Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Жасы толмағандарға төменгі жазалардың қайсысы тағайындалмайды?

Читайте также:
  1. Аталғандардың қайсысы қылмыстың құрамына жатпайды?
  2. Төмендегілердің қайсысы талап қою мерзімінің өту ағымындағы үзілісті тудырады?

а) қамау;

ә) айыппұл;

б) түзеу жұмыстары;

в) бостандығын шектеу;

г) бостандығынан айыру.

Банда қылмысқа қатысудың қай нысанына жатады?

а) алдын ала келісіп қылмысқа қатысу;

ә) алдын ала келіспей қылмысқа қатысу;

б) ұйымдасқан топ;

в) қылмысты бірлестік;

г) қылмыстық топ.

Жазаның мақсаттары:

а) сазайын тарттыру;

ә) қайта тәрбиелеу;

б) жанын қинау;

в) жалпы және арнаулы сақтандыру;

г) арнаулы.

Автокөлікті ұрлау мақсатыңсыз өз бетімен айдап әкеткенде, ол болып саналады?

а) қылмыстың заты;

ә) қылмыстың құралы;

б) қылмыс істеудің амалы;

в) қылмыс істеудің тәсілі;

г) қылмыстың істелу заты.

Азақстан Республикасының Конституциясы бойынша білім алудың қандай түрі тегін?

а) жоғары;

ә) кәсіби;

б) арнаулы;

в) міндетті орта;

г) арнайы орта.

Жалпыға бірдей адам адам құқығы Декларациясы қашан қабылданды?

а) 1950;

ә) 1949;

б) 1951;

в) 1945;

г) 1948.

Төменде көрсетілген органдардың ішінен қайсысының Қазақстан Республикасы Конституциясының нормаларына ресми түсінік беруге құқы бар?

а) Прокуратура;

ә) Үкімет;

б) Жоғарғы сот;

в) Конституциялық кеңес

г) Ұлттық қауіпсіздік комитеті.

Билік етудің құралдары мен тәсілдерінде, демократиялық немесе демократиялық емес сипатында көрініс табатын биліктің мазмұны.

а) саяси жүйе.

б) саяси режим.

в) саяси билік.

г) мемлекеттік орган.

д) мемлекеттік аппарат.

Құқық жүйесінің басты тармағы:

а) құқықтық қатынас.

б) заңды жауапкершілік.

в) құқық субьектілері.

г) нормативтік акт.

д) құқық саласы.

Мемлекеттің пайда болуының діни теориясының көрнекті өкілі:

а) Д.Локк.

б) Т.Гоббс.

в) Ф.Аквинский.

г) Ж.Ж.Руссо.

д) Спиноза

Бұл теориясында Грецияда пайда болған, ол өз негіздемесін Аристотельдің еңбектерінен иеленсе, өз дамуын ағылшын ғалымы Фиммердің еңбектерінен тапты. Бұл қай теория?

а) шартты теория

б) діни теория

в) күштеу теориясы

г) патриархалды теория

д) психологиялық теория

Федерация дегеніміз не?

а) Күштеу арқылы құрылатын күрделі мемлекеттер, бұнда құрамдас бөліктердің жоғары билікке бағыныстылық деңгейі әр түрлі болған.

б) Нақты бір тарихи кезең шегінде белгілі бір мақсаттарға жету үшін құрылған мемлекеттердің уақытша одағы.

в) Күрделі, одақтас мемлекет, оның бөліктері мемлекеттік құрылымдар болып табылады және белгілі бір деңгейімен сипатталатын мемлекеттердің ұйымдастырушылық бірлестігі.

г) Қоғамды мемлекеттік ұйымдастыруға ауыспалы нысан.

Монархия түрлері:

а) дуалистік, парламенттік, конституциялық.

б) шексіз, абсолюттік, шектеулі.

в) шектеулі, президенттік, парламенттік.

г) шексіз, парламенттік, дуалистік

д) президенттік, дуалистік, абсолюттік.

Экономикалық базисі – жер және т.б. қоғамдық мемлекеттік меншікте болады. Негізгі тап – жұмысшылар мен шаруалар. Әлеуметтік топ ретінде зиялылар алға шығады. Бұл қандай мемлекеттің сипаты?

а) шығыстық.

б) құл иеленуші.

в) феодалдық.

г) буржуазиялық.

д) социалистік.

Заңдарда, мемлекетпен танылатын өзге де қайнар көздерде көрініс тапқан құқылы – рұқсатты жүріс-тұрыстың жалпыға міндетті талабы болып табылатын жалпыға міндетті нормалар жүйесі.

а) құқық.

б) заңды норма.

в) нормативтік акт.

г) құқықтық тәртіп

д) заңдылық


Дата добавления: 2015-07-14; просмотров: 433 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Диктаторлық режимнің белгісі не болып табылады? | Ықтың түсінігі. | Төмендегілердің қайсысы талап қою мерзімінің өту ағымындағы үзілісті тудырады? | Жұмыс уақытының заң орнатқан ұзақтылығы қандай? |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Аталғандардың қайсысы қылмыстың құрамына жатпайды?| Бұл теориясы XIX ғасырда пайда болып, оның өкілдері – К.Каутский, Е.Дюринг. Бұл қандай теория?

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.014 сек.)