Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Т е м а 7. Політична діяльність і політичні відносини

Читайте также:
  1. Діяльність держави щодо вразливих верств населення.
  2. Діяльність інвестиційних консультантів на ринку ЦП
  3. Діяльність ООН в організації системи міжнародного туристичного співробітництва.
  4. ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
  5. Інвестиційна діяльність характеризує процес обґрунтування і реалізації найбільш ефективних форм вкладення капіталу, направлених на розширення економічного потенціалу підприємства.
  6. Кожне суспільство має регулювати відносини між людьми, охороняти і захищати ці відносини
  7. КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ У МИТНІЙ СПРАВІ.

1.Поняття політичної діяльності (мотиви; конфронтаційний та гармонізацій ний підходи до витлумачення сутності; чинники, що визначають зміст; проблема невідповідності мети і наслідків).

2.Типи трансформації, реформація, модернізація, переворот, партисипація, політичне функціонування, політичний спектакль, міжнародна діяльність) і види політичної діяльності.

3.Типи ( співробітництво, конкуренція, конфлікт, боротьба, гегемонія) і види політичної взаємодії.

4.Орієнтації та позиції щодо політичної діяльності.

 

Т е м а 8. Етнонаціональні відносини та етнополітика

1.Визначення нації (біологічний, теологічний, психологічний, культурний, територіальний, історичний, політичний, статський, економічний, індифікаційний підходи).

2.Етапи націотворення ( етапи еволюції народу;два шляхи формування націй; три етапи формування т. зв. «малих націй»).

3.Чинники формування націй (об’єктивні, суб’єктивні).

4.Націоналізм, його різновиди (інтегральний, реформаторський, ліберальний).

5.Національна політика: поняття, демократичні принципи.

6.Напрями етнополітики.

7.Тенденції міжнаціональної взаємодії. Типи міжнаціональних конфліктів.

Т е м а 9. Демократія як форма організації суспільства

1.Традиційні підходи до поняття «демократія» (безпосередньої, плебісцитарної, представницької, плюралістичної, елітарної, корпоративної, поліархія Р. Дала, ліберальної, соціальної, партисипітарної) демократії.

2.Принципи демократії.

3.Багатоаспектність демократії (демократії як ідея, як світогляд, як форма організації державного управління, партій та громадських організацій).

4.Демократичні процедури (вибори, референдуми, плебісцити).

5.Типи виборчих систем (мажоритарна, пропорційна. змішана).

Т е м а 10. Політична система суспільства: структура та функції

1.Сутність політичної системи та її вплив на інші суспільні системи.

2.Структура і функції політичної системи.

3.Типи політичних систем. Політичні режими та їх типи.

4.Формування політичної системи сучасного українського суспільства.

 

Т е м а 11. Держава у політичній системі суспільства

1.Держава, як головний політичний інститут:

а) основні теорії походження держави;

б) ознаки та функції держави.

2. Форми державного правління.

3. Форми державного устрою.

Т е м а 12. Правова держава і громадянське суспільство

1.Еволюція та сутність громадянського суспільства.

2.Особливості формування громадянського суспільства.

3.Правова держава: історія та теорія.

4.Створення правової держави в сучасних умовах.

 


Дата добавления: 2015-07-24; просмотров: 1768 | Нарушение авторских прав


 

 

<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Т е м а 6. Етапи розвитку політичної думки в Україні| Администратор дня: Лихачева О.

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.033 сек.)