Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Стаття 461

Читайте также:
  1. Верховна Рада України; Закон вiд 06.04.2000 №1645-III (он же №1645-14)Про захист населення від інфекційних хвороб Стаття 12
  2. Підрозділ 6 ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ Стаття 125 Сфера застосування та визначення термінів
  3. Стаття 1. Визначення основних термінів.
  4. Стаття 1. Визначення термінів та понять
  5. Стаття 1. Основні засади виборів президента Всеукраїнської громадської молодіжної організації «Федерація дебатів України».
  6. Стаття 10. Строк Договору. Зміна, пролонгація та припинення Договору
  7. Стаття 102

 

1.


 

Цією Угодою створюється Рада асоціації. Вона здійснює контроль і моніторинг


застосування і виконання цієї Угоди та періодично переглядає функціонування цієї

Угоди у світлі її цілей.


 

2.


 

Засідання Ради асоціації проводяться регулярно на рівні міністрів щонайменше


один раз на рік, а також тоді, коли цього вимагають обставини. За взаємною згодою

засідання Ради асоціації проводяться у будь-якому необхідному складі.


 

3.


 

На додаток до контролю і моніторингу застосування і виконання цієї Угоди Рада


асоціації вивчає будь-які головні питання, що виникають в рамках цієї Угоди, і будь-які

інші двосторонні або міжнародні питання, що становлять взаємний інтерес.

 

Стаття 462


 

1.


 

Рада асоціації складається з членів Уряду України, з одного боку, та членів Ради


Європейського Союзу та членів Європейської Комісії, з іншого боку.


 

2.

 

3.


 

Рада асоціації встановлює власний регламент.

 

Головування в Раді асоціації здійснюється по черзі представником України і


представником Європейського Союзу.


 

4.


 

За необхідності та взаємної згоди інші органи братимуть участь у роботі Ради


асоціації як спостерігачі.

 

Стаття 463


 

1.


 

Для досягнення цілей цієї Угоди Рада асоціації має повноваження ухвалювати


рішення в рамках сфери дії цієї Угоди у випадках, передбачених нею. Рішення є

обов’язковими для Сторін, які вживають необхідних заходів, у тому числі, у разі


 

 

необхідності, заходів в рамках спеціальних органів, створених відповідно до цієї Угоди,

для виконання прийнятих рішень. Рада асоціації може також надавати рекомендації.

Вона готує свої рішення і рекомендації за згодою Сторін після завершення відповідних

внутрішніх процедур.


 

2.


 

Відповідно до мети поступового наближення законодавства України до права


Союзу, яка закріплена в цій Угоді, Рада асоціації буде форумом для обміну інформацією

про законодавчі акти України та Європейського Союзу, чинні та ті, що перебувають на

стадії підготовки, а також про заходи з їхнього виконання, застосування та дотримання.


 

3.


 

З цією метою Рада асоціації може актуалізувати або вносити поправки до Додатків


до цієї Угоди, враховуючи розвиток права ЄС і стандартів, що застосовуються, які

визначені у міжнародних документах та, на думку Сторін, мають безпосереднє

відношення до цього, без шкоди для будь-яких конкретних положень, відповідно до

Розділу IV (Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею) цієї Угоди.

 


Дата добавления: 2015-08-09; просмотров: 47 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Тимчасові заходи у випадку невиконання вимог | Взаємопогоджуване врегулювання | Зв’язок із обов’язками в рамках СОТ | Ініціювання процедури | Правила процедури посередництва | Стаття 338 | Стаття 342 | Стаття 379 | Стаття 382 | Стаття 414 |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Стаття 447| Стаття 468

mybiblioteka.su - 2015-2019 год. (0.006 сек.)