Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Характерні особливості сучасних систем землеробства

Читайте также:
  1. A) создании системы наукоучения
  2. DSM — система классификации Американской психиатрической ассоциации
  3. Ethernet для автоматизации приборных систем измерения
  4. I. Информационная система управления.
  5. I. Основные подсистемы автоматизированной информационной системы управления персоналом.
  6. I. Поняття про екосистему.
  7. I. Семинар. Тема 1. Понятие и методологические основы системы тактико-криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступлений

Практична робота

Тема:Ознайомлення з сівозмінами і ротаційними таблицями.

Мета заняття:поглибити та систематизувати знання про сівозміни. Значення сівозмін та загальні господарські особливості сівозмін.

Матеріально-технічне обладнання робочого місця:інструкційна карта, плакати, ілюстрації.

ЗМІСТ ТА ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ

1. Ознайомитись з інструкційною картою та теоретичним матеріалом.

2. Роль і значення сівозміни у виборі сільськогосподарської культури.

3. Сівозміни та їх значення в раціональному використанні ґрунтів.

Зміст звіту студента:

1. Описати загальну структуру сівозміни в цілому.

2. Перелічити складові системи землеробства.

2. Переглянути таблицю тривалості повернення культур на попереднє місце вирощування.

3. Схематично зобразити малюнок періодичності чергування с/г культур.

Сівозміни та їх значення в раціональному використанні ґрунтів.

Сівозміна— могутній біологічний і агроекологічний фактор рослинництва. Сорти і якість продукції.Якість рослинницької продукції визначається багатьма показниками, основними з яких є вміст білка (протеїну), крохмалю, клейковини, цукру, жиру, целюлози, БЕР та ін. Менше приділяється уваги іншим показникам якості.

Суміші видів, сортів, гібридів.Мета поєднання в посіві різних за морфологічними, екологічними та біологічними властивостями видів, сортів, гібридів може бути різною.

Характерні особливості сучасних систем землеробства

Ґрунтозахист- це заходи, спрямовані на захист ґрунту від ерозії. до них належать: захисні лісосмуги, спеціальні технологічні заходи.

Зональність- обов’язкова характеристика, яку потрібно враховувати під час проведення агротехнічних робіт.

Нормативність- це заходи, спрямовані на встановлення певних норм та законів використання землі. До них належать норми внесення добрив, впорядкованість сівозміни.Технологічність- використання ефективних технічних і механічних засобів, що покращують якість фунту.

Інтенсивна система землеробства складається з таких частин:

1. агрономічна організація території та системи чергування сільськогосподарських культур у часі, розміщення їх на площі, тобто система сівозмін - польових, кормових, спеціальних;

2. система обробітку ґрунту - основна, передпосівна, догляд за рослинами, заходи захисту фунту від вітрової та водної ерозії:

система удобрення (органічні, мінеральні тощо).

3. система меліоративних заходів (зрошування, осушування. вапнування, гіпсування);

4. система насінництва та висівання високоврожайних культур;

5. система заходів по боротьбі з бур’янами, хворобами та шкідниками сільськогосподарських культур.

Структура посівних площ - це виражене у відсотках співвідношення посівних площ окремих сільськогосподарських культур. При визначенні її виходять з конкретних економічних природних умов господарства.

За видами розрізняють такі сівозміни:зернопарові, зернопаропросапні, зернопросапні, зерно-трав’яні, трав’яно-просапні, зернотрав’яно-просапні, просапні, травопільні, сидеральні.

Розрізняють три типи сівозмін:польові, кормові і спеціальні.

Сукупність різних типів сівозмін у господарстві становить систему сівозмін.

Кожний тип сівозмін може належати до різних видів. Серед сучасних сівозмін у нашій країні виділяють такі види:

а) зернопарові; б) зернопаропросапні; в) зернопросапні;

г) зернотрав’янопросапні (плодозмінні); д) просапні; е) трав’янопросапні; є) сидеральні і грунтозахисні (протиерозійні).

Польові сівозміни впроваджують для вирощування зернових, технічних і кормових культур. Залежно від розмірів господарства і наявності в ньому відділків впроваджують одну польову сівозміну або кілька (в кожній бригаді колгоспу чи відділку радгоспу).

У кормових сівозмінах вирощують переважно кормові культури, їх поділяють на прифермські, що розміщуються поблизу спеціалізованих ферм і забезпечують тваринництво соковитими і зеленими кормами, і лукопасовищні. Останні впроваджують на луках і заплавах для вирощування одно- і багаторічних трав на сіно, зелений корм та для створення штучних пасовищ.

Спеціальні сівозміни застосовують для тих культур, які недоцільно вирощувати в загальних польових чи кормових (овочевих і баштанних, тютюну, махорки, конопель, рису та ін.).


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 153 | Нарушение авторских прав


 

 

<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Реабилитация и трудоспособность| СІВОЗМІНА ЯК АГРОТЕХНІЧНИЙ ФАКТОР РОСЛИННИЦТВА

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.03 сек.)