Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Українська мова

Читайте также:
  1. Мальовані історії»: українська версія
  2. Українська асоціація Інтернет-реклами
  3. Українська література
  4. УКРАЇНСЬКА МОВА
  5. Українська педагогічна деонтологія
  6. Українська скульптура на шляху від виникнення до сучасності

Використання тестових завдань формату зовнішнього незалежного оцінювання в навчальному процесі на уроках

Української мови та літератури

Кротова І.В., методист Центру аналізу та прогнозування розвитку освіти КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»;

Клімова С.В., методист Центру моніторингу якості освіти КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»

Українська мова

В умовах активного впровадження системи зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень учнів, учителям української мови слід пожвавити роботу з відпрацювання у школярів навичок виконання тестових завдань різної форми й різного ступеня складності, широко практикувати тестування як навчальний прийом та контрольну форму перевірки знань, умінь і навичок школярів.

Тести – давно відома й практикована форма перевірки навчальних досягнень учнів, щодо її використання накопичено чималий методичний досвід, але поки що сама методична підготовка вчителів із техніки використання тестів перебуває на порівняно низькому рівні. До того ж незначна кількість якісних стандартизованих тестів породжує безсистемність у їх використанні й недооцінку в навчально-виховному процесі. Проте водночас тестові завдання мають суттєві переваги над іншими формами контролю: вони високотехнологічні, можуть розроблятися, проводитися й перевірятися з використанням комп’ютерної техніки, потребують порівняно невеликих часових ресурсів для проведення та перевірки, порівняно нескладні в проведенні, що дає змогу вивільнити час для інших видів роботи, дозволяють учителеві динамічно визначити рівень засвоєння учнями нового матеріалу та відповідно корегувати його, як порівняно нова й сучасна освітня технологія тести активізують пізнавальну діяльність школярів, а найголовніше – саме за їхньою допомогою процес перевірки навчальних досягнень учнів значно об’єктивується й убезпечується від суб’єктивної думки вчителя або іншого перевіряльника. Остання перевага тестів над іншими формами контролю є найсуттєвішою, оскільки й учні, і їхні батьки, і керівники навчальних закладів між усіма іншими вимогами до оцінювання на перше місце ставлять саме його об’єктивність.

Отже, в умовах, коли незалежне оцінювання стає органічною складовою національної системи освіти, учитель має володіти інформацією про ЗНО, а знання в галузі тестових технологій мають стати невід’ємною складовою професійної компетентності педагога.

З метою якісної підготовки до проходження учнями зовнішнього незалежного оцінювання з української мови вчителям необхідно використовувати тести формату ЗНО при складанні контрольних робіт, які проводяться наприкінці мовних тем, починаючи з 5-го класу. Однаковою мірою в 5 – 11-х класах слід пропонувати тести такого формату й при здійсненні поточного контролю, оскільки програму зовнішнього незалежного оцінювання з української мови розроблено з урахуванням чинних програм для 5–9 класів (лист Міністерства освіти і науки України від 23.12.2004 р. № 1/11-6611) та програм для профільного навчання учнів 10–11 класів (рівень стандарту, наказ Міністерства освіти і науки України від 28.10.2010 р. № 1021).Матеріал програми ЗНО розподілено за такими розділами: «Фонетика. Графіка», «Лексикологія. Фразеологія», «Будова слова. Словотвір», «Морфологія», «Синтаксис», «Стилістика», «Орфоепія», «Орфографія», «Розвиток мовлення».

Тест ЗНО з української мови складається із завдань трьох форм:

1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді (близько 80%). До кожного із завдань подано чотири або п’ять варіантів відповіді, із яких лише один правильний.

2. Завдання на встановлення відповідності (близько 20%). До кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Щоб виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами та буквами (утворити логічні пари).

Загрузка...

3. Одне завдання з розгорнутою відповіддю, яке передбачає створення власного висловлення на дискусійну тему.

Зважаючи на це, корисно на кожному уроці української мови 10-15 хвилин використати на виконання учнями тестових завдань, перевірку й аналіз яких здійснювати одразу в класі. Окрім того, домашні завдання також мають містити тести формату зовнішнього незалежного оцінювання. Особливу увагу при цьому слід звернути на добір завдань, у яких необхідно встановити відповідність, оскільки саме вони викликають в учнів найбільше труднощів.

При цьому необхідно надавати школярам коментарі та приклади розв’язання тестових завдань, щоб навчити дітей мислити, аналізувати зміст пропонованих тестів, вибудовувати певний алгоритм дій при виконанні завдань формату ЗНО.

Із цією метою корисно використовувати тести зовнішнього незалежного оцінювання з української мови минулих років, роз’яснюючи учням, що запорукою успішного виконання таких завдань є свідомий та мотивований вибір правильної відповіді, а не вгадування чи принцип «подобається/не подобається».

На допомогу вчителям щодо навчання та тренування учнів розв’язувати тести формату ЗНО надаємо приклади таких завдань та коментарі до їх виконання.

 


Дата добавления: 2015-07-12; просмотров: 224 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Психологический стресс может стать причиной ракового заболевания. Осознание причин стресса и способность справиться с ним жизненно необходимо для успешной борьбы с раком.| Список літератури з питань підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури

mybiblioteka.su - 2015-2021 год. (0.006 сек.)