Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Аналіз підприємства ПАТ «Кременчуцький мiськмолокозавод» з точки зору зрілості моделі CMMI

Читайте также:
  1. В) С точки зрения метода постижения реальности
  2. Внеурочная деятельность младших школьников и ее направления с точки зрения федерального государственного образовательного стандарта
  3. ВНЕШНЯЯ И ВНУТРЕННЯЯ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
  4. Выберите один, самый правильный, с вашей точки зрения, ответ
  5. ЗАВИСИМОСТЬ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ОТ ПРЕДМЕТА ОПИСАНИЯ
  6. Карточки

ВСТУП

Практика застосування моделей зрілості проектного управління стрімко розширюється, оскільки сьогодні вони можуть бути корисні як проектно-орієнтованим компаніям, для яких проекти є основною формою ведення свого бізнесу і отримання прибутку, так і будь-яким іншим фірмам, що приділяють велику увагу впровадженню нових продуктів, реорганізації та іншим формам свого розвитку. На цій підставі з’являється необхідність оцінювати рівень зрілості систем управління проектами в компаніях, в результаті чого можливим є виявлення проблем проектного менеджменту та розробка заходів по їх усуненню.

Метою цього дослідження є визначення сутності концепцій зрілості проектного управління, а також виявлення особливостей їх практичного застосування вітчизняними компаніями в сучасних умовах динамічного зовнішнього середовища.

Кожна організація у своєму розвитку проходить певні етапи, які характеризуються різними місією, стратегією, продукцією, технологіями, організаційними архітектурами, рівнем компетентності персоналу та іншими якісними показниками. Перехід на кожний наступний, більш високий рівень розвитку, робить організацію конкурентоспроможнішою, такою, що динамічно реагує на вимоги зовнішнього середовища й дозволяє раціонально використовувати власні внутрішні ресурси.

Об'єктом дослідження в даному проекті мною обране підприємство ПАТ "Кременчуцький мiськмолокозавод", яке розташоване у м. Кременчук Полтавської обл., який раніше я розглядала у своїй курсовій роботі з маркетингу. Більш детальний опис даної компанії буде проводитися в ході виконання роботи .

 

 

Аналіз підприємства ПАТ «Кременчуцький мiськмолокозавод» з точки зору зрілості моделі CMMI

Capability Maturity Model Integration (CMMI) — набір моделей вдосконалення процесів в організаціях різних розмірів та видів діяльності. CMMI містить набір рекомендацій у вигляді практик, реалізація яких, на думку розробників моделі, дозволяє реалізувати цілі, необхідні для повної реалізації певних галузей діяльності. Дана модель використовує п'ятирівневу систему градацій:

1) Початковий, нульовий рівень- процеси непередбачувані, слабо контрольовані. процеси з'являються у відповідь на певні події.

2) Рівень усвідомлення - процеси визначені на рівні проектів, найчастіше процеси з'являються у відповідь на певні події.

3) Рівень керованості - процеси визначені на рівні всієї організації, процеси виконуються завчасно.

4) Рівень вимірюваності- процеси вимірюються і контролюються.

5) Рівень вдосконалення - фокус на вдосконалення процесів.

Розглянемо рівні зрілості на прикладі компанії «Кременчуцький мiськмолокозавод»періоді з 1986 року по 2010 рік :

 

1. Початковий, нульовий рівень – у 1926 році було прийнято рішення про будування за запущений в роботу у Кременчуцькому регіоні нового молокозаводу. На той момент потужність виробництва складала 600 тонн молока на рік. Засновникам підприємства вважаються Петренко Микола Іванович. Місце знаходження: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. 40 років Жовтня, 14/69.1939-40 — реконструкція, збільшення потужності до 1500 тонн на рік. 1943-44 — відновлення підприємства після Великої Вітчизняної війни. 1958–1965 — проведення повномасштабної реконструкції, потужність підприємства збільшено до 20 000 тонн на рік.

На початковій стадії (1929 – 1986рр.) були відсутні внутрішні регулюючі документи. Бізнес-процеси в організації не описувались і, відповідно, не класифіковались.

2. Рівень усвідомлення - з 1986 року керівництво компанії вирішило перевершити початковий рівень. З'являються внутрішні стандарти, що описують основні бізнес-процеси компанії. У 1986 році пройшла реконструкція з будівництвом нових виробничих корпусів і котельної, збільшення потужності до 180 тис. тонн на рік.

У 1999 році проходить ще одна хвиля реорганізації та реконструкції, з’явилися нові лініі виробництва, і саме з тих пір розпочався випуск цільномолочної продукції, молока, сухого молока, йогуртів, біо-йогуртів, кефіру, заквасок, ряжанки, масла, творогів, морозива тощо, і випускає свою продукцію під ТМ “Кремез”.

Загрузка...

3. Рівень керованості - В організації задокументовані і стандартизовані всі бізнес-процеси. Розширення меж і масштабів виробництва компанії, підвищення рівня кваліфікації.

Запроваджується план по підвищенню рівня освіти працівників на всіх рівнях організації на підприємстві. Також виділяться додаткові фінанси на отримання спеціалістами даного молокозаводу досвіду від іноземних партнерів, у Франції. Також ведеться активна кампанія щодо залучення висококваліфікованих фахівців на дане підприємство.

4. Рівень вимірюваності - у компанії вводиться кількісна система оцінки ефективності бізнес-процесів. Пов`язано з розширенням меж компанії (відкриття нових цехів, нових видів продукції). Одночасно використовується та чи інша система оцінки роботи персоналу, їхня перекваліфікація, для підготовки роботи з новою продукцією, а саме для її створення.

З 2010 року починається інтеграція з підприємством Данон, а саме — компанії «Кремез» (Юнімілк) із Компанією «Данон». Наразі потужність виробництва складає 50 000 тон / рік.

Данон (фр.«Danone») — французька компанія, відомий виробник молочних продуктів та інших продуктів харчування. Заснована в 1919 році Ісааком Карассо в Барселоні.

В Україні Данон представлена з 1998 року. Генеральний директор – Даріо Маркетті. З червня 2010 року в результаті злиття компаній Данон і «Юнімілк», до переліку українських активів «Данон-Юнімілк» увійшов «Кремез» - завод в Кременчуку.

Компанія реалізує в Україні молочні продукти під торговими марками «Актімель», «Активія», «Растішка», «Даніссімо», «Живинка», «Веселий пастушок», «Біобаланс», «Тема», «Простоквашино», «Галактон».

5. Рівень вдосконалення - на основі аналізу кількісних показників в компанії проводиться реінжиніринг (коригування) бізнес-процесів. Корекції відображаються у внутрішніх документах. Впровадження інноваційних ідей в виробництво. Встановлюється газовий калорифер у цеху. У 2012 році розпочато нову реконструкцію заводу: нові пристрої прийомки молока, нові вдосконалені лабораторії, новее обладнання в основних цехах, а також у цеху розливу продукції.


Дата добавления: 2015-08-03; просмотров: 236 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Н.С.Гумилев| Оцінка процесу на підприємстві ПАТ «Кременчуцький мiськмолокозавод» за допомогою використання діаграми Паретто

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.02 сек.)