Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Оцінка процесу на підприємстві ПАТ «Кременчуцький мiськмолокозавод» за допомогою використання діаграми Паретто

Читайте также:
  1. E.Непридатна до використання
  2. Аналіз підприємства ПАТ «Кременчуцький мiськмолокозавод» з точки зору зрілості моделі CMMI
  3. Болонський процес нав'язує певний інструментарій для організації навчального процесу
  4. Використання баскетболу в системі оздоровчої рекреації
  5. Використання волейболу в системі оздоровчої рекреації
  6. Використання футболу в системі оздоровчої рекреації
  7. Діалектика процесу пізнання: єдність чуттєвого і раціонального в пізнанні. Раціоналізм та сенсуалізм.

Діаграма Паретто - це інструмент, що дозволяє розподілити зусилля для вирішення виникаючих проблем і виявити основні причини, з яких потрібно починати діяти. У більшості випадків переважна кількість дефектів і пов'язаних з ними втрат виникають через відносно невеликого числа причин. Метод аналізу Паретто полягає в класифікації проблем якості на нечисленні, але істотно важливі і численні, але несуттєві. Він дозволяє розподілити зусилля і встановити основні фактори, з яких потрібно починати діяти з метою подолання виникаючих проблем. Діаграма Паретто - інструмент, що дозволяє розподілити зусилля для вирішення виникаючих проблем і виявити основні причини, з яких потрібно починати діяти.

Генеральному директору стало цікаво, як оцінюю власну продукцію працівники молокозаводу. Визначимо проблематику на питання – “На скільки працівники оцінюють продукцію свого підприємства у співвідношенні “ціна-якість”?”В Анкетуванні прийняло опитування 484 робітників (весь персонал підприємства не включаючи керівництво). Опитування було проведено анонімно. Представляємо вашій увазі результати опитування у вигляді таблиці та діаграму Паретто.

Табл. 1 Результати опитування персоналу.

Запитання Результати опитування (чол..) Результати, у % Накопичений % Значення
Висока ціна – висока якість 53,3   0,38
Середня ціна – середня якість 34,7 0,25
Низька ціна – низька якість   7,2 0,21
Не купую продукцію ТМ Кремез 4,8 0,16
Всього       100,0 1,0

Табл. 2 Діаграмма Паретто. Створення діаграми на основі проведеного опитування.

За даними таблиці складаємо діаграму Паретто і визначаємо за допомогою АВС- аналізу дефекти ( Табл.1). Сутність АВС- аналізу в даному контексті полягає у визначенні трьох груп, що мають три рівня важливості:

- група А - найбільш важлива , істотна група А, великий пріоритет - найвищу ефективність, становить від 60 до 80%.

- група В – посередні результати, не найгірші, які в сумі мають не більше 20%;

- група С - найменш значущі.

На основі опитування та отриманних даних, проведеного на підприємстві ПАТ Кременчуцький міськмолокозавод ми можемо сказати, що генеральний директор має занепокоїтися – 54 % з них вважаюсь продукцію власного виробництва дуже якісною, і ціна на неї є виправданою. 7% робітників відповіли, що продукція що продукція є низькоякісною і дешевою. Це може бути пов’язаним лише із рівнем їх загальних доходів. І лише близько 5% робітників дало відповідь, що взагалі не купують продукцію власного виробництва.

 

 

3. Аналіз процесу керівництва підприємства ПАТ «Кременчуцький мiськмолокозавод»

Одна з складових успіху компанії на ринку - це чітка організаційна структура і грамотний розподіл обов'язків і функцій між співробітниками.Управління персоналом є стратегічним питанням для керівництва компанії. Організаційна структура підприємства дозволяє визначити основні зони впливу та формування конкурентної стратегії компанії.Під організаційною структурою компанії розуміють насамперед взаємовідносини рівнів управління і видів робіт (функціональні обов’язки), що існують між різними частинами організації. Керівник повинен розподілити обов’язки поміж окремими робітниками та їх групами, а також узгоджувати їх діяльність, задля досягнення мети

Організаційна структура набирає таких форм, як поділ праці, ієрархія посад, внутрішньо організаційні процедури.

Табл.3. Організаційна структура ПАТ «Кременчуцький мiськмолокозавод»

Організаційна структура підприємства є лінійною. Суть лінійної організаційної структури полягає в тому, що вона дуже проста за своєю суттю: основним принципом побудови лінійної структури є вертикальна ієрархія, тобто підпорядкованість ланок управління знизу доверху. Керівники підрозділів нижчих ступенів безпосередньо підпорядковуються тільки одному керівнику більш високого рівня управління, вищий орган управління не має права віддавати розпорядження виконавцям, минаючи їхнього безпосереднього керівника.

Загрузка...

4. Методи вдосконалення бізнес процесів на підприємстві ПАТ «Кременчуцький мiськмолокозавод»

У центрі уваги комерційної організації завжди знаходиться покупець з його інтересами і побажаннями. Від того, як складаються відносини з покупцем, залежить комерційний успіх такої організації. Щоб одержати свого покупця, компанії зовсім необов'язково вступати в пряму боротьбу зі своїми конкурентами.

Важливим напрямком вдосконалення бізнес планування на підприємстві є розробка планів, із врахуванням інтересів та побажань керівництва,працівників та покупців продукції підприємства. Адже, саме вони є основними учасниками виробничого процесу на підприємстві, а отже можуть реально оцінити потужність, перспективи та масштаби майбутнього виробництва.

Серед існуючих фірм галузі існує дуже тверда конкуренція. У цій боротьбі Кременчуцький молокозавод із продукцією ТМ Данон та ТМ Кремез займає одну з провідних позицій на українському ринку молочної продукції. Практично, у галузі виробництва молокопродукції нашої країни діє безліч усіляких компаній. Вони відрізняються об’ємами виробництва та спеціалізації, такі торгові марки як:

- «Президент»;

- «Галличина»;

- «Волошкове поле».

А методом, яким я прагну удосконалити бізнес процеси на підприємстві Кременчуцького молокозаводу є модернізація основних засобів. Я вважаю,що досить доречно буде закупити пробну партію нового німецького обладнання, а саме сепараторів – апаратів, які розділяють молоко на вершки та обезжирене молоко. Обидва ці продукти зараз є досить популярними. Раніше у лінійці продуктів даного підприємства таких позицій не вироблялося. Разом із закупівлею обладнання, провести масштабну рекламну кампанію нових продуктів, а також треба залучити новий, або перевчити вже існуючих робочих молочного цеху.

Такі новаторські кроки вдосконалення бізнес процесів підприємства мають лише позитивно вплинути на нього в цілому,а головне - залучити новий сегмент на ринку.

 

 


Дата добавления: 2015-08-03; просмотров: 569 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Аналіз підприємства ПАТ «Кременчуцький мiськмолокозавод» з точки зору зрілості моделі CMMI| БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ ПРЕДПРИЯТИЯ

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.008 сек.)