Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Порядок підготовки та виконання органами прокуратури клопотань про передачу (порушення) кримінального переслідування осіб, які підозрюються у вчиненні злочину.

Читайте также:
  1. I Порядок проведения контрольной проверки тормозов на станции
  2. I. Порядок организации учебного процесса
  3. II. Основания и порядок выдачи ордера адвокату
  4. II. Порядок выполнения работы на разработку технологического процесса изготовления детали методом холодной листовой штамповки.
  5. II. Порядок и условия оплаты труда
  6. II. Порядок приема и увольнения работников
  7. II. Предстартовая проверка. Порядок старта и финиша. Хронометраж.

Громадяни України, та особи без громадянства, що постійно проживають в Україні, які вчинили злочини за її межами, підлягають кримінальній відповідальності за кримінальним законодавством України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. Якщо ці особи зазнали кримінального покарання за межами України, вони не притягуються до кримінальної відповідальності за ці злочини (ст.7 КК України). Іноземці або особи без громадянства, що не проживають постійно в Україні, які вчинили злочини за її межами, підлягають кримінальної відповідальності в Україні у випадках, передбачених міжнародними договорами або якщо вони вчинили особливо тяжкі злочини против прав і свобод громадян Україні або інтересів України (ст.8 КК).

Запити компетентного органу іноземної держави про здійснення кримінального переслідування громадян України, та осіб без громадянства, що постійно проживають в Україні за скоєння злочину на території іноземної держави та повернулися в Україну до порушення по відношенню до них кримінального переслідування за місцем скоєння злочину розглядаються Гене­ральною прокуратурою України. Кримінальна справа може бути розслідування органами прокуратури і розглянута судом в порядку, встановленому КПК України, на підставі матеріалів наданих компетентними органами іноземної держави в Генеральну прокуратуру України.

У випадку скоєння злочину на території України іноземцем або особою без громадянства, яки перебувають поза межами України порушується кримінальна справа і на території України у повному обсязі здійснюють процесуальні дії, яки можливо провести без їх участі. Після проведення цих дій матеріали кримінальної справи передаються у Генеральну проку­ратуру України, яка вирішує питання про їх направлення в компетент­ні органи іноземної держави для продовження кримінального переслідування цих осіб.

При підготовці клопотань про передачу кримінального переслідування іноземних громадян (осіб без громадянства) відповідні прокурори повинні ретельно перевіряти достатність до­казів, що свідчать про наявність у діях підозрюваних (обвинувачених) складу злочину, а також чи у повному обсязі проведені всі слідчі дії, проведення яких можливе на території України без участі обвинувачених.

Клопотання про передачу (порушення) кримінального переслідування осіб повинні містіть: назву органу, що розслідує справу, та назву закордонної установи, до якої воно зверне­но; посилання на чинну угоду про надання правової допомоги; найменування справи, по якій запитується правова допомога; опис подій, що є предметом розслідування, їх юридична кваліфікація; прізвище, ім'я, по батькові особи, стосовно якої розслідується справа, повна дата і місце народження, місце проживання або місце перебування за кордоном та інші відомості про неї.

До клопотання долучаються такі документи: матеріали кримінальної справи (копія матеріалів кримінальної справи залишається в органі, який проводив розслідування); наявні речові докази; текст статті Кримінального кодексу України, за яким кваліфікується інкримінований злочин; висновок компетентних органів України про громадянство особи, складе­ний відповідно до вимог Закону України “Про громадянство України”.

 

 


Дата добавления: 2015-07-26; просмотров: 110 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Нагляд за законністю зупинення досудового слідства. | Предмет і завдання нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність. | Повноваження прокурора при здійсненні нагляду за додержанням законів в оперативно-розшуковій діяльності. | РОЗДІЛ Х. КООРДИНАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОКУРАТУРИ ПО БОРОТЬБІ ІЗ ЗЛОЧИННІСТЮ | Принципи та форми координації діяльності правоохоронних органів у боротьбі зі злочинністю | Контроль за виконання узгоджених дій правоохоронних органів | Прокурорський нагляд за додержанням законів у місцях позбавлення або обмеження волі. | Прокурорський нагляд за додержанням законів при виконанні покарань, не пов’язаних з позбавленням волі. | Сутність міжнародного співробітництва органів прокуратури України. | Правове регулювання міжнародного співробітництва органів прокуратури України. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Форми міжнародного співробітництва органів прокуратури України.| Порядок підготовки та виконання органами прокуратури доручень про проведення процесуальних дій відповідно до міждержавних угод про надання правової допомоги.

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.014 сек.)