Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Визначення відстаней до небесних світил.

Читайте также:
  1. IV. Виконати тест «Педагогічні ситуації» на визначення рівня розвитку педагогічних здібностей майбутніх інженерів-педагогів, зробити самостійні висновки.
  2. Алгоритм визначення дотацій вирівнювання
  3. Аналіз ступеня вільності механізму. Наведемо визначення механізму, враховуючи нові поняття.
  4. Балансово-розрахунковий метод визначення поживної речовини, яку необхідно внести з мінеральними добривами (для сівозміни № 17).
  5. Визначення агресії
  6. Визначення активності лужної фосфатази в сироватці крові
  7. Визначення білірубіну за методом Бокальчука

Те, що відстань до Місяця дорівнює 60 радіусам Землі, за тривалістю його проходження через тінь Землі при повному місячному затемненні встановив ще грецький вчений Гіппарх біля 150 р. до н. е.

Відстані до планет Сонячної системи вдалося визначити лише у XVII ст. через вимірювання горизонтального паралаксу.

Горизонтальний паралакс - це кут між напрямом на світило з якої-небудь точки земної поверхні і напрямом з центра Землі.

Відстані до близьких зір визначають за допомогою вимірювання їхнього річного паралаксу.

Річний паралакс π— кут, під яким із зорі було б видно радіус земної орбіти.

Вперше надійні річні паралакси було виміряно в середині XIX ст. Дотепер відомо точні величини річних паралаксів майже для 100 000 зір, і на цій основі розроблено біля десяти інших методів визначення відстаней до віддаленіших об'єктів.

 
 

Крім того, в астрономії використовують особливі одиниці для вимірювання відстаней: астрономічна одиниця (а. о.), яка дорівнює середній відстані Землі від Сонця (149 600 000 км), і парсек (пк), від слів «паралакс» і «секунда» - відстань, з якої середній радіус земної орбіти видно під кутом 1" (секунда дуги). Часто використовують похідні одиниці: кілопарсек (1 кпк = 1 000 пк) і мегапарсек (1 Мпк = 1 000 000 пк).

Інколи використовується одиниця довжини світловий рік (св. р.). Це така відстань, яку проходить світло за один рік, поширюючись зі швидкістю 300 000 км/с.

Між одиницями довжини, що використовуються в астрономії, існують такі співвідношення:

1 пк = 3,26 св. р. = 206 265 а.о. = 3·1016м; 1 св. р. = 0,3066 пк = 63240 а.о. = 9,5•1015м.

5. Каталоги небесних об’єктів.Окрім зір, на небі можна спостерігати багато інших об’єктів — туманності, зоряні скупчення, галактики тощо. Всі ці об’єкти занесені у спеціальні списки — каталоги.

Перші каталоги з’явилися ще до н.е.. Сьогодні завдяки наполегливій праці астрономів маємо декілька різних каталогів небесних об’єктів (н-д, «Боннський огляд неба» — наведено координати, зоряні величини і особливості спектрів 324188 зір; дев’ятитомний «Каталог Генрі Дрепера», що містить інформацію про зоряні величини і спектри 225300 зір).

Один із найвідоміших каталогів незоряних об’єктів склав фр. Фізик Ш. Месьє (1780-1817). У ньому налічується 109 об’єктів — яскравих зоряних скупчень, туманностей і галактик.

 

 

Питання для самоконтролю:

1.Дайте визначення небесної сфери.

2.Що таке сузір’я?

3.Скільки зір можна побачити на небі неозброєним оком?

 


Дата добавления: 2015-07-14; просмотров: 1243 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Небесна сфера та небесні світила. Сузір"я. Відстані до небесних світил. Зоряні величини. | Системи небесних координат. | Видимиий річний рух Сонця. Екліптика. | Зоряна доба і зоряний час. Сонячна доба і сонячний час. | Закони руху небесних тіл. | Методи та засоби астрономічних досліджень. | Сонячна система. | Малі тіла Сонячної системи. | Характеристики стаціонарних зір. Подвійні та нестаціонарні зорі. Еволюція зір. | Кінцеві стадії еволюції зір. Білі карлики, нейтронні зорі, пульсари. Чорні діри. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Сузір’я, їхня кількість, позначення, назви, колір і межі.| Основні точки і лінії небесної сфери. Залежність висоти полюса світу від географічної висоти місця спостереження.

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.006 сек.)