Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ВІАРІАНТ_2

1 .Від якого показника залежить кількість відібраних товарів-представників:

а) середнього значення індексів цін;

б) дисперсії індексів цін;

в) розмаху варіації індексів цін;

г) співвідношення індексів цін.

 

2. При підборі цін товарів-представників переважно використовуються :

а)ціни ринкові;

б) ціни виробника;

в)ціни кінцевого споживання;

г)оптові ціни.

 

3. Які формули індексів цін використовують для розрахунку ПКСВ для аналітичних груп і компонентів ВВП:

а)Пааше;

б)Ласпейреса;

в)Фішера;

г)Ласпейреса і Пааше.

 

4. Методами розрахунку ВВП і його компонентів у порівнянних цінах є:

а) метод дефлятування за допомогою індексів цін;

б) метод подвійного дефлятування;

в) метод екстраполяції показників базисного періоду за допомогою індексів фізичного обсягу;

г) метод прямої переоцінки.

д) всі вище перелічені.

 

5 .Індекс цін може бути використаний для того, щоб:

а) оцінити різницю між структурою виробництва в даному та по­передньому роках;

б) оцінити різницю в ринковій вартості «товарного кошика» протя­гом двох різних періодів часу;

в) оцінити різницю між рівнями цін двох країн;

г) оцінити різницю між рівнями оптових та роздрібних цін;

д) усі запропоновані відповіді є помилковими.

 

6. Для обчислення випуску у порівнянних цінах можуть застосовуватися наступні методи:

а) екстраполяція;

б) екстраполяція та дефлятування.

в) дефлятування;

г) інтерполяція.

 

7. Паритет купівельної спроможності (ПКС) вимірює:

а) зміну купівельної спроможності валюти однієї країни в часі;

б) розходження купівельної спроможності валюти на окремі продукти;

в) співвідношення цін на товари і послуги;

г) розходження в купівельній спроможності валют різних країн

 

8. Індекс цін може бути використаний для того, щоб:

а) оцінити різницю між структурою виробництва в даному та попередньому

роках;

б) оцінити різницю в ринковій вартості “товарного кошика” за два періоди;

в) оцінити різницю між рівнями цін двох країн;

г) оцінити різницю між рівнями оптових та роздрібних цін.

 

9. На практиці число найменших товарних груп звичайно коливається від:

а) 150 до 300;

б) 100-150;

в) 500-100;

г) 4-7.

 

10. Яку кількість ідентичних товарів-представників з цінами відбирають для кожної найменшої товарної групи :

а) 150-200;

б) 50-60;

в) 20-30;

г) 4-7.

 

11.Переоцінка проміжного споживання по кожному конкретному виду економічної діяльності здійснюється шляхом :

а) дефлятування;

б) коригування;

в) індексації;

г) зважування.

 

12. Податки і субсидії на продукти оцінюються у порівнянних цінах методом:

а) екстраполяції;

б) екстраполяції та дефлятуванням.

в) дефлятуванням;

г) інтерполяцією.

 

13. Якщо обсяг реального ВВП знизився на 6%, а чисельність населення того самого року скоротилась на 3 %, то:

а) реальний ВВП на душу населення знизився;

б) реальний ВВП на душу населення зріс;

в) реальний ВВП зріс, а номінальний знизився;

г) номінальний ВВП не змінився;

д) ціни впали на 3 %.

 

14. Припустімо, що ВВП збільшився з 500 млрд. грн. до 600 млрд грн., а дефлятор ВВП з 125 до 150%. За яких умов розмір реального ВВП:

а) не зміниться;

б) збільшиться;

в) зменшиться;

г) не може бути розрахований на основі даних, що є;

д) усі запропоновані відповіді є помилковими.

 

15. Якщо обсяг номінального ВВП і рівень цін зросли, то:

а) реальний ВВП не змінився;

б) реальний ВВП збільшився, але в меншій мірі, ніж ціни;

в) реальний ВВП скоротився;

г) ця інформація не дає змоги визначити динаміку реального ВВП;

д) усі запропоновані відповіді є помилковими.

 

 

16. Є наступні умовні дані по країнах А і В (млрд. грошових одиниць, у валюті відповідної країни):


Дата добавления: 2015-07-14; просмотров: 90 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: K-номер варіанту | K-номер варіанту | ВІАРІАНТ_4 | ВІАРІАНТ_5 | ВІАРІАНТ_6 | ВІАРІАНТ_7 | ВІАРІАНТ_8 | ВІАРІАНТ_9 | ВІАРІАНТ_10 | ВІАРІАНТ_11 |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
ВІАРІАНТ_1| ВІАРІАНТ_3

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.014 сек.)