Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Організаційна структура управління підприємством

Читайте также:
  1. I. Структура компьютерной презентации
  2. I.2. Структура атмосферы. Основные источники ее загрязнения. Выбросы металлургического производства
  3. II. Проявления и структура недоразвития речи
  4. Quot;ДОРМАШ": НОВАЯ ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
  5. Quot;Дормаш": ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
  6. v Структура смертности населения по причинам.
  7. А.2.1.1.1. Структура функций

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИКОНАННЯ РЕФЕРАТУ

З ДИСЦІПЛІНИ "ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА"

РОЗДІЛ 1. ВСТУП ДО МЕТАЛУРГІЇ

 

Питання для перевірки знань:

1. Чому спроби організувати виробництво чавуну та сталі на Україні на рубежі 18 і 19 сторіччя виявилися невдалими ?

2. Назвіть дату початку промислового виробництва чавуну та сталі на Україні.

3. Як називається схема виробництва сталі реалізована на перших підприємствах ?

4. Чого недостає сучасній чорній металургії на Україні для ефективної роботи ?

5. Дайте визначення підприємству.

6. Що головне необхідно мати підприємству для його існування ?

7. Чим відрізняється металургійне підприємство повного циклу від металургійного підприємства з неповним циклом ?

8. В чому привабливість міні-підприємства металургійного профілю.

9. Які дві основні групи цехів існують на підприємстві ?

10. Які функції основних і допоміжних цехів ?

11. З яких підсистем складається сучасне металургійне підприємство ?

12. Дайте визначення виробничій дільниці і робочому місцю.

13. Розкрийте суть п’яти основних принципів виробничих процесів.

14. Чим відрізняється масове виробництво від серійного ?

15. Які необхідні складові для реалізації поточної форми організації виробництва? Потокова лінія.

 

РОЗДІЛ 2. ПЛАНУВАННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ, ВИМІРЮВАННЯ ТА КОНТРОЛЬ ПРАЦІ НА МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

 

Планування виробництва та виробнича потужність металургійного підприємства

 

Питання для перевірки знань:

16. Що розуміють під виробничою потужністю металургійного підприємства ?

17. Дайте визначення товарної продукції підприємства ?

18. Як складають виробничу програму заводу ?

19. Для чого на підприємстві існує оперативне планування і календарні плани (місячні, тижневі, добово-змінні, годинні)

20. Який зв’язок між портфелем замовлень, плануванням та виробничою потужністю металургійного підприємства?

 

Організація і діяльність диспетчерської служби на металургійному підприємстві

 

Питання для перевірки знань:

21. Для чого на підприємстві існує диспетчеризація ?

22. Які підрозділи підлягають обов’язковому охопленню диспетчерським зв’язком ?

 

Організаційна структура управління підприємством

 

Питання для перевірки знань:

23. Дайте визначення організаційній структурі управління (ОСУ).

24. Скільки рівній управління існує на підприємстві?

25. Якім змістом слід наповнити поняття „повноваження”?

26. Що означає поняття „делегувати повноваження”?

27. Які посадовці здійснюють горизонтальні, а які вертикальні зв’язки? Наведіть приклади.

28. Розкрийте зміст лінійних і функціональних управлінських зв’язків. Наведіть приклади.

29. Які ОСУ типові для металургійних підприємств?

30. В яких випадках металургійне підприємство має дивізіональну ОСУ? Наведіть приклади.31. Хто з посадовців на металургійному підприємстві несе відповідальність за всі напрями його діяльності?

32. Хто з посадовців на металургійному підприємстві несе відповідальність за збут продукції?

33. Якого типу ОСУ має цех металургійного підприємства?

34. Назвіть цехового посадовця, який відповідає за виконання планових завдань?

35. Які функції здійснює виробничий відділ.?

36. Назвіть три обставини, які можуть змінити ОСУ підприємства.

 


Дата добавления: 2015-08-03; просмотров: 63 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Заключительный этап| Класифікація витрат робочого часу та його контроль

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.062 сек.)