Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Юридична відповідальність та її види

Читайте также:
  1. Виконання кредитного договору та відповідальність за невиконання чи неналежне виконання договору
  2. Відповідальність за шкоду, завдану органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим або органами місцевого самоврядування
  3. Відповідальність за шкоду, завдану особами з пороками волі
  4. Загальна характеристика Цивільного Уложення Німеччини 1896р. та юридична конструкція власності за Цивільним Кодексом
  5. Майнова відповідальність за договором поставки.
  6. Стаття 7. Взаємна юридична допомога
& Класичними видами юридичної відповідальності за законодавством України є: адміністративна відповідальність, відповідальність дисциплінарна, відповідальність кримінальна і відповідальність цивільна. Розрізняють також конституційну, господарсько-правову і міжнародно-правову відповідальність, а в межах цивільної відповідальності – договірну, позадоговірну (деліктна), часткову, солідарну, субсидіарну тощо.

Види юридичної відповідальності

Конституційна(юридична підстава – Конституція України) ?  
Матеріальна(юридична підстава - КЗпП) ?    
Дисциплінарна(юридична підстава - КЗпП) ?    
Адміністративна(юридична підстава - КпАП) ?    
Цивільна(юридична підстава - ЦПК) ?    
Кримінальна(юридична підстава - КПК)   ?  

Суб`єкти адміністративних правопорушень у сфері туризму.

Види адміністративних правопорушень за Кодексом України про адміністративні правопорушення

 


Об’єкт     Об’єктивна сторона     Суб’єкт   Суб’єктивна сторона

Суб`єкти та види адміністративних правопорушень

 

Суб`єкти туристичної діяльності відповідно до ст.5 Закону України „Про туризм” та їх працівники – фізичні особи, що виступають посадовими особами   ?  
Громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства (туристи, екскурсанти, відпочиваючі, відвідувачі та ін.)     ?    
Органи державної влади, які згідно зі ст. 7 Закону України „Про туризм” здійснюють регулювання в галузі туризму     ?  

3. Цивільно-правова відповідальність, її види,


Дата добавления: 2015-07-20; просмотров: 60 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Тема 6. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОРЯДКУ ВИЇЗДУ З | Особливості правового регулювання закордонних поїздок неповнолітніх громадян України та захист їх прав під час виїзду | Для отримання дозволу організатором, крім туроператорів і турагентів, подаються або надсилаються поштою(не менше ніж за 15 днів до виїзду) заява й такі документи | Добровільне Обов’язкове | Пов`язані із здійсненням подорожі за кордон | Умови здійснення страхової діяльності | Обов’язкових платежів), ст. 7 Податкового кодексу України | Класифікація податкових пільг | Загальні правила проведення перевірок суб`єктів підприємництва | Критерії розподілу суб`єктів господарювання за ступенем ризику їх діяльності в туристичній сфері |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Основні поняття та визначення.| Застосування в сфері туризму

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.004 сек.)