Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Доступ та взаємозв’язок

Читайте также:
  1. II. Методы несанкционированного доступа.
  2. Анализ состояния и доступности на территории автономного округа наркологической медицинской помощи.
  3. Будут упрощены правила доступа иностранных компаний на российский страховой рынок
  4. В «Электронное обучение» имеется доступ к ФГОС (УМК): бакалавриат, специалитет и магистратура.
  5. В) прокладка накладывается на дно полости, пластмасса тщательно распределяется в полости, особенно у краев ее и оставляется избыток в местах, доступных последующей обработке
  6. Девушке, которая желает показаться порядочной-труднодоступной
  7. Доступ до ринку

 

1.


 

Сторони зобов’язуються забезпечити, щоб будь-який надавач послуг, який має


право надавати електронні комунікаційні послуги, мав право та зобов’язання проводити

переговори щодо взаємного підключення з іншими постачальниками електронних

комунікаційних мереж та послуг. Взаємне підключення в принципі має погоджуватися

на основі комерційних переговорів між відповідними юридичними особами.


 

2.


 

Сторони зобов’язуються забезпечити, щоб надавачі послуг, які отримують


інформацію від інших надавачів послуг в процесі переговорів щодо домовленостей про

взаємне підключення, використовували цю інформацію виключно з тією метою, з якою

ця інформація була надана, та завжди забезпечували конфіденційність інформації, яка

передається або зберігається.


 

3.


 

Сторони зобов’язуються забезпечити, щоб у разі отримання висновку згідно статті


116 цієї Угоди про те, що відповідний ринок, зокрема ті ринки, які зазначені у наданих

Додатках до цієї Угоди, не є дійсно конкурентним, регулююче відомство мало необхідні

повноваження для того, щоб встановити по відношенню до надавача послуг,


 

 


 

 

Ліцензійні збори не включають плату за аукціони, тендери або інші недискримінаційні засоби


надання концесій або затвердження внесків щодо універсальних послуг.


 

 

визначеного як такий, що має суттєвий ринковий вплив, одну або декілька із наступних

вимог щодо взаємного підключення та/або доступу:

(a) зобов’язання щодо виключення дискримінації з тим, щоб оператори

застосовували еквівалентні вимоги за подібних обставин до інших надавачів послуг, які

надають еквівалентні послуги, та надавали іншим послуги та інформацію на тих самих

умовах та тієї самої якості, які вони забезпечують для власних послуг, або послуг своїх

філій або партнерів;

(b) зобов’язання щодо забезпечення вертикальної інтегрованої компанії з метою

забезпечення прозорості власних оптових цін та власних внутрішніх трансфертних цін, у

випадках коли діє вимога щодо забезпечення відсутності дискримінації або для

запобігання недобросовісному перехресному субсидуванні. Регулюючий орган може


визначити формат та методологію


бухгалтерського


обліку, які будуть


використовуватись.

(c) зобов’язання задоволення обґрунтованих запитів на надання доступу до, та

використання конкретних елементів мережі та пов’язаного із ними устаткування,

зокрема роздільний доступ до абонентської лінії, серед іншого, в ситуаціях, коли

регулююче відомство вважає, що відмова у наданні доступу або висування

необґрунтованих вимог та умов, які матимуть подібні наслідки, заважатиме виникненню

сталого конкурентного ринку на роздрібному рівні, або не відповідатиме інтересам

кінцевих споживачів;(d) зобов’язання надання визначених послуг на оптовій основі для перепродажу

третіми сторонами; надавати вільний доступ до технічних інтерфейсів, протоколів або

інших важливих технологій, які є необхідними для забезпечення взаємної сумісності

послуг або послуги віртуальних мереж; забезпечувати спільне розміщення або інші

форми спільного використання устаткування, зокрема спільне використання кабельних

каналів, будівель або антен; надавати зазначені послуги, необхідні для забезпечення

сумісності кінцевих послуг для користувачів, зокрема засоби для забезпечення послуг

інтелектуальних мереж; надавати доступ до систем операційної підтримки або

аналогічних систем програмного забезпечення, необхідних для забезпечення

добросовісної конкуренції у сфері надання послуг; забезпечувати взаємне підключення

мереж або мережевого обладнання.


Регулюючі відомства можуть встановлювати додаткові умови


зокрема


забезпечення справедливості, обґрунтованості та своєчасності на додаток до вимог,

Загрузка...

наведених у статтях (c) і (d) цього пункту.;

(e) зобов’язання відшкодування видатків та контролю за цінами, зокрема вимоги

щодо пов’язування цін із витратами та вимоги щодо систем обліку витрат, щодо надання

конкретних видів взаємного підключення та/або доступу, в ситуаціях, коли аналіз ринку

вказує на відсутність ефективної конкуренції, та утримання відповідним оператором цін

на надмірно високому рівні, або застосовування цінового витискання, що наносить

шкоду інтересам кінцевих споживачів.

Регулюючі відомства повинні враховувати інвестиції, здійснені оператором, та

дозволяти йому мати обґрунтовану норму прибутку на вкладений капітал.

(f) зобов’язання оприлюднювати конкретні зобов’язання, встановлені для

надавачів послуг регулюючим органом, із зазначенням конкретної продукції/послуг та

географічних ринків. Поновлена інформація, за умови що вона не є конфіденційною та

не містить ділової таємниці, має бути оприлюднена у такий спосіб, який гарантує всім

заінтересованим сторонам вільний доступ до цієї інформації.


(g) зобов’язання прозорості вимагає, щоб оператори


були


зобов’язані


оприлюднювати визначену інформацію та, зокрема, коли оператор має зобов’язання

щодо забезпечення відсутності дискримінації, регулятор може вимагати від такого

 


 

 

оператора оприлюднювати референтну пропозицію, яка має бути достатньо роздільною

для того, аби забезпечити, те щоб надавачі послуг не повинні були сплачувати за

послуги, які не є необхідними для отримання потрібної послуги, із наданням опису

відповідних пропозицій за компонентами відповідно до потреб ринку, та пов’язаних з

ними термінами та умовами, зокрема ціни.


 

4.


 

Сторони зобов’язуються забезпечити, щоб надавач послуг, який намагається


отримати взаємне підключення з іншим надавачем послуг, який визначений таким, що

має суттєвий ринковий вплив, мав доступ, або у будь-який момент часу, або після

закінчення прийнятного строку, який був оприлюднений, до відповідного незалежного

національного відомства, яким може бути визначений регуляторний орган у

статті 115(2)(d) цієї Угоди, з метою вирішення спорів, пов’язаних із термінами та

умовами надання взаємного підключення та/або доступу.

 


Дата добавления: 2015-08-09; просмотров: 44 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Митне співробітництво | Визначення | Національний режим і режим найбільшого сприяння | Доступ до ринку | Основний персонал | Постачальники договірних послуг | Стаття 102 | Взаємне визнання | Сфера застосування та визначення | Сфера застосування та визначення |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Регулюючий орган| Універсальна послуга

mybiblioteka.su - 2015-2019 год. (0.01 сек.)