Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Вибір схеми вихідного каскаду, транзистора для нього, режиму роботи і способу включення

Читайте также:
  1. IC.4. Схемы резонансных усилителей на транзисторах.
  2. IX. СИГНАЛИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПІД ЧАС МАНЕВРОВОЇ РОБОТИ
  3. Автоматичне регулювання теплового режиму двигуна з рідинним охолодженням
  4. Анализ динамического режима работы биполярного транзистора по схеме включения с общим эмиттером
  5. Аналіз основних складових політичного режиму Аргентини
  6. Аналіз роботи Фонду за останні 5 років.
  7. Вагання Августина при виборі способу життя

 

У транзисторних підсилювачах звукової частоти вихідний каскад звичайно є каскадом могутнього посилення з трансформаторним виходом. Каскад могутнього посилення повинен віддавати в навантаження задану потужність сигналу при найменшому споживанні потужності від джерел живлення і припустимому рівні нелінійних і частотних перекручувань. При проектуванні вихідного каскаду, насамперед вирішують, чи буде каскад однотактним або двотактним. При цьому враховують, що двотактний каскад віддає удвічі більшу потужність, чим однотактний, має менший коефіцієнт гармонік, вихідний трансформатор без постійного підмагнічування і допускає в три - п'ять разів більшу пульсацію джерела живлення, але вимагає двох транзисторів, вихідний трансформатор з подвоєним числом витків первинної обмотки і середньою точкою, а також інверсну схему попереднього каскаду. Крім того, двотактна схема дозволяє використовувати економічний режим В, що сильно зменшує необхідну потужність джерела живлення підсилювача.

При включенні з загальним емітером і загальним колектором транзистори в плечах двотактної схеми необхідно підбирати з однаковими або майже однаковими значеннями b (різниця в значеннях b не більш 20 %), а також по можливості з однаковою граничною частотою.

Однотактний каскад має один транзистор і може бути використаний тільки в режимі А, що збільшує потужність джерела живлення. Він не вимагає інверсної схеми в попередньому каскаді, допускає меншу пульсацію джерела живлення, має більш високий коефіцієнт гармонік. Розміри вихідного трансформатора в такому каскаді більші через наявність постійного підмагнічування.

Вибравши на підставі сказаного схему каскаду могутнього посилення і режим його роботи, знаходять потужність сигналу Р~, що повинен віддати транзистор в однотактній схемі

(2.1)

і в двотактній схемі

, (2.2)

де ηт - кКд вихідного трансформатора, значення якого беруть з таблиці 2.1.

Таблиця 2.1

Вихідна потужність міжкаскадного або вихідного трансформатора ηт
у стаціонарних установках з великою тривалістю роботи у портативних установках з малою тривалістю роботи
До 1 вт 0,7-0,8 0,6-0,75
Від 1 до 10 вт 0,75- 0,85 0,7-0,8
Від 10 до 100 вт 0,84-0,93 0,75-0,85

 

За знайденим значенням потужності Р~ підбирають з довідника підходящий тип транзистора. Спосіб включення вибирають на підставі наступних розумінь:

1) При включенні з загальною базою транзистор дає невеликі нелінійні перекручування і властивості каскаду мало міняються при зміні температури і заміні транзистора, тому в двотактній схемі транзистори підбирати по b не обов'язково.

2) При включенні з загальним емітером у b раз знижується необхідна вхідна потужність сигналу в порівнянні з включенням із загальною базою, але зростає коефіцієнт гармонік. Заміна транзистора при такому включенні змінює посилення і характеристики каскаду значно сильніше, ніж при включенні з загальною базою

3) Включення з загальним колектором також критичне до заміни транзисторів і вимагає приблизно такої ж потужності вхідного сигналу, як і включення з загальною базою. Включення з загальним колектором дає дуже малий коефіцієнт гармонік при малому опорі джерела сигналу.

Після вибору способу включення визначають напругу джерела живлення (якщо воно не задано).

Напругу живлення транзисторних каскадів могутнього посилення бажано брати можливо більш високим. При цьому полегшується конструювання випрямляча, підвищується його кКд, зменшується споживана вхідним ланцюгом транзистора потужність сигналу і знижується коефіцієнт гармонік каскаду. У трансформаторних каскадах при правильно сконструйованому вихідному трансформаторі напругу живлення, яка підводиться до вихідних електродів транзистора , варто брати рівною , (2.3)

де - максимальне припустиме значення напруги між вихідними електродами транзистора для застосованого способу включення. Значення вказується в довідкових даних транзистора для різних способів включення.

Більш високу напругу живлення брати не слід, тому що при цьому транзистор може вийти з ладу. Іноді живлення каскаду могутнього посилення роблять від наявного джерела і напруга живлення виявляється заданою; у цьому випадку вона не повинна перевищувати величини , знайденої, як зазначено вище. Якщо воно перевищує , то обраний транзистор непридатний і його треба замінити транзистором з більш високим значенням .

Враховуючі те, що в вихідних каскадах приходиться використовувати велику ділянку динамічної характеристики, для них особливе значення має здійснення стабілізації режиму. Схему стабілізації вибирають відповідно до діапазону робочих температур і даними транзистора.

Вибравши схему вихідного каскаду, спосіб включення транзисторів, напругу, яка підводиться до вихідних електродів , знаходять амплітуду перемінної складового вихідного струму Iвих m. При розрахунку транзисторних каскадів визначають необхідний вхідний струм, а не необхідну вхідну напругу сигналу. Амплітуду струму вхідного ланцюга вихідного каскаду знаходять з виражень

, , , (2.4)

перше з яких відноситься до включення з загальною базою, друге - із загальним емітером, третє - із загальним колектором.

Знайшовши амплітуду струму сигналу вхідного ланцюга, можна перейти до вибору схеми і транзистора попереднього каскаду.


Дата добавления: 2015-07-16; просмотров: 259 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Теоретическая часть | Оценка риска получения человеком травм с различными исходами в производственных, городских и бытовых условиях | Практическая часть | Для включення з загальною базою | Розподіл по ланцюгах і каскадам підсилювача заданих частотних і нелінійних перекручувань | Методика розрахунку однотактного трансформаторного каскаду могутнього посилення в режимі А |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Послідовність розрахунку підсилювача| Вибір принципових схем каскадів попереднього посилення, транзисторів для них і способу їх включення

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.006 сек.)