Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Грошовий ринок та монетарна політика.

Читайте также:
  1. Випуск на товарний ринок;
  2. Парламентські вибори 1918р. в Англії. Ллойд Джордж і його політика.
  3. Ринок праці та його інфраструктура
  4. Ринок природних ресурсів. Земля як об’єкт купівлі – продажу.
  5. Ринок товарів і послуг, його структура та інфраструктура.
  6. Ринок цінних паперів. Види цінних паперів. Інфраструктура ринку цінних паперів.

формула попиту:

, або .

функція грошового попиту де k та h — коефіцієнти еластичності грошового попиту відповідно за доходом та відсотковою ставкою.

відсоткова ставка,

депозитний мультиплікатор .

Простий приріст грошової пропозиції

Складна зміна грошової пропозиції де Н — грошова база (гроші високої ефективності), — грошовий мультиплі­катор. ,

де — коефіцієнт готівки,

спрощений варіант моделі кривої IS:

алгебраїчна модель кривої LM:

Механізм зовнішньо екон. діяльності.

Односторонній валютний курс — це ціна національної валюти, яка вимірюється через певну кількість однієї іноземної валюти, наприклад: 1 дол. США = 4 грн. Багатосторонній (ефективний) валютний курс обчислюється як середньозважений індекс на базі двосторонніх курсів національної валюти відносно валют основних торгових партнерів країни . При цьому частка кожного торгового партнера у валютному кошику визначається часткою його у зовнішній торгівлі з даною країною :

 

Номінальний курс (е) — це курс, який обчислюється через фактичну кількість іноземної валюти, наприклад: 1 дол. США = 4 грн. Реальний курс (er) обчислюється як добуток номінального курсу на співвідношення між національною ціною товару (Рn) та його іноземною ціною (Рі) за формулою:

.

Отже, згідно з ППП валютний курс відбиває співвідношення між національними та іноземними цінами і визначається за формулою е = Pn / Pi, де Pi, Pn — ціни окремих товарів в іноземній та національній валютах, або ціни ринкового кошика у відповідних валютах, а єдина ціна товару на національному ринку визначається за формулою Pn = Pi ×е, де е — валютний курс у прямому котируванні.єдина ціна товару на національному ринку визначається за формулою Pn = Pi ×е, де е — валютний курс у прямому котируванні.

Згідно з методом «видатки—випуск» модель економічної рівноваги набирає такого вигляду:

Звідси модель економічної рівноваги за методом «вилучення—ін’єкції» набирає такого вигляду:

Гранична схильність до імпорту (q), яка визначається за формулою q = DM / DY. Тоді мультиплікатор видатків:

.

 

Економічне зростання.

Гранична продуктивність капіталу (MPK) та гранична продуктивність праці (MPL). Звідси визначається вплив окремих факторів на продукт. Вплив капіталу: DY = MPK ×DK; вплив праці: DY = MPL × DL. Вплив обох факторів: DY = MPK × DK + MPL × DL.

З урахуванням усіх факторів темп приросту продукту визначається за формулою:

, де DY/Y, DK/K, DL/L, DA/A — темпи приросту відповідних показників, a — частка капіталу в продукті; 1 – a — частка праці в продукті.

«залишок Солоу» -

Функція продуктивності праці:

.

Формула стійкого рівня капіталоозброєності:


Дата добавления: 2015-12-08; просмотров: 72 | Нарушение авторских правmybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.015 сек.)