Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Загальні умови укладення договорів у сфері туризму

Читайте также:
  1. XXII районные соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях
  2. Види туризму, розповсюджені на території України
  3. Відшкодування збитків у сфері господарювання
  4. Вплив міжнародного туризму на платіжні баланси країн світу
  5. Всесвітня туристична організація (ВТО) – флагман міжнародного туризму
  6. Выписка из положения Государственного комитета Российской Федерации по физической культуре, спорту и туризму о присвоении почетных спортивных званий
  7. Глава 14. МЕТОДИКА ОТБОРА ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ТУРИЗМОМ. МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ТУРИЗМУ

 

Змістом договорів, що укладаються у сфері туристичних правовідносин, є умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов`язковими відповідно до актів цивільного законодавства.

Договір вважається укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору (стаття 638 ЦК України). Істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.

За аналогією господарським договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення господарських прав та обов`язків.

Класифікація господарських договорів

Ознака Зміст
1) за суб`єктним складом ?
2) за юридичною підставою укладення договору   ?  
3) за способом укладання ?  
4) за способом пропозиції ?  
5) за змістом істотних умов ?  
6) за обсягом та направленістю регулювання ?  
7) за регулятивними функціями ?  
8) за предметною ознакою ?
9) залежно від способу формування змісту господарського договору ?
10) залежно від співвідношення прав та обов`язків ?  
11) залежно від майнового балансу ?  
12) залежно від кола споживачів ?  
13) залежно від особи, на чию користь укладено договір ?  

 

До істотних умов договору про туристичне обслуговування належать:

þ …

þ …

þ …

þ …

þ …


Дата добавления: 2015-07-20; просмотров: 276 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Методичні рекомендації щодо користування опорним конспектом | Класифікація правового регулювання туризму | Види суб’єктів туристичних правовідносин відповідно до чинного законодавства | Що виникають у сфері туризму. Їх права та обов`язки | Органи державної влади, що здійснюють регулювання | За законодавством України | Вимоги щодо провадження туроператорської діяльності | Сертифікація і стандартизація у сфері туристичної діяльності | Класифікація факторів ризику в туризмі | Тема 6. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОРЯДКУ ВИЇЗДУ З |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
ВИДИ СЕРТИФІКАЦІЇ| Основні види договорів у галузі туризму

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.006 сек.)