Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Опис структурної схеми процесорного пристрою

Читайте также:
  1. Вибір схеми вихідного каскаду, транзистора для нього, режиму роботи і способу включення
  2. ІНТЕГРАЛЬНІ СХЕМИ
  3. ОПИС ЛАБОРАТОРНОГО ПРИСТРОЮ
  4. ОПОРНІ СХЕМИ ДО ТЕМИ
  5. ОПОРНІ СХЕМИ ДО ТЕМИ
  6. ОПОРНІ СХЕМИ ДО ТЕМИ

 

 

Процесорний пристрій(як і будь-який складний цифровий пристрій) синтезується у вигляді з’єднання двох пристроїв - операційного та керуючого, показаного на рисунку 1.1

 

 

 
 
Рисунок 1.1 - Структурна схема процесорного пристрою

 

 


Операційний пристрій - це пристрій, в якому виконуються операції. Він включає в себе регістри, суматор, канали передачі інформації, мультиплексори для комутації каналів, шифратори, дешифратори і т.д.

Керуючий пристрій координує дії вузлів операційного пристрою; він виробляє в певній часовій послідовності керуючі сигнали, під дією яких у вузлах операційного пристрою виконуються необхідні дії.

Процес функціонування операційного пристрою розпадається на певну послідовність елементарних дій в його вузлах.

Кожна елементарна дія, яка виконується в одному із вузлів операційного пристрою протягом одного тактового періоду, називається мікрооперацією.

В певні тактові періоди одночасно можуть виконуватись декілька мікрооперацій. Така сукупність операцій, які виконуються одночасно, називається мікрокомандою, а весь набір мікрокоманд, призначених для рішення певної задачі - мікропрограмою.

Таким чином, якщо в операційному пристрої передбачається можливість виконання n різних мікрооперацій, то із керуючого пристрою виходять n керуючих кіл, кожне із яких відповідає визначеній мікрооперації. І якщо в операційному пристрої необхідно виконати деяку мікрооперацію, то достатньо із керуючого пристрою по певному керуючому колу подати сигнал (наприклад, рівень лог.1). Внаслідок того, що керуючий пристрій визначає мікропрограму, тобто котрі і в якій часовій послідовності повинні виконуватись мікрооперації, він отримав назву мікропрограмний автомат (цифровий автомат).

Формування керуючих сигналів у1, у2….уn (рис.1.1) для виконання певних мікрокоманд може залежати від стану вузлів операційного пристрою, котрі визначаються сигналами х1, …,хs і які передаються з відповідних виходів операційного пристрою на входи керуючого пристрою. Керуючі сигнали у1, у2….уn можуть залежати також від зовнішніх сигналів хs+1, …,хL

Результати обробки, яка виконується в операційному пристрої, знімаються з його виходів z1,. ….zm

 

 


Дата добавления: 2015-07-17; просмотров: 202 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Львів – 2013р. | Побудова графа функціонування керуючого пристрою | Побудова таблиці функціонування керуючого пристрою | Побудова логічних виразів для вихідних величин комбінаційного вузла | Технічні характеристики елементної бази принципової схеми | ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ELECTRONICS WORKBENCH |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
ВИХІДНІ ДАНІ ДО РОБОТИ| Побудова схеми алгоритму роботи керуючого пристрою

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.008 сек.)