Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Тапсырма. Тірі жүйелердің ұйымдасу деңгейлерін талдаңыздар:

Читайте также:
  1. Мына төмендегі тест тапсырмалардың дұрыс жауабын жазыңыздар?
  2. Мына төмендегі тест тапсырмалардың дұрыс жауабын жазыңыздар?
  3. Мына төмендегі тест тапсырмалардың дұрыс жауабын жазыңыздар?
  4. Мына төмендегі тест тапсырмалардың дұрыс жауабын жазыңыздар?
  5. Мына төмендегі тест тапсырмалардың дұрыс жауабын жазыңыздар?
  6. Мына төмендегі тест тапсырмалардың дұрыс жауабын жазыңыздар?
  7. Мына төмендегі тест тапсырмалардың дұрыс жауабын жазыңыздар?

Тірі жүйелердің ұйымдасу деңгейлерін талдаңыздар:

Молекулалық деңгей

Жасушалық деңгей

Ұлпалық деңгей

Мүшелік деңгей

Ағзалық деңгей

Популяциялық деңгей

Биоценоздық деңгей

Биосфералық деңгей

 

Тапсырма

2. Организм және тіршілік ету шарттарын мысалдармен көрсетіңіз..

 

Тапсырма

Негізгі тіршілік орталарына байланысты организмдердің экологиялық топтарына сипаттама беріңіздер.

1. Геобионттар, геофильдер, геоксендер.

2. Гидробионттар, планктондар, нектондар, бентостар, плейстондар, нейстондар.

3. Паразитизм түрлері-пәтершілік, жыртқыштық, кездейсоқ ену.

4. Паразиттер және олардың түрлері - эндопаразиттер, эктопаразиттер

Тапсырма

Қоршаған орта түсінігі. Тіршілік орталарының негізгі қасиеттері мен ерекшеліктері.

Пайдаланылған әдебиеттер

Негізгі әдебиеттер:

1.Р.С. Оразбаева «Экология негіздері», Астана-2003

2.Г.С.Оспанова «Экология», Алматы-2002

3.Бейсенова Ә.Б. Экология және табиғатты тиімді пайдалану. Оқу құралы. Алматы, 2004.

4.Сағымбаев Ғ.Қ. Экология негіздері. Оқу құралы. Алматы, 1995.

5.Оспанова Г., Бозшатаева. Экология. Оқу құралы. Алматы, 2000.

Қосымша әдебиеттер:

1.Жамалбеков Е.Ү., Білдебаева Р.М. Жалпы топырақтану және топырақ географиясы мен экологиясы. Алматы, «қазақ университеті», 2000.

2.Фурсов В.И. Экологические проблемы окружающей среды. Алма-Ата, «Ана тілі», 1991.

3.Байтулин И.О. Экология Казахстана. Алматы, 2003.

4.Николайкин Н.И. и др. Экология М.: Дрофа, 2003.

5.Шилов И. А. Экология. М.: Высшая школа, 1997.

6.Христофорова Н.К. Основы экологии. Владивосток: Дальнаука, 1999.

7.Бродский А.К. Краткий курс экологии. СПб.: Изд-во С-Петербургского университета, 2000.

Практикалық сабақ №3.

Тақырыбы: Организмдердің қоршаған ортаға экологиялық бейімделуі.

Мақсаты: Экологиялық факторлар және олардың түрлерімен, абиотикалық факторлардың ағзаларға әсер ету механизмімен, танысу

Тапсырма.

Оқулықтар мен карталарды пайдаланып, кесте құрастырыңдар.

Ылғалдылық пен температураға байланысты өсімдіктердің таралуы.

Табиғат зоналары Температураның жоғарылауы немесе төмендеуі Жылдық жауын-шашын мөлшері (мм.)
Тундра    
Тайга    
Орманды дала    
Дала    
Шөлейт    
Шөл    
Тропиктік ормандар    
Экваторлық ормандар    

Тапсырма

Кестенің мәліметтерін пайдаланып, температура мен жауын-шашынның таралуына әсер ететін абиотикалық факторларды анықтаңыздар.

Тапсырма.Төменде берілгендерді абиотикалық, биотикалық, антропогенді факторлар бойынша жіктеңдер. (жыртқыштық, ормандарды кесу, ауаның ылғалдылығы, ауаның температурасы, паразитизм, жарық, ауаның қысымы, бәсекелестік, зауыттар шығарған көмірқышқыл газының қалдығы, судың тұздылығы).


Дата добавления: 2015-07-26; просмотров: 445 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: СИЛЛАБУС | Биосфера эволюциясы. | Популяция саны | Сандар пирамидасы Биомасса пирамидасы Энергия пирамидасы | НООСФЕРА | Ала экологиясы. | Тапсырма. | Тапсырма. | Тапсырма | Тапсырма |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Ала экологиясы.| Тапсырма.

mybiblioteka.su - 2015-2021 год. (0.014 сек.)