Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Винятки, пов’язані із безпекою

Читайте также:
  1. Екологічні проблеми, пов’язані з коливанням рівня Світового океану. Екологічні наслідки нераціонального зрошення та осушення територій.

 

1.


 

Жодне з положень цієї Угоди не можна тлумачити як таке, що:


(a) вимагає від будь-якої Сторони надання будь-якої інформації, розкриття якої

ця Сторона вважає несумісним із принциповими інтересами власної безпеки; або

(b) не дозволяє будь-якій Стороні вживати будь-які із вказаних нижче заходів,

які ця Сторона вважає необхідними для захисту принципових інтересів власної безпеки і

які:


(i)


пов’язані із виробництвом зброї, військового спорядження або


матеріалів для ведення воєнних дій, або із торгівлею ними;


(ii)


пов’язані із економічною діяльністю, яка здійснюється безпосередньо


або опосередковано для цілей забезпечення військових формувань;


 


 

Заходи, спрямовані на забезпечення рівноправного або ефективного встановлення або


стягнення прямих податків включають заходи, що вживаються Стороною відповідно до своєї

системи оподаткування, які:

(i) поширюються на інвесторів та постачальників послуг, що є нерезидентами, на визнання того

факту, що податкові обов’язки нерезидентів визначаються стосовно до об’єктів оподаткування,

які походять з, або знаходяться на території такої Сторони; або

(ii) поширюються на нерезидентів з метою забезпечення встановлення або стягнення податків на

території Сторони; або

(iii) поширюються на нерезидентів або резидентів з метою запобігання ухилення від

оподаткування, зокрема заходи із забезпечення дотримання законодавства; або

(iv) поширюються на споживачів послуг, які надаються на або з території іншої Сторони з метою

забезпечення встановлення або стягнення податків з таких споживачів, отриманих із джерел на

території цієї Сторони; або

(v) розрізняють інвесторів та постачальників послуг, які мають сплачувати податки з об’єктів

оподаткування будь-де в світі, від інших інвесторів та постачальників послуг, у визнання різниці

у природі їхньої податкової бази; або

(vi) визначають, розміщують або розподіляють дохід, прибуток, надходження, збитки, знижку

або кредит для осіб або філій, що є резидентами, або між пов’язаними особами або філіями тієї

самої особи, з метою захисту податкової бази Сторони.

Податкові терміни або концепції, викладені у пункті (f) цього положення та в цій примітці,

визначаються згідно із податковими визначеннями та концепціями, або еквівалентними або

подібними визначеннями та концепціями, за законодавством тієї Сторони, що вживає

відповідний захід.


 

 

(iii) пов’язані із ядерними або термоядерними матеріалами, або матеріалами,

з яких вони виробляються; або

(iv) вживаються під час війни або інших надзвичайних ситуацій у

міжнародних відносинах; або

(c) не дозволяє будь-якій Стороні вживати будь-які заходи на виконання

зобов’язань, які ця Сторона взяла на себе з метою забезпечення міжнародного миру та

безпеки.

 


Дата добавления: 2015-08-09; просмотров: 91 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Стаття 102 | Взаємне визнання | Сфера застосування та визначення | Сфера застосування та визначення | Регулюючий орган | Доступ та взаємозв’язок | Універсальна послуга | Сфера застосування та визначення термінів | Нові фінансові послуги | Міжнародний морський транспорт |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Загальні винятки| ГЛАВА 7

mybiblioteka.su - 2015-2021 год. (0.006 сек.)