Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Диктаторлық режимнің белгісі не болып табылады?

Читайте также:
  1. Бұл теориясы XIX ғасырда пайда болып, оның өкілдері – К.Каутский, Е.Дюринг. Бұл қандай теория?

Азақстан Республикасының басқару нысаны.

а) президенттік-парламенттік басқару нысандағы біртұтас мемлекет.

б) президенттік басқару нысандағы федеративті мемлекет.

в) парламенттік басқару нысандағы біртұтас мемлекет.

г) монархиялық басқару нысанындағы біртұтас мемлекет.

д) монархиялық басқару нысанындағы федеративті мемлекет.

Мемлекеттің пайда болуының күштеу теориясының негізгі қалаушылар.

а) Покровский, Фильмер

б) Эпикур, Спиноза, Росса

в) Гумпилович, Каутский, Дюринг

г) Энгельс, Маркс

д) Петражицкий, Гуто

103. Мемлекеттің пайда болуының теологиялық теориясы былай деп түсіндіріледі:

а) мемлекет – бір тайпаның екінші тайпаны басып алу нәтижесінде құрылады.

б) мемлекет әлеуметтік эволюцияның жемісі, биологиялық организіммен тепе-тең.

в) мемлекет табиғи жолмен пайда болады.

г) мемлекет тап күресі нәтижесінде пайда болады.

д) мемлекет – бұл Құдай еркінің жемісі.

104. Құқық бұл:

а) қоғамдық пікірде өмір сүретін нұсқаулар, кеңестер, тілектер;

б) қоғамдық санада қалыптасқан моральдік адамгершілік ұстанымдары;

в) діннің қайнар көздеріндегі діни идеялар;

г) мемлекет бекітіп қорғайтын жалпыға міндетті тәртіп ережелері;

д) Саяси бағдарламалар

Демократиялық республикалық мемлекеттің жеке адаммен саяси құқықтық байланысы қалай аталады?

а) Азаматтық;

б) Өкілеттік;

в) құқық қабілеттілігі;

г) құқықтық мәртебесі;

д) әрекет қабілеттілігі.

Мемлекеттің қандай өзіндік белгілері бар, оның қоғамдық ұйымдардан ерекшеліктері?

а)қоғамдық меншік, қорғаныс, мәдениет;

ә)халық , билік, аумақ;

б)демократия, органдардың сайланып қалуы, олардың қоғам еркі бойынша ауыстырылып отыруы;

в) жариялық, биліктің ерекше аппараты, биліктің аумақтық құрылымы, салықтар;

г) жалпы ережелер, адамдардың мінез-құлқы нормалары.

Мемлекеттік биліктің жоғарылығын және басқа мемлекеттермен қарым-қатынаста тәуелсіздігін көрсететін қасиеті?

а)құқық қабілеттілігі;

ә)объективтік;

б)егемендік;

в)бюрократтық;

г)тоталитарлық.

108. Құқықтық мемлекетке негіз болып табылатын принциптер:

а)заң үстемдігі;

ә) қоғамдық пікір;

б) рулық мүдде;

в) тиым салу басымдылығы;

г) моральдық принциптер.

Төмендегі көрсетілген белгілердің қайсысы шексіз монархияға жатады?

а) жоғарғы мемлекеттің алқалық сипаты;

ә) мемлекет басшысының заңды жауаптылығы;

б) елдің барлық мемлекеттік және қоғамдық істерін басқаруда жетекшілік рөль атқаратын саяси партиялардың болуы;

в) мұрагерлік бойынша жоғарғы билікті иеленушіліктің қолданылуы;

г) жоғарғы биліктің белгілі мерзімге сайланып қойылуы.

Диктаторлық режимнің белгісі не болып табылады?

а) мемлекеттік органдардың сайланып қойылуын шектеу. Парламенттің рөлін жоққа шығару, күштеу мен зорлық-зомбылықты кең қолдану, т.б.;

ә) жалпыға бірдей сайлау құқығы;

б) азаматтардың құқығының қорғалуы;

в) оппозицияның болуы;

г) әлеуметтік базасы бар саяси партялардың ресми жұмысы.


Дата добавления: 2015-07-14; просмотров: 538 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Төмендегілердің қайсысы талап қою мерзімінің өту ағымындағы үзілісті тудырады? | Жұмыс уақытының заң орнатқан ұзақтылығы қандай? | Аталғандардың қайсысы қылмыстың құрамына жатпайды? | Жасы толмағандарға төменгі жазалардың қайсысы тағайындалмайды? | Бұл теориясы XIX ғасырда пайда болып, оның өкілдері – К.Каутский, Е.Дюринг. Бұл қандай теория? |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Резкий сильный удар ребром ладони по передней области шеи на уровне щитовидного хряща вызывает мгновенную остановку сердца и смерть. Дайте топографо-анатомическое обоснование .| Ықтың түсінігі.

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.014 сек.)