Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Порівняльне літературознавство

Читайте также:
  1. Сучасне російське літературознавство: традиції і новаторство
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Керівник – д. філол. н., проф. Колошук Н. Г.

(14.00–17.00, корпус Н, ауд. 402)

1. Релігійні мотиви у поезії М. Сарма-Соколовського.

Н. Колошук (професор, CНУ імені Лесі Українки)

2. Лабіринт у ритуально-міфологічному та психоаналітичному ракурсі (Ф. Дюрренматт «Мінотавр», Мікі Шепард «Про Гіпноса, який перебуває на острові Лемнос як володар всіх богів та людей»).

В. Соколова (доцент, CНУ імені Лесі Українки)

3. Особливості передачі життя і смерті у творчості українських та французьких поетів-романтиків.

Т. Марченко (доцент, CНУ імені Лесі Українки)

4. Культурно-історична традиція у романах Ю. Місіми «Золотий храм» і О. Гончара «Собор».

В. Тимощук (магістрант, CНУ імені Лесі Українки)

5. Біблійні образи у творчості Байрона і Шевченка.

О. Лихач (студ. 5 курсу, CНУ імені Лесі Українки)

6. Реалістичні повість та роман у творчості А. Свидницького та М. Лєскова: імагологічний аспект.

О. Іванейко (студ. 6 курсу, CНУ імені Лесі Українки)

8. Архетип мандрівця в літературі європейського постмодернізму.

О. Калинюшко (магістрант, CНУ імені Лесі Українки)

9. Творчість Рільке: імагологічний аспект.

К. Слободян (магістрант, CНУ імені Лесі Українки)

10. Поетика опису у творчості О. де Бальзака.

Н. Андрусик (студ. 5 курсу, CНУ імені Лесі Українки)

11. Тема безсмертя в літературі кінця ХІХ – початку ХХ століття.

І. Кобель (студ. 5 курсу, CНУ імені Лесі Українки)

12. Образ чуми в літературі європейського романтизму.

І. Калимун (студ. 5 курсу, CНУ імені Лесі Українки)

13.Потік свідомості у малій прозі Джойса: маніфестація нового психологізму.

І. Свередюк (студ. 5 курсу, CНУ імені Лесі Українки)

14. Українська рецепція Омара Хаяма.

М. Якубець (студ. 5 курсу, CНУ імені Лесі Українки)

15. Кременецький текст: структура, топоси, архетипи.

І. Хохрякова (студ. 6 курсу, CНУ імені Лесі Українки)

16. «Життя бджіл» М. Метерлінка в контексті європейської літературної традиції.

І. Трофімчук (студ. 6 курсу, CНУ імені Лесі Українки)

17. Типологія жіночих образів у новелістиці Мопассана.

О. Шевчук (студ. 6 курсу, CНУ імені Лесі Українки)

18. Ідеальне кохання у творчості Вальтера Скотта.

О. Кушнірук (студ. 6 курсу, CНУ імені Лесі Українки)


Питання поетики

Керівник – к. філол. н., доцент Лавринович Л. Б.

(14.00–17.00, корпус Н, ауд. 404)

1. Писати про Бога, життя і час: поетика книги триптихів І. Римарука «Бермудський трикутник».

Л. Лавринович (доцент, CНУ імені Лесі Українки)

2. Образи-символи музичних інструментів у російській, французькій та українській символістській ліриці.

Н. Балабуха (ст. викладач, CНУ імені Лесі Українки)

3. Тематика і проблематика сучасної монодрами.

Ж. Бортник (аспірант, CНУ імені Лесі Українки)

4. Функція стилістичних фігур у поезії Шеймоса Гіні.

В. Шевчук (студ. 3 курсу, CНУ імені Лесі Українки)

5. Образ часу в повісті Р. Бредбері «Кульбабове вино».

С. Годунко (студ. 2 курсу, CНУ імені Лесі Українки)

6. Функції предметних мікрообразів у поетичному циклі Л. Костенко «Крізь роки і печалі».

В. Потрапелюк (студ. 2 курсу, CНУ імені Лесі Українки)

7. Образи героїв у «Розбійниках» Ф. Шіллера крізь призму християнської моралі.

А. Боярчук (студ. 2 курсу, CНУ імені Лесі Українки)

8. Драма П. Кальдерона «Життя – це сон» (релігійний аспект прочитання).

І. Денисюк (студ. 2 курсу, CНУ імені Лесі Українки)

9. Рецепція трагедії В. Шекспіра «Макбет» в оповіданні Дж. Апдайка «Tomorrow and Tomorrow and So Forth».

Н. Радчук (студ. 2 курсу, CНУ імені Лесі Українки)

10. Форми і засоби містифікації в романі Ю. Ґордера «Vita brevis. Лист Флорії Емілії до Аврелія Августина».

Г. Рябова (студ. 2 курсу, CНУ імені Лесі Українки)

11. Епоха і ґендер: образ-стереотип жінки в афористиці Ж. де Лабрюєра та С. де Бовуар.

Т. Сілюк (студ. 2 курсу, CНУ імені Лесі Українки)

12. Образ Дон Кіхота в поезії Л. Костенко «Балада моїх ночей».

А. Слободенюк (студ. 2 курсу, CНУ імені Лесі Українки)

13. Феномен маски в давньогрецькій трагедії та драматичній трилогії. Ю. О’Ніла «Траур – участь Електри».

К. Шклярук (студ. 2 курсу, CНУ імені Лесі Українки)».

14. Ґендерні стереотипи як об’єкт художнього аналізу в романі І. Роздобудько «Все, що я хотіла сьогодні».

П. Луцик (студ. 2 курсу, CНУ імені Лесі Українки)

15. Модифікації жанру антиутопії в романі В. Рот «Дивергент».

К. Миронюк (студ. 2 курсу, CНУ імені Лесі Українки)

16. Роман Л. Костенко «Записки українського самашедшого»: функції публіцистики в аспекті поетики персонажа.

Д. Халик (студ. 2 курсу, CНУ імені Лесі Українки)


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 94 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Аспекти реченнєвих структур | Актуальні проблеми польського мовознавства | Актуальні проблеми польського літературознавства | Сучасне російське літературознавство: традиції і новаторство | Актуальні проблеми лінгворусистики | Журналістика |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Одиниць і категорій| ХХ – початку ХХІ ст.

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.044 сек.)