Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Деформациялық режимдерді есептеу

Читайте также:
  1. Деформациялау режимдерін есептеу
  2. Деформациялық режимді есептеу
  3. Есептеу тапсырмалары
  4. Су балансын анықтау және есептеу

Әрбір клеттегі абсолюттік сығымдау көрсеткішінің максималдық шектеулі мәнін біліктің металды тартып алу қабылеті мен білік беріктігіне сәйкес анықтаймыз, яғни (1) және (8) – формулалары арқылы және 3-кестедегі клет параметрлерін пайдалану негізінде есептейміз. Жұмыс біліктері легирленген арнайы шойыннан жасалған, олардың максималдық тартып алу бұрышы , немесе, орташа мәнін алсақ сонда (1) – формула бойынша

(8) – формула бойынша (№6 клет үшін) рср≈180 МПа болғанда

Сондықтан білік беріктігінің шектеулі мәні бойынша абсолюттік сығымдау <19,4 мм-ден аспауы керек.

Артқы топ клеттерінде сығымдау көрсеткіштерінің нақты мәндерін (29) – формула арқылы есептеуге болады. Бұл формула 6-9 клеттерде біркелкі жүктелуді және 10-12 клеттерде жүктелуді біртіндеп азайтуды қамтамасы етеді, бірақ бұл формула дайын өнімнің жоғары деңгейде қалыңдық біркелкілігін және беттік жазықтылығын дәл реттеуге мүмкіндік бермейді. Сондықтан сығымдау көрсеткіштерінің нақты мәндерін «Миттал Стил Теміртау» АҚ-ның 1700 ыстықтай таптау станында өндірістік жағдайда анықталған тиімді режим негізінде (2–кестені қара) тағайындаймыз.

 


Дата добавления: 2015-07-18; просмотров: 124 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Деформациялау режимдерін есептеу | Кесте. Кең жолақты ыстықтай таптау стандарының алдыңғы топ клеттеріндегі сығымдау режимдері | Кесте. Ақырғы топ клеттерінің сығымдау режимдері | Деформациялық режимді есептеу |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Кесте. Алдыңғы топ клеттеріндегі сығымдау режимдері.| Кесте. Артқы топ клеттеріндегі сығымдау режимдері

mybiblioteka.su - 2015-2019 год. (0.004 сек.)