Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Аспекти реченнєвих структур

Читайте также:
  1. I. ОБСЛЕДОВАНИЕ СИНТАКСИЧЕСКОГО ОФОРМЛЕНИЯ ВЫСКАЗЫВАНИЯ (ВЫЯВЛЕНИЕ СТРУКТУРНЫХ АГРАММАТИЗМОВ)
  2. II. Методы и средства построения систем информационной безопасности. Их структура.
  3. II. Структура Переліку і порядок його застосування
  4. III. Описание структуры организации, в которой будет реализовываться проект.
  5. III. Требования к структуре основной образовательной программы
  6. IV. Антилибидонозное self и объекта по отношению к либидонозному объекту, против которого обращена агрессия. Паттерн поддерживается связями антилибидонозных структур.
  7. IV. Создание, организационная структура и руководство ВПО
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Заходи проведення Фестивалю науки

ІНСТИТУТ ФІЛОЛОГІЇ ТА ЖУРНАЛІСТИКИ

Травня 2015 року

Пленарне засідання

(11.30 –13.30, корпус Н, ауд. 101)

1. Вступне слово.

Ю. Громик (доцент, СНУ імені Лесі Українки)

2. Жанрова система творчості Лесі Українки (когнітивний аспект).

Ю. Левчук (аспірант, СНУ імені Лесі Українки)

3. 6. Образи рослинного світу в українській жіночій пісні.

І. Михалевич (аспірант, СНУ імені Лесі Українки)

4. Моделювання художнього наративу. Структура тексту.

І. Полєтуха (аспірант, СНУ імені Лесі Українки)

5. Підляські уснопоетичні тексти як діалектографічний матеріал.

Ю. Грицевич (магістрант, СНУ імені Лесі Українки)

 

Секційні засідання

Формально-синтаксичний, семантичний і комунікативний

аспекти реченнєвих структур

Керівник – д. філол .н., проф. Мірченко М. В.

(14.00–17.00, корпус Н, ауд. 405)

1. «Месники дужі візьмуть мою зброю…» (текстологічний аналіз деяких творів Лесі Українки)

М. Мірченко (професор, СНУ імені Лесі Українки)

2. Лінгвофольклористика як галузь мовознавства.

Н. Данилюк (професор, СНУ імені Лесі Українки)

3. Специфіка категорії відмінка в українській, англійській, німецькій мовах.

О. Гандзюк (доцент, СНУ імені Лесі Українки)

4. Особливості взаємозалежних компонентів у двоскладному реченні.

Т. Масицька (доцент, СНУ імені Лесі Українки)

5. Казначейська терміносистема сучасної української мови.

Л. Васковець (аспірант, СНУ імені Лесі Українки)

6. Використання вигуків та звуконаслідувань як засобів комічного.

О. Кузьмич (аспірант, СНУ імені Лесі Українки)

7. Категорія темпоральності у семантико-синтаксичній структурі речення.

О. Светлична (магістрант, СНУ імені Лесі Українки)

8. Категорійна структура та способи вираження головних членів речення (на матеріалі творів О. Гончара).

І. Деркач (магістрант, СНУ імені Лесі Українки)

9. Мовна специфіка рекламних текстів.

О. Крат (магістрант, СНУ імені Лесі Українки)

10. Функціонування сталих висловів та порівняльних зворотів у романі Є. Гуцала «Позичений чоловік».

І. Дроздик (магістрант, СНУ імені Лесі Українки)

11. Структура та категорійна семантика другорядних членів речення.

Н. Корнійчук (студ. 5 курсу, СНУ імені Лесі Українки)

12. Актуалізація простого речення (на матеріалі творів В. Шкляра).

А. Чигрин (студ. 5 курсу, СНУ імені Лесі Українки)

13. Структурно-семантичні і функційні ознаки складнопідрядних речень в українські граматиці.

Т. Бабій (студ. 6 курсу, СНУ імені Лесі Українки)

14. Лексико-семантичне походження військової терміносистеми.

І. Зданевич (студ. 6 курсу, СНУ імені Лесі Українки)

15. Мовні особливості прозових текстів В. Слапчука.

О. Семенюк (Спільнюк) (студ. 5 курсу, СНУ імені Лесі Українки)

16. Мовні образи у поезії В. Слапчука.

Н. Книш (студ. 5 курсу, СНУ імені Лесі Українки)

17. Мовні засоби сатири у творах Є.Дударя.

Т. Дацюк (студ. 6 курсу, СНУ імені Лесі Українки)

18. Функціонування аналітичних синтаксичних морфем в романі А. Дімарова «На коні і під конем».

М. Міщук (студ. 6 курсу, СНУ імені Лесі Українки)

19. Диференціація субстанційних семантико-синтаксичних відношень (на матеріалі поезій та прози письменників Волині)

М. Секлій (студ. 6 курсу, СНУ імені Лесі Українки)

20. Функційні особливості одновалентних дієслівних предикатів у структурі простого речення (на матеріалі поезій Олександра Богачука)

В. Кушнірчук (студ. 6 курсу, СНУ імені Лесі Українки)

21. Функційно-граматичні особливості головних членів речення (на матеріалі роману В. Малика «Князь Ігор»).

І. Якимович (студ. 5 курсу, СНУ імені Лесі Українки)


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 139 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Порівняльне літературознавство | ХХ – початку ХХІ ст. | Актуальні проблеми польського мовознавства | Актуальні проблеми польського літературознавства | Сучасне російське літературознавство: традиції і новаторство | Актуальні проблеми лінгворусистики | Журналістика |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Жовтня 2014 року| Одиниць і категорій

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.036 сек.)