Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Розрахунок річної потреби і кормах

Читайте также:
  1. А. Право потребителей на защиту и помощь
  2. Алгоритм поведения потребителя на стадии послепокупочных решений.
  3. Биофотонное сканирование для потребителей
  4. Более трети потребителей различают понятия сыра и сырного продукта.
  5. Большая артель декабристов — первое потребительское общество России
  6. Введение. Каким образом наше воспитание влияет на нас как на потребителей?
  7. Вибір і розрахунок опор контактної мережі

1. Річна потреба в сіні:

Кз – коефіцієнт рокового запасу

Н – кількість днів

 

2. Річна потребі в соломі:

Кз – коефіцієнт рокового запасу

Н – кількість днів

 

3. Річна потреба в коренебульбоплодів:

Кз – коефіцієнт рокового запасу

Н – кількість днів

 

4. Річна потреба в концентрованих кормах:

Кз – коефіцієнт рокового запасу

Н – кількість днів

 

5. Річна потреба в сінажі:

Кз – коефіцієнт страхового запасу (1,2…1,5)

Н – кількість днів (180-220днів)

 

2.3 Проектування схеми генерального плану ферми (комплексу)

Схему генерального плану ферми або комплексу складаються з врахуванням структури стада, поголів’я тварин і перспективи їх розвитку, прийнятої технології утриманням тварин. На схемі повинні бути вказані:

- всі основні і допоміжні приміщення і вигульні площадки,

- споруди або площадки для зберігання кормів,

- гноєсховища,

- система водопостачання,

- основні і допоміжні дороги,

- шляхи переміщення кормів і гною.

Розташовують тваринницьке приміщення повздовжньою віссю з півночі на південь (відхилення не більше ).

Гноєсховище розташовують з підвітряної сторони відносно житлового масиву і

виробничих приміщень.

Основні і допоміжні будівлі розташовують у відповідності з прийнятою технологією утримання тварин, передбачуючи можливість поділу земельної ділянки на основну, кормову, санітарно-технологічну і адміністративну зони.

Розрахунок земельної ділянки проводять на одну корову – 20м2.

Схему генплану проетують в масштабі 1:100, 1:200, 1:1000 в залежності від загальної площі ділянки з врахуванням протилежних:

 

Протипожежні розриви між приміщенням

 

Ступінь вогнестійкості будівель   Розриви при ступені вогнестійкості сусідньої будівлі, м
ІІ ІІІ IV I V
II
III
IV I V
Примітка: До II ступеня вогнестійкості відносяться конструкції з негорючих матеріалів, до III – з тяжкогорючих матеріалів, до IV і V – з дерева.

 

Санітарних розривів між приміщеннями:

 

    Назва структури     Родильне відділення   Телятник Корівник Мол.-доїльний блок Склад кормів Гноєсховище Свинарник Кормоцех Пташник
Родильне відділення - П.р П.р. П.р. -
Телятник П.р П.р. - П.р. -
Корівник П.р П.р. - П.р. -
Мол.-доїльний блок П.р. П.р. П.р. - П.р. - -
Склад кормів П.р. П.р. П.р. П.р П.р. П.р П.р. П.р.
Гноєсховище - -
Свинарник - - - П.р. П.р. -
Кормоцех П.р. П.р. П.р. П.р. П.р. -
Пташник - - 60-120
П.р. – протипожежний розрив, який залежить від вогнестійкості будівель.

 1. Необхідно площи для корів:

, де

M - кількість голів

S – площа ні 1 голову

 

 

2. Площа для нетелів:

, де

M - кількість голів

S – площа ні 1 голову

 

 

3. Площа для телиць до 1 року:

, де

M - кількість голів

S – площа ні 1 голову

 

 

4. Площа для телиць старше 1 року:

, де

M - кількість голів

S – площа ні 1 голову

 

 

5.Площа для бичків:

, де

M - кількість голів

S – площа ні 1 голову

 

 

 

Механізація виробничих процесів на фермі (комплекс).

Підготовка кормів до згодовування.

Визначається кількість корму, який треба підготувати за добу до згодовування ( кг).

 

де Gсум – сумарна добова потреба в кормах, кг;

Gн – кількість корму, який згодовується в натуральному вигляді тваринам і не потребує переробки, кг.

 

Gзг.к=21600,6-20196,5=1404,1кг.

Загрузка...

де Gсум – сумарна добова потреба в кормах, кг;

н – кількість корму, який згодовується в натуральному вигляді тваринам і не потребує переробки, кг.

 

Виходячи з розрахункової добової потреби в грубих концентрованих (Gкц) кормах визначається продуктивність технологічних ліній ( кг/год) для їх підготовки до згодовування:

 

 

де t – допустимий час роботи лінії, год. ( обмежується розпорядком роботи кормоцеху).

 

 

 

Подрібнені коренебульбоплоди швидко псуються і при тривалому зберіганні втрачають багато поживних речовин . Тому їх треба підготовляти безпосередньо перед кожним згодовуванням. При двохразовій годівлі добова норма коренеплодів розподіляється рівномірно. При трьохразовій – на першу і третю годівлю – по 30%, а на другу 40% добової норми. Тому продуктивність лінії коренебульбоплодів ( кг/год.) визначається по одній із наступних залежностей:

 

 

де Gкп – добова потреба в коренебульбоплодах, кг;

t – допустимий час роботи лінії (1,5…2 год.). Для великих спеціалізованих ферм, де роздача кормів здійснюється по

зміщеному графіку, час роботи лінії може бути збільшений до 3…4 год.

При підготовці багатокомпонентних кормів продуктивність технологічної лінії змішування кормів (кг/год.) складає:

 

де G - добова потреба у всіх видах кормів, які входять в суміш, кг;

n - кількість видів кормів в суміші;

t - час циклу змішування, год;

z – кількість циклів змішування на добу.

 

 

Після визначення продуктивносте й технологічних ліній приготування кормів розраховується кількість машин для кожної з цих ліній:

 

 

де Qл – розрахункова продуктивність лінії, кг/год;

Qм – продуктивність вибраної машини, кг/год.

 

Машини слід підбирати найбільш нові і відповідаючи по своїх параметрах вимогам конкретного господарства. Бажано, щоб продуктивність машини, зайнятої на наступній операції була б більшою, ніж на попередній.

Результати розрахункової лінії приготування кормів подаються у вигляді таблиці 1.

 

Таблиця 1 – Результати розрахунків лінії приготування кормів

 

Назва лінії Назва технологічної операції Одиниця виміру Добовий об’єм робіт Склад агрегату Продуктивність агрегату кг/год Кількість годин на роботу Необхідна к-ть машин
Приготування кормів Подріблення Т. 3426,1 Волгар-5
Приготування кормів Миття і подріблення Т. ІКМ-5

 

Роздача кормів

Для роздачі кормів в тваринницьких фермах (комплексах) використовуються мобільні і стаціонарні кормороздавачі. Вибір того чи іншого кормороздавача і розрахунок їх кількості проводиться виходячи з параметрів прийнятих тваринницьких приміщень, кількості і структури стада, кормових раціонів і інших факторів.

Розрахунок технологічної лінії роздачі кормів мобільним кормороздавачем

Кормороздавач КТУ-10А - це модернізований зразок КТУ-10, який відрізняється вище останнього:

- в повздовжньому конвейері замість ланцюга ПРД-38-3000 ГОСТ 10947-64 поставлено калібрований ланцюг СК-27 ГОСТ 2319-70;

- застосовано роздільний привод бітерів i повздовжнього конвейера, що розвантажує приводні ланцюги, спрощує переобладнання машин для розвантаження маси назад;

- застосовано два бітери рівного діаметра;

- для більш piвномірного завантаження бітерів i покращання рівномірності видачі корму oci бітерів зміщені по горизонталі одна відносно другої на 140 мм;

- застосована більш надійна фіксація дишла причепа. Дишло виконано телескопічним для агрегатування кормороздавання з трактором на причіпну балку i на гідрогак трактора;

- для покращення огляду змінена конструкція переднього борту машини;

- покращена конструкція вивантажувального конвеєра – збільшений діаметр барабанів, установлені підшипники кочення, поліпшенні елементи сполучення;

- на карданному валі застосована шарикова запобіжна муфта;

- привідні ланцюги захищені відпопадання корму швидкознімними щитками;

- покращена конструкція храпового механізму подачі повздовжнього конвеєра. Технічна характеристика причіпних кормороздавачів наведена в таблиці 1.

Для роботи машини необхідний прохід між годівницями не менше 2000 мм, а між годівницею і стіною - не менше 2300 мм. Без додаткового транспортера корм можна роздавати в годівниці, висота яких не більше 750 мм.

Таблиця1.


Показники КУТ – 10А
Вантажопідйомність,кг
Місткість бункера (цистерни або кузова),м3
Продуктивність, т/год до50
Межі регулювання норми видачі корму, км/год. 6-60
Робоча швидкість, км/год. 1,7
Транспортна швидкість, км/год. до 30
Висота навантаження,мм
Висота вивантаження,мм -
Габаритні розміри,мм Довжина Ширина Висота  
Ширина колії,мм
Дорожній просвіт,мм
Маса машини,кг
Розмір шин,мм 230×406
Радіус повертання,мм -
Швидкість конвейєра,м/с: Вивантажувального Подавального   1,68 0,0108-0,108

Рис.1. Схема кормороздавача тракторного універсального КТУ-10: 1 — кузов; 2 — бітери; 3 — стінка захисна; 4 — транспортер поперечний; 5 — годівниця; б - колеса ходові; 7 — транспортер поздовжній.

 

 

проводиться в наступній послідовності:

1) Визначається кількість корму (кг), який може перевести кормо роздавач за один рейс:

(2.11)

де: Vδ – об’єм бункера кормороздавача, м3;

j – швидкість корму, кг/м3 (додаток 8);

Кз – коефіцієнт заповнення бункера (0,8…1,0).

 

Р = 10*550*1,0=5500(кг)

 

2) Розраховується тривалість одного рейсу кормороздавача, год:

(2.12)

де: tван – час руху кормороздавача з вантажем, год.;

tхх – час холостого ходу (рух без вантажу), год.;

tзав – час завантаження кормороздавача, год.;

tроз – час розвантаження кормороздавача, год.;

Ко - коефіцієнт, який враховує затрати часу на вимушені зупинки, повороти і т.д. (1,1…1,2).

 

tp=(0.0005+0.0003+2.27+0.091)*1.2=2.83

 

l=0,075

Розраховуємо тривалість руху з вантажем:

(2.13)

де: L – відстань перевезення корму до тваринницького приміщення, км,

Vв – швидкість руху кормороздавача з вантажем, 10-15 км/год.

 

Розраховуємо тривалість руху кормороздавача без вантажу:

(2.14)

де: Vхх – швидкість руху кормороздавача без вантажу, 10-15 км/год.

Розраховуємо тривалість розвантаження кормороздавача:

(2.15)

де: Qроз – продуктивність кормороздавача у режимі розвантажування корму,кг/год.

 

Розраховуємо тривалість завантажування кормороздавача:

(2.16)

де: Qзав – продуктивність завантажувача, кг/год.

 

3) Визначення продуктивності кормороздавача, кг/год.

(2.17)

4) Розраховується максимальна кількість корму, якій треба роздати за одну годівлю (кг),

- якщо на фермі (комплексі) тварини однієї статевовікової групи:

(2.18)

де: ∑Gдоб – сумарна добова потреба в кормах (кг), (береться з розділу 2.2);

n – кратність годівлі, (2-3).

5) Визначається кількість мобільних кормороздавачів, які необхідні для ферми ( комплексу);

(2.19)

де: τ – допустимий час роздачі кормів, ( 0,5 год. В 1 приміщенні).

 

Водопостачання і напування тварин

Необхідно висвітлити слідуючи питання:

- обґрунтувати вибір джерела водопостачання,

- визначити добову потребу для ферми ( комплексу),

- розрахувати водопровідну сітку,

- підібрати водопровідну установку,

- 6визначити висоту установки резервуара водонапірної башти і його об’єм,

- розрахувати необхідну кількість автонапувалок.

 

При виборі джерела водопостачання перевагу слід віддавати підземним джерелам, з яких найбільш надійні між пластові.

 

Середньодобова витрата води (л) на фермі (комплексі) визначається по формулі:

Qдоб.сер.=m1q1+ m2q2 +mnqn (2.21)

де: m – середньодобова норма води на одного споживача, л (додаток 9),

n – кількість споживача кожної групи, які мають однакову норму споживання води.

Qдоб.сер= 286*100+54*60+185*30+156*60=28600+3240+5550+9360=46750

 

- Максимальна добова витрата води (л) розраховується по формулі:

Qдоб.мах=Qдоб.сердоб (2.22)

де: αдоб – коефіцієнт добової нерівномірності витрати води (1…3).

Qдоб.мах=46750*2=93500

 

- Максимальна година витрати води (л) складає:

(2.23)

де: αгод – коефіцієнт годинної нерівномірності витрати води.

На фермі без автонапування αгод=4, а на фермах з автонапуванням αгод=2*2,5=0,8

 

- Максимальна секунда витрати води (л):

(2.24)

Результати розрахунків представляють у вигляді таблиці.

Таблиця 2.

Результати розрахунків витрати води

Назва зпоживача Кількість споживачів Сер.доб спож води Макс.доб витрата води Макс. год. витрати води, літр Макс.секунда витрати води. літр
Корови 3116,66 0,86
Нетелі 3116,66 0,86
Телиці 3116,66 0,86
Бички 3116,66 0,86

 

Проектування водопровідної мережі полягає в виборі її траси і схеми, а також в гідравлічному розрахунку зовнішньої водопровідної сітки.


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 300 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Добовий раціон і річна потреба в кормах| Должностные обязанности.

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.032 сек.)