Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Література : 1, 3, 7, 10, 12, 18 ,27.

Читайте также:
  1. Використана література
  2. Додаткова література
  3. Додаткова література
  4. ДодатковаЛітература
  5. Література
  6. ЛІТЕРАТУРА
  7. ЛІТЕРАТУРА

План

1. Джерела міжнародно-правового регулювання праці.

2. Поняття і суб'єкти міжнародно-правового регулювання праці.

3. Основні інститути трудового права зарубіжних країн.

  1. Співвідношення трудового законодавства України і міжнародного законодавства.

Виконати завдання для обговорення

  1. Визначити основні напрямки виливу міжнародно-правових стандартів на трудове законодавство України.

2.3 застосуванням порівняльного методу охарактеризувати стан правового регулювання в Україні:

- колективного договору;

- соціального партнерств;

- робочого часу, часу відпочинку;

- встановлення мінімальної заробітної плати;

- зайнятості населення;

- та ін. питань за вибором студента.

3. Конкретизувати роль ООН, Ради Європи , Європейського Союзу та Міжнародної організації праці на розвиток права громадян на працю в Україні.

Завдання для самостійної роботи студентів:

1. Визначити особливості методів правового регулювання праці (у порівнянні).

2. Ознайомитись з міжнародними актами, які ратифіковані Верховною Радою України (за вказівкою викладача або за вибором студента).

Література : 1, 3, 7, 10, 12, 18 ,27.

Нормативні акти: 1-5, 16,19,25.

Тема 2. ОХОРОНА ПРАЦІ. НАГЛЯД І КОНТРОЛЬ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА

План

1. Поняття охорони праці. Гарантії прав на охорону праці.

2. Організація охорони праці на підприємствах (планування та фінансування).

3. Медичні огляди працівників та засоби індивідуального захисту.

4. Охорона праці жінок, неповнолітніх, інвалідів, пенсіонерів.

5. Державне управління охороною праці.

Виконати завдання для самостійного опрацювання:

1. Опанувати законодавство про охорону праці. Поняття охорони праці, нещасного випадку.

2. Процедура розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та виробничих аварій.

3. Охорона праці працівників, зайнятих у несприятливих умовах праці.

4. Міжнародні стандарти безпеки і гігієни праці та гарантії реалізації права працівника на охорону праці.

5. Практика відшкодування шкоди працівникам у разі ушкодження їх здоров'я або смерті.

Завдання для самостійної роботи студентів:

1. Опанувати:

- Закон України "Про охорону праці" від 21. ІХ. 2002р. та Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне стархування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" від 23.09.99р. (зі змінами і доповненнями).

2. Визначити:

- вимоги до охорони праці згідно Закону України "Про охорону праці" та у тексті колективного договору (угоди);

- порядок і процедуру відшкодування шкоди працівникові в разі ушкодження здоров'я при виконанні ним трудових обов'язків, або на території підприємства.

- з яких елементів складається система правових, соціально- економічних і організаційно – технічних заходів і способів, які забезпечують охорону праці на підприємстві.

Література : 1, 3, 7, 10, 12, 18 ,27.


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 183 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
МІДм-51| Нормативно-правова література

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.005 сек.)