Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Завершення гетьманства Кирила Розумовського

Читайте также:
  1. Діяльність УПА після завершення війни
  2. Діяльність УПА після завершення Другої світової війни.
  3. Обмеження влади Кирила Розумовського
  4. Франція у другій половині XV ст. Завершення політичного об’єднання країни.

Так завершилося гетьманство К. Розумовського. Посівши гетьманство з царської ласки, він так і не проявив хисту державного діяча, виразника інтересів України, не піднявся до ролі лідера свого народу. Більше того, офіційне закріпачення селян через двадцять років після його гетьманства було логічним наслідком тих відносин старшини до народу, які остаточно утвердились при Розумовському.

Після ліквідації гетьманства К. Розумовський залишився крупним поміщиком. За ревізією 1782 р. лише на Чернігівщині йому належало 74 177 посполитих, а в російських губерніях (псковських і можайських помістях) — понад 45 тис. кріпаків. Багатий посаг дружини, величезна спадщина старшого брата Олексія (обоє померли 1771 р.), даровані маєтності від Єлизавети Петрівни та Катерини II поставили К. Розумовського врівень з найпершими багачами Російської імперії.

Позбавлений гетьманства, а також права проживати в Україні, К. Розумовський тривалий час перебував за кордоном, жив у Петербурзі, Москві. Лише 1794 р. переїхав на постійне проживання в Батурин. Доживав вік одинаком.

Похований у церкві Воскресіння Христового, відбудованій ним на руїнах Мазепинської церкви (зруйнованої під час розгрому Батурина у 1708 р. О. Меншиковим). На могилі поставлено мармуровий пам'ятник з гербом і горельєфним погруддям гетьмана (в профіль), а на пам'ятнику — чаша. На могилі напис: «Здесь покоится тело его сіятельства господина генерал-фельдмаршала, сенатора, действительного камергера й орденов россійских святаго апостола Андрея Первозванного, святаго Александра Невского, польскаго Белого орла і голстинскаго святыя Анны кавалера графа Кирила Григоріевича Разумовскаго, родившагося в 1728 году марта 18 дня, скончавшагося в Батурине а 1803 году генваря 9-го, в семьдесят четыре года, девять месяцов и двадцать два дни».

Список використаної літератури: 1. Субтельний О. Історія України 2. Полонська – Василенко Н. Історія України 3. Літописна оповідь про Малу Росію та її народ і козаків узагалі / О.І.Рігельман. 4. Ілюстрована енциклопедія історії України . О. Кучерук.

 

 

Зміст:

1. Біографія

2. Відновлення гетьманщини

Г. Теплов

4. Соціальна політика

Обмеження влади Кирила Розумовського

6. Освіта. Спадковість гетьманщини

Завершення гетьманства Кирила Розумовського

 

 

Міністерство освіти і науки України

Житомирський державний університет ім. Івана Франка

Кафедра історії України

 

Реферат

на тему:

“Правління Кирило Розумовський”

 

 

Виконав:

Студент 11 – групи

ННІ філології і журналістики


Дата добавления: 2015-07-17; просмотров: 63 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: УНИВЕРСАЛ | Історична та неказкова народна проза. | Зразки тестових завдань. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Обмеження влади Кирила Розумовського| Практичне заняття № 3

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.004 сек.)