Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Визначення величини гематокриту

Читайте также:
  1. IV. Виконати тест «Педагогічні ситуації» на визначення рівня розвитку педагогічних здібностей майбутніх інженерів-педагогів, зробити самостійні висновки.
  2. АБСОЛЮТНІ І ВІДНОСНІ ВЕЛИЧИНИ
  3. Алгоритм визначення дотацій вирівнювання
  4. Аналіз ступеня вільності механізму. Наведемо визначення механізму, враховуючи нові поняття.
  5. Балансово-розрахунковий метод визначення поживної речовини, яку необхідно внести з мінеральними добривами (для сівозміни № 17).
  6. Вибір виду середньої величини.
  7. Визначення агресії

Гематокритна величина – це відношення об’єму формених елементів крові (еритроцитів) до загального об’єму взятої на дослідження крові. Для визначення величини гематокриту застосовують методи мікроцентрифугування за Шкляром, центрифугування у градуйованих піпетках із приладу Панченкова за Й.Тодоровим та електронно-автоматичні.

Метод Тодорова. Стабілізовану кров набирають у піпетки із приладу Панченкова до мітки 0. Кінці піпеток закривають гумовим кільцем або кришкою. Піпетки центрифугують при 1500 об/хв протягом 1–1,5 год або при 3000 об/хв – півгодини. Потім визначають частину піпетки, яку займають еритроцити.

Електронно-автоматичний метод. У приладах типу “Целлоскоп”, “Культер” визначення гематокритної величини відбувається одночасно з підрахунком червоних кров’яних тілець. Величина електричних імпульсів, які виникають при проходженні клітин через капіляр, прямо пропорційна їх об’єму. За допомогою спеціальної електронної апаратури сила імпульсів додається і отримана сума ділиться на загальну кількість еритроцитів. Загальний об’єм еритроцитів вираховується шляхом множення цієї цифри на їх кількість.

Клінічне значення. Гематокритну величину вираховують у процентах, за міжнародною системою (SI) – в м33 або в л/л. Наприклад, 45 % або 0,45 м33, або 0,45 л/л (табл. 4).

Збільшення величини гематокриту буває при захворюваннях, що супроводжуються згущенням крові, наприклад, при діареях, поліцитемії. Цей показник використовують для визначення ступеня зневоднення новонароджених телят при захворюваннях з діарейним синдромом інфекційної та незаразної етіології.

Зменшення гематокритної величини спостерігають при анеміях різної етіології, гідремії.

 

Таблиця 4 – Показники гематокритної величини та середнього об’єму еритроцитів у здорових тварин

Вид тварин Гематокритна величина, у процентах Середній об’єм еритроцитів, мкм3
коливання середнє
Велика рогата худоба Телята Вівці Свині Коні Собаки Кролі Кури 35 – 45 30 – 40 25 – 40 35 – 43 35 – 45 30 – 50 35 – 45 38 – 42

 

Величина гематокриту використовується для визначення середнього об’єму одного еритроцита, який визначають діленням її показника на кількість еритроцитів в 1 мкл крові і виражають у кубічних мікрометрах (мкм3). Наприклад, гематокритна величина 50 %, тобто в 1 мкл крові еритроцити займають об’єм 0,5 мкл або 500 млн. мкм3, а кількість еритроцитів – 5 млн в 1 мкл. Середній об’єм еритроцита дорівнює:

.

Цей показник використовують для характеристики окремих видів анемій. Збільшення об’єму еритроцитів (макроцитоз) спостерігається при мегало- і макроцитарних анеміях, а його зменшення (мікроцитоз) – при залізодефіцитних анеміях.


Дата добавления: 2015-07-14; просмотров: 248 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Діагностичне значення дослідження крові | Меланжерний метод підрахунку еритроцитів | Підрахунок кількості лейкоцитів меланжерним методом. | Лейкограма | Визначення індексів “червоної” крові | Визначення резервної лужності і кислотної ємності крові | Визначення загального білка і білкових фракцій | Колоїдно-осадові проби | Визначення білірубіну за методом Бокальчука | Визначення загального кальцію у сироватці крові |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Визначення відносної густини крові| Визначення кислотної резистентності еритроцитів

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.007 сек.)