Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Класифікація радіаційних аварій

Читайте также:
  1. Аварійне повідомлення.
  2. Аксіологічна функція філософії. Вартості та їх класифікація.
  3. Бюджетна класифікація: будова,роль і призначення видатків.
  4. Вибухові речовини і пристрої: поняття та класифікація вибухотехнічних засобів.
  5. Визначення можливих радіаційних втрат робітників і службовців, а також складу формувань.
  6. Витрати виробництва та їх класифікація. Короткострокові витрати.
  7. Відомча класифікація видатків та кредитування державного бюджету

Радіаційно-небезпечний об’єкт (РНО) –об’єкт, під час аварій та руйнуваннях на якому можуть відбутися масові радіаційні ураження людей, тварин, рослин.

Ядерна аварія – аварія, пов’язана з пошкодженням тепловиділяючих елементів, яке перевищує встановлені межі безпечної експлуатації або пов’язане з опроміненням персоналу, яке перевищує допустимі для нормальної експлуатації значення.

Аварією на радіаційно небезпечному об’єкті називають непередбачений випадок, викликаний несправністю обладнання чи порушенням нормального ходу технологічного процесу, який створює радіаційну небезпеку для людей та оточуючого середовища. Залежно від меж розповсюдження радіоактивних речовин та масштабів радіаційних наслідків радіаційні аварії на радіаційно- небезпечних об’єктах поділяються на кілька видів: промислові, комунальні, локальні, регіональні, глобальні та транскордонні.

Аварія промислова – це така радіаційна аварія, наслідки якої не поширюються за межі території виробничих приміщень та проммайданчика об’єкта, аварійного опромінювання при цьому зазнає лише персонал.

Аварія комунальна– це така радіаційна аварія, наслідки якої не обмежуються приміщеннями об’єкта та його проммайданчиком, а поширюються на оточуючі території, де проживає населення, яке може реально або потенційно зазнавати опромінювання.

Аварія локальна– це комунальна радіаційна аварія, якщо в зоні аварії проживає населення загальною кількістю до десяти тисяч чоловік.

Аварія регіональна– це така комунальна радіаційна аварія, під час якої у зоні аварії опиняються території кількох населених пунктів, один чи декілька адміністративних районів та навіть областей із загальною кількістю населення понад десять тисяч чоловік.

Аварія глобальна– це комунальна радіаційна аварія, під вплив якої підпадає значна частина (або вся) територія країни та її населення.

Аварія транскордонна– це така глобальна радіаційна аварія, коли зона аварії поширюється за межі державних кордонів країни, в якій вона відбулася.

До числа основних чинників, які визначаєть радіоекологічні наслідки радіаційних аварій, можна віднести:

- параметри викиду, включаючи сумарну кількість радіонуклідів, що надійшли до навколишнього середовища, особливості формування та перенесення радіоактивної хмари, радіонуклідний та фізико-хімічний склад випадінь, час (пора року) викиду;

- екологічні особливості забрудненої території, в тому числі ґрунтовий покрив, природно-кліматичні умови, структура агропромислового виробництва та інші характеристики.


Дата добавления: 2015-07-18; просмотров: 78 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Хімічні чинники | Техногенного характеру | Загальні поняття про основи теорії горіння. | Небезпечні для людини чинники пожежі | Класифікація об’єктів за їхньою пожежо-, вибухонебезпекою | Речовин і матеріалів | Джерела радіації та одиниці її вимірювання | Види іонізуючих випромінювань | Поняття про дозу випромінювань | Норми радіаційної безпеки |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Біологічна дія іонізуючих випромінювань. Ознаки радіаційного ураження| Фази аварій та фактори радіаційного впливу на людину

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.005 сек.)