Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

На 2013 року

П Л А Н

Роботи з кадрами

Відокремленого підрозділу

«Мукачівська дистанція сигналізації і зв’язку»

на 2013 року

 

№ п/п Назва заходів Терміни виконання Відповідальні за виконання Відмітка про виконання
1. Веде документацію по кадровому господарству дистанції. Постійно ШЧК  
2. Здійснює контроль за правильним і раціональним розподіленням спеціалістів по підрозділах дистанції. Постійно ШЧК  
3. Веде облік пенсіонерів дистанції та надає їм допомогу в оформленні документів для отримання пенсії.   Постійно ШЧК  
4. Здійснює функції по аналізу, плануванню та підборі кадрів. Постійно ШЧК  
5. Вирішує питання найму, звільнення, переведення працівників дистанції. Постійно ШЧК  
6. Здійснює укомплектованість штату. Постійно ШЧК  
7. Веде особові справи працівників дистанції. Постійно ШЧК  
8. Веде облік використання і руху спеціалістів, облік навчання працівників дистанції. Постійно ШЧК  
9. Веде облік стану трудової дисципліни, заохочень, нагород, стягнень. Постійно ШЧК  
10. Веде облік військовозобов’язаних працівників дистанції. Постійно ШЧК  
11. Готує документацію, матеріали і подання на заохочення кращих працівників, кращих за професією урядовими нагородами, грамотами, значками, на підставі клопотання комісії дистанції по підведенню підсумків галузевого змагання та трудового суперництва. Постійно ШЧК  
12. Здійснює оформлення документів по прийому на роботу та звільненню. Постійно ШЧК  
13. Веде особові картки форми П-2. Постійно ШЧК  
14. Складає всі звіти по кадрах. Постійно ШЧК  
15. Веде облік трудових книжок, вкладишів до них та особистих посвідчень. Постійно ШЧК  
16. Складає графіки проходження медоглядів та контролює своєчасне проходження працівниками дистанції медичних оглядів. Постійно ШЧК  
17. Виконує записи в трудових книжках по всіх переміщеннях і заохоченнях. Постійно ШЧК  
18. Веде облік наказів по особовому складу. Постійно ШЧК  
19. Здійснює оформлення та облік документів на щорічні відпустки, згідно з законодавством і колективним договором, відпустки за особливі умови праці та на відпустки без збереження заробітної плати і контролює їх використання. Постійно ШЧК  
20. Здійснює контроль по підрозділах дистанції ведення табеля обліку робочого часу відповідно до кількості працюючих. Постійно ШЧК  
21. Заповнює лікарняні листки у відповідності зі стажем роботи працівників. Постійно ШЧК  
22. Своєчасно готує документи для винагороди за підсумками роботи за рік і за вислугу років в частині стажу. Постійно ШЧК  
23. Перевіряє і складає заяви на видачу квитків для залізничників по особистій потребі, готує списки по підрозділах дистанції по виробничій потребі, виписує квитки по особистій потребі для пенсіонерів дистанції. Постійно ШЧК  
24. Бере участь в організації підвищення кваліфікації працівників дистанції. Постійно ШЧК  
25. Складає списки на видачу перепусток в заборонені зони та об’єкти, що охороняються. Постійно ШЧК  
26. Вносить пропозиції щодо притягнення до відповідальності працівників, що допускають невиконання своїх посадових обов’язків. Постійно ШЧК  
27. У разі нещасного випадку діє згідно схеми повідомлення про нещасні випадки у Мукачівській дистанції сигналізації і зв’язку. Негайно надає потерпілим долікарську допомогу на місці, в необхідних випадках вживає заходів для відправлення їх в найближчий лікувальний заклад та доповідає про те, що трапилося, керівництву дистанції сигналізації і зв’язку. При відсутності керівника дистанції це повідомлення йому передається через чергового інженера (диспетчера). Постійно ШЧК  
28. Щомісяця надавати інформацію інженеру з охорони праці дистанції про приймання та переміщення працівників за минулий місяць згідно з наказами форм П-1 та П-5. Постійно ШЧК  

 

Загрузка...

Дата добавления: 2015-07-24; просмотров: 221 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Рекомендации по прохождению собеседований ищущим работу| Т е м а 6. Етапи розвитку політичної думки в Україні

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.006 сек.)