Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Система управління в українських землях у складі Великого князівства Литовського

Читайте также:
  1. I – Семеричная Система
  2. III. Систематизированные Исторические ДАННЫЕ [1] по ЭТРУСКАМ
  3. IV. Митрополическая система церковного управления во II и III веках и ее происхождение
  4. V. ИММУННАЯ СИСТЕМА НЕСПОСОБНА ЗАЩИТИТЬ ОРГАНИЗМ ОТ РАКА. МИФЫ ИММУНОЛОГИИ
  5. VI. 1999: ОСЕНЬ ВЕЛИКОГО ПЕРЕЛОМА
  6. VI. Патриаршая система церковного управления и ее происхождение
  7. А) Реформы Петра Великого.

Державний устрій Великого князівства багато в чому був схожий на устрій Київської Русі. Влада концентрувалася в руках Великого князя династії Гедиміновичів. Місцева адміністрація складалася з удільних князів, а з XV ст. — з державних намісників. При Великому князі діяла так звана “Пані-Рада”. Спочатку це був лише консультативний орган, а з 1492 р. її роль посилюється. До неї входили удільні князі, намісники, ієрархи католицької та православної церков.
Прототипом феодальних з’їздів Київської Русі був Великий вальний сейм. Центральна адміністрація складалася з урядовців Великого князя: маршалок земський, маршалок двірський, канцлер, підскарбій, гетьман та ін. З XV ст. починає скликатися сейм, у роботі якого брала участь шляхта. Одним з найважливіших повноважень сейму була участь у визначенні суми податків для утримання армії.
Залежність українських земель від центру полягала головним чином у тому, що вони повинні були платити великому князеві литовському данину — так звану “поданщину” і брати участь у військових походах.
За всіма ознаками форма державного устрою Великого князівства мала характер, наближений до федерації. “Хоча довго , аж до II пол. XVI ст. не було вироблених докладних форм, ані репрезентації земель у центральних органах, ані форм місцевого самоуправління, і саме центральне самоуправління не мало характеру влади, вибраної членами федерації”.

Так, Великим князем вводиться інститут намісництва. Місцеві руські князі поступово втрачали свою самостійність, а їх землі передавалися в управління великокняжих намісників. Разом з цими процесами великі князі литовські починають втручатися і у внутрішні справи українських земель. Це пов’язано з закінченням процесу об’єднання українських князівств навколо єдиного центру. В цей час майже вся повнота влади в державі опинилася в руках шляхти Великого князівства Литовського.
Пануючими верствами у Литовсько-Руській державі були: князі литовські, удільні українські князі, що мали родові земельні маєтки. Разом вони утворили аристократію і вважалися магнатами, але українські магнати не мали права займати державні посади. Нижче магнатів стояла шляхта, що мала землю за службу і була основною частиною війська.
Бояри стояли нижче шляхти і виконували різні державні повинності: розвозили пошту, несли “подорожну” повинність, “путну” службу. “Панцирні слуги” — найнижчий службовий стан. Вони повинні були самі служити у війську без власної дружини.


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 49 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: На прикладі Боспорського царства поясніть особливості державного управління, соціально-економічні і правові засади рабовласницької монархії на півдні Україні. | Політична організація, система управління і розвиток права в державі Антів. | Розкрийте механізм державної організації княжої Галицько-Волинської Русі. | Суди і процес в Речі Посполитій | Розкрити зміст і дати правову оцінку договору «Березневі статті» 1654 року | Правове становище селянства в українських землях у складі Російської імперії в кінці XVII – XVIII ст. | Переяслівська Рада 1654 р., її політико-правові наслідки для України. | Кодифікація права в Російській імперії. “Зібрання малоросійських прав” (1807 р.). | Права і свободи громадян за Конституцією УРСР 1978 р. | Законотворчість доби Гетьманату П. Скоропадського |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Юридична основа утворення Речі Посполитої. Розкрийте зміст Люблінської унії (1569р.) і прокоментуйте.| Система управління і розвиток права в українських землях у складі Польщі у 14-І-й Пол. 16 ст.ст.

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.007 сек.)