Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Диференціальна діагностика гострого пульпіту з іншими захворюваннями

Читайте также:
  1. Диференційна діагностика системних захворювань сполучної тканини та системних васкулітів у дітей.
  2. Діагностика.
  3. Зв'язок психофізіології з іншими науками
  4. Облік короткострокових та довгострокових зобо’язань за розрахунками з банками та іншими позиками, довгострокових векселів.
  5. Розділ І. Креативність і її діагностика. психологічний зміст проблеми в науковій літературі.
  6. Сучасний стан та діагностика дитячої інвалідності
Клінічні ДІАГНОЗ
ознаки Гострий Гострий або Гострий Невралгія
  пульпіт загострений гайморит трійчастого
    пергодонтит   нерва
Харак- Гострий, Постійний Постійний Нападоподіб-
тер самовіль- ниючий, ниючий та ний, виснаж-
болю ний, напа- посилюється пульсівний у ливий, різко
  доподібний, під час ділянці виникає та
  посилюється механічної верхньої припиняється
  вночі та від дії — щелепи  
  дії подраз- накушування    
  ників, ірра- на зуб    
  діює за хо-      
  дом гілок      
  трійчастого      
  нерва      
Чинни- Температур- Дотик до Дія на зуби Механічні та
ки, що ні подраз- зуба, різних температурні
прово- ники за накушування подразників не подразники в
кують умов по- на нього спричинює ділянках
біль трапляння   посилення чи куркових зон
  до каріозної   зменшення  
  порожнини.   болю.  
  Після   Можлива  
  усунення дії   болісність під  
  подразника   час  
  біль   накушування  
  поступово   на зуби, що  
  зменшується   прилягають до запаленої пазухи      

Продовження табл.. 9

Клінічні ДІАГНОЗ
ознаки Гострий Гострий або Гострий Невралгія
  пульпіт загострений гайморит трійчастого
    періодонтит   нерва
Додат- Каріозна Каріозна Відчуття Вегетативні
кові порожнина з порожнина з закладенос- прояви:
клінічні різко болісним безболісним ті носа; гіперемія
симпто- під час під час утруднення обличчя,
ми зондування зондування носового сльозоточи-
  дном. дном, порож- дихання вість,
  Порожнина нина зуба через підвищення
  зуба не розкрита, відповідну слиновиді-
  розкрита. У різка половину лення.
  випадку болісність носа; Рефлекторні
  гнійної фор- при перкусії; слизові або скорочення
  ми — набряклість і гнійні жувальних
  болісність під гіперемія виділення 3 м'язів
  час перкусії слизової носа  
    оболонки в    
    ділянці    
    причинного    
    зуба    
Загаль- Можливі Можливі Підвищення Не зміню-
ний стан головний біль, головний температури ється. Проте
хворого слабкість, у біль, тіла, під час
  разі гнійного слабкість, загальна нападу болю
  пульпіту — порушення слабкість, хворий
  знижена сну й головний застигає у
  працездатність апетиту, біль, який страждальній
    підвищення посилюєть- позі, боїться
    температури ся під час ворухнутися
    тіла кашлю,  
      чхання,  
      нахилу  
      голови.  
      Швидка  
      втомлю- ваність  

У зв'язку зі зміною кровообігу в організмі хворих на атеро­склероз, інфаркт міокарда, гіпертонічну хворобу тощо рефлек­торно можуть виникнути застійні явища в пульпі, що також спри­чинюють нападоподібний біль.

ЗАГОСТРЕНИЙ ХРОНІЧНИЙ ПУЛЬПІТ

 

Він може розвинутися як із закритою порожниною зуба, так і з відкритою. Частіше загострюється хронічний фіброзний пульпіт, який має перебіг із закритою порожниною зуба, рідше — гангре­нозний. Характерна поява періодичного самовільного болю. Не­рідко таку форму діагностують як гострий пульпіт. Для дифе­ренціальної діагностики мають значення дані анамнезу, тривалість захворювання, характер болю та результати об'єктивного дослід­ження — рентгенографія, термодіагностика, електродіагностика (див. табл. 11).

Таблиця 11


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 94 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Предвосхищающие реакции горя| Клиническая характеристика местных анестетиков.

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.006 сек.)