Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Прилади для вимірювання кількості атмосферних опадів

Читайте также:
  1. Види, методи і засоби вимірювання
  2. ВИЗНАЧЕННЯ КІЛЬКОСТІ ПОЇЗДІВ НА ПРИМИКАЮЧИХ ДО СТАНЦІЇ ЛІНІЯХ, ЧИСЛА ВАГОНІВ У СКЛАДІ ПОЇЗДА ТА КОРИСНОЇ ДОВЖИНИ КОЛІЙ
  3. ВИЗНАЧЕННЯ НЕОБХІДНОЇ КІЛЬКОСТІ ЗАСОБІВ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОСНАЩЕННЯ
  4. ВИЗНАЧЕННЯ НЕОБХІДНОЇ ПРОПУСКНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ТА КІЛЬКОСТІ ГОЛОВНИХ КОЛІЙ НА ЛІНІЯХ, ЩО ПРИМИКАЮТЬ ДО СТАНЦІЇ
  5. ВИМІРЮВАННЯ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ
  6. Завдання 1.2 – Вибір засобів вимірювання для циліндричного з’єднання
  7. Згруповані дані дослідження кількості шлюбів по регіонах за 2007 рік

Опадомір Третякова (мал.6.1.) призначений для вимірювання рідких і твердих опадів, які випали за деякий проміжок часу. Прилад стаціонарний, застосовується на гідрометеостанціях та метеопостах. Складається він з оцинкованого циліндричного відра висотою 40 см та приймальної поверхні площею 200 см2. Усередині відра запаяна діафрагма, частина якої - знімна лійка, яка запобігає випаровуванню опадів у літній період (взимку її знімають). Опади виливають з відра через зливник, який закривається ковпачком, до вимірювального стакана, що входить до комплекту. Ціна поділки вимірювального стакана становить 0,1 мм. Відро встановлюють так, щоб його приймальна поверхня знаходилась на висоті 2 м від поверхні землі. Навколо відра розміщені 16 вітрозахисних планок, які послаблюють швидкість вітру над поверхнею відра й захищають опади від видування. Вимірювання опадів проводять 4 рази на добу. Коли випадають тверді опади (град, крупа, сніг), відро з ними заносять до приміщення і вимірюють опади після повного їх відтавання. Для того, щоб спостереження велись безперервно, до комплекту приладу входять два відра, одне з яких знімають, а інше встановлюють.

Дощомір польовий (Давітая) (мал.6.2.) призначений для вимірювання рідких опадів. Це скляна мензурка з поділками, верхня частина якої розширена і в неї вмонтовано лійку для запобігання випаровуванню води. Площа поперечного перерізу приймальної частини становить 30 см2, ціна поділки – 1 мм, а висота мензурки – 30 см.

Дощомір грунтовий призначений для вимірювання рідких опадів майже на рівні ґрунту. Він складається із дощомірного відра і гнізда для його встановлення. Дощомірне відро відрізняється від відра опадоміра тим, що має приймальну поверхню площею 500 см2 і конусоподібну діафрагму з отворами біля вершини. Із зовнішньої сторони відра, нижче діафрагми, є носик для зливу опадів, що випали. Ґрунтовий дощомір встановлюють на відкритій ділянці так, щоб верхній край гнізда виступав над ґрунтом на 5 см.

Плювіограф (мал.6.3.)призначений для визначення інтенсивності та безперервної реєстрації дощу. Він складається з приймальної частини площею поперечного перерізу 500 см2. Вода з приймальної частини, через систему трубок надходить у поплавкову камеру і підіймає поплавок із стержнем, на якому закріплено стрілку з пером, що прокреслює лінію опадів на паперовій стрічці барабана з годинниковим механізмом. Прилад встановлюють горизонтально на відкритій ділянці на спеціальному стовпі так, щоб його верхня частина була на висоті 2 м від поверхні ґрунту.

У холодну пору року плювіограф не використовують, оскільки вода в середині може замерзнути і пошкодити прилад.

Узимку опади випадають здебільшого у вигляді снігу і внаслідок цього формується сніговий покрив. Під час снігомірних зйомок визначається висота і щільність снігового покриву, запаси води в ньому, наявність і товщина льодової кірки, ступінь покриття ґрунту снігом, характер залягання снігового покриву.У польових умовах щільність і залягання снігового покриву визначаються за допомогою вагового снігоміра.

Ваговий снігомір (мал. 6.4) складається з металевого циліндра і вагів. Циліндр, висотою 60 см і площею поперечного перерізу 50 см2, має на одному кінці товсте кільце із загостреним краєм у вигляді пилки, а на другому – кришку, яка закриває його. З боку циліндра нанесено шкалу із сантиметровими поділками для визначення висоти снігового покриву. На циліндрі вільно переміщується кільце з дужкою, за яку циліндр підвішують до ваг. Ціна поділки ваг – 5 грам.

За допомогою вагового снігоміра визначають не тільки щільність снігу, а й запаси води в ньому (мм). Висоту снігового покриву в польових умовах вимірюють снігомірними рейками.

За шкалою ваг снігоміра визначають масу снігу (т) у грамах, при заглибленні циліндра – висоту снігового покриву (h) у сантиметрах і об’єм снігу (V) у кубічних сантиметрах.

Загрузка...

Щільність снігу обчислюється за формулою:

(г/см3), (2)

де (5n) – маса снігу, г; (50h) – об’єм снігу, см3; п – кількість поділок на вагах снігоміра (ціна поділки – 5г); h – висота снігового покриву, см; d – щільність снігу, г/см3.

Знаючи щільність снігу і його висоту, легко обчислити запаси води Z (мм) за формулою:

Z = 10×d×h (мм). (3)

Запаси води можна виразити в кубічних метрах, або тоннах на 1 гектар:

W = 10×Z = 100×d×h (м3/га, або т/га). (4)

Дані спостережень за сніговим покривом широко використовуються в практиці сільського і лісового господарства для оцінки перезимівлі культур і розрахунків вологозабезпечення. При висоті снігового покриву на території України 30см і більше посіви озимих не вимерзають навіть за досить сильних морозів.

Завдання для виконання в лабораторії

Завдання 1. Виміряти кількість опадів.

Прилади та устаткування: опадомір, опадомірний стакан, дощомір.


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 295 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Лабораторна робота № 1 | Державна гідрометеорологічна служба України | Теоретичні відомості | Прилади для вимірювання сонячної радіації | Прилади для вимірювання температури грунту | Правила відліків і ведення спостережень | Прилади для вимірювання температури повітря | Порядок виконання | Теоретичні відомості | Прилади для вимірювання вологості повітря |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Порядок виконання| Порядок виконання

mybiblioteka.su - 2015-2019 год. (0.007 сек.)