Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ЛЕКЦІЯ 12. ЕФЕКТИВНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ. ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ У СФЕРІ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

Читайте также:
  1. http://www.islamrf.ru/news/w-news/world/32732 Международная правозащитная организация осудила Египет за контроль над интернетом
  2. II. ЗАДАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
  3. II. РЕЖИМ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ УКРАЇНИ
  4. III. Изготовление боевиков, зажигательных и контрольных трубок
  5. IV. Контрольный блок
  6. IV. Контрольный блок
  7. IV. Контрольный блок I

1. Поняття та критерії ефективності в державному управлінні.

2. Загальна соціальна ефективність державного управління.

3. Ефективність діяльності управлінських органів і посадових осіб.

4. Контроль в державному управлінні.

 

 

1. Поняття ефективності в управлінні.

 

Ефективність - це основна оціночна категорія управління. Це складне явище, яке визначається співвідношенням людських, організаційних, часових, науково-технічних, матеріальних ресурсів і отриманих результатів. Тому тільки оптимальне використання цих ресурсів може забезпечити високу ефективність управління.

Рівень і темпи підвищення ефективності управління визначаються насамперед досягнутим рівнем виробничих сил і характером виробничих відносин, а також багатьма факторами суспільного характеру.

Соціальна ефективність, так само як і економічна, має певну самостійність і виявляється в якості часткового критерію ефективності суспільної праці. Ефективність управління – це результат, співставлений із затратами на його досягнення (вони включають не лише прямі витрати на систему управління, а й витрати на реалізацію управлінських рішень). Проте це міркування не дає змоги кількісно визначити соціальні наслідки як результат досягнення мети управління. Визначити результат управління і оцінити зумовлений ним ефект дуже складно. Тому насамперед потрібно виділити критерії, на основі яких можна було б виміряти об`єктивізацію управління (наближення суб`єктивності управління до об`єктивних тенденцій, закономірностей, форм суспільної життєдіяльності).

Отже, ефективність управління - це ефект (результат), що зіставлений з витратами на його досягнення. У цьому разі ефект управління враховує і витрати управління, тому можна говорити про ефективність управління. Витрати на управління повинні включати в себе витрати не тільки на систему управління, а й на реалізацію управлінських рішень, це випливає із змісту ефекту управління.

Критерії ефективності являють собою ознаки, сторони, прояви управління, аналізуючи які можна визначати рівень і якість управління, його відповідність потребам і інтересам суспільства.

Соціальна ефективність державного управління розкриває результати функціонування системи, тобто сукупності суб`єкта і керованих об`єктів державного управління, носить комплексний характер.

Три основних поняття ефективності державного управління:

ü загальна соціальна ефективність державного управління;

ü ефективність організації і функціонування суб’єктів державного управління;

ü ефективність діяльності управлінських органів і посадових осіб.

Критерії загальної соціальної ефективності державного управління – це ті, які дають можливість бачити (і вимірювати) досягнутий через державне управління рівень задоволення назрілих потреб, інтересів і цілей. Вони логічно включають в себе не тільки результати суспільного виробництва, але і соціальні наслідки їх споживання, не тільки економічні явища, але і соціальні, духовно-ідеологічні, психологічні, політичні, історичні, екологічні, демографічні явища, тобто весь спектр явищ, відносин і процесів, необхідних для нормальної життєдіяльності людей.До критеріїв загальної соціальної ефективності державного управління можна віднести:

ü рівень продуктивності праці, співвіднесений з світовими параметрами за її відповідними видами;

ü темпи і масштаби приросту національного багатства;

ü рівень життя населення в порівнянні з стандартами розвинутих країн;

ü впорядкованість, безпека і надійність суспільних відносин, їх відтворення з наростаючим позитивним результатом.


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 267 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Контролінг у діяльності органу державної влади | Зв’язки з громадськістю в системі управлінської діяльності органу державного управління | Завдання та функції державної служби | Правове регулювання державної служби | Право на державну службу | Класи­фікація посад державних службовців. | Політичні посади | Допоміжні посади | Атестація державних службовців. | Державна кадрова політика. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфі­кації державних службовців.| Загальна соціальна ефективність державного управління.

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.004 сек.)