронної діяльності. Вона відіграє важливу роль у розробці теоретичних засад та практичному вирішенні проблем збереження біотичного та ландшафтного різноманіття, підтримці екологічної рівноваги у природі, формуванні світоглядних орієнтирів людини, спільнот, суспільства.

Природно-заповідний фонд України — ділянки суші і водного простору, природні комплекси та об'єкти якi мають особливу природоохоронну, наукову, естетичну, рекреаційну та іншу цінність і виділені з метою збереження природної різноманітності ландшафтів, генофонду тваринного і рослинного світу, підтримання загального екологічного балансу та забезпечення фонового моніторингу навколишнього природного середовища.

Червона книга України є офіційним державним докуменом про сучасний стан видів флори і фауни України, які перебувають під загрозою зникнення, та про заходи щодо їх збереження і науково обґрунтованого відтворення.

На основі цього документу розробляються наукові і практичні заходи, спрямовані на охорону, відновлення та раціональне використання природних ресурсів України.

У книгах видання 2009 року наводяться відомості про 542 виду тварин та 826 видів рослин і грибів. Кожна стаття супроводжується ілюстрацією та картосхемою поширення виду в Україні. Також вміщено нормативні документи про Червону книгу України та довідкові матеріали.


Дата добавления: 2015-08-10; просмотров: 105 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Знакомство с набором инструментов | ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №1 | ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №2 | ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №3 | ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №4 | ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №5 | Природокористування, його типи. Екологічна складова природокористування. | Основні закони, правила та принципи оптимального природокористування. | Білет 9 | Сучасний стан та проблеми використання природних ресурсів (енергетичних, газово-атмосферних, водних, грунтово-геологічних, біологічних, комплексної ресурсної групи). |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Міжнародні програми й організації з питань охорони природи. Міжнародні конвенції та договори з питань охорони природи та природокористування.| Роль державних і неурядових організацій в охороні природи та природокористуванні

mybiblioteka.su - 2015-2021 год. (0.008 сек.)