Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

B) пайыздармен, коэфициенттермен және индекстермен өлшенеді

Читайте также:
  1. B. Экранды өшіру және жүйелі блокты өшіру.
  2. E) негізгі және қосымша
  3. Lt;variant>бір қосымшадан екіншісіне объекті ендіру және байланыстыру арқылы жұмыс істеу технологиясы
  4. Азаматтың есімі және тұрғылықты жері. Азаматтық хал-ахуал актілері 1 страница
  5. Азаматтың есімі және тұрғылықты жері. Азаматтық хал-ахуал актілері 10 страница
  6. Азаматтың есімі және тұрғылықты жері. Азаматтық хал-ахуал актілері 11 страница

C) өндірілген және өткізілген өнім көлемі, жұмыскерлердің саны, жұмыс күндері мен сағаттарының санымен өлшенеді
D) Құндық, натуралдық және еңбек өлшемдері
E) өнімдер құны, кәсіпорындардың шығындары, пайда, өнімділік, шығымдылық көрсеткіштерімен өлшенеді

 

82. Шығындарға әсер ететін факторлар қызметіне қатысты қалай бөлінеді?

A) тәуелсіз және тәуелді
B) болашақтық
C) жалпы және жеке
D) тұрақты және тұрақсыз
E) өзгермелі және өзгеріссіз

 

83. Тауарларға бөлшек бағаның өзгеруі, көрсетілген қызметтер үшін тарифтер мен ставкалар, қойылымды қайта бекітіп беру жататын фактор?

A) тәуелді
B) тұрақты
C) жалпы
D) болашақтық
E) тәуелсіз

 

84. Өндірісті ұйымдастырудағы кемшіліктер, жабдықтардың нашар техникалық жағдайы, оның жұмыссыз бос тұрып қалуы, апатты жағдайы, басқару жүйесіндегі кемшіліктер өндіруге кері әсер ететін себептердің қайсысына жатады?

A) жалпы
B) дұрыс емес жеке
C) сыртқы
D) барлық жауап дұрыс
E) ішкі

 

85. Болжам бойынша қаралған көлем мен ассортиментке сәйкес өнімдерді бір қалыпты шығару дегеніміз не?

A) болжау
B) өндіріс
C) өнімділік
D) дұрыс жауап жоқ
E) ырғақтылық

 

86. Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылық жағдайына әсер ететін факторлар әрекет ету уақытына қарай қалай бөлінеді?

A) ішкі және сыртқы
B) негізгі және негізгі емес
C) бірқалыпты және үздіксіз
D) қарапайым және күрделі
E) тұрақты және уақытша

 

87. Барлық көрсеткіштер 100% деп алынатын базистік жыл деңгейінен, бірқатар жылдар көрсеткіштерінің салыстырмалы ауытқуын есептеуге негізделетін қаржылық талдау әдісі қалай аталады?

A) Д факторлық талдау
B) көлденең талдау
C) салыстырмалы талдау
D) тікелей талдау
E) трендтік талдау

 

88. Меншікті капиталдың (Мк) барлық авансталған капиталға (Ак) қатынасын бөлгенде пайда болатын коэффициент?

A) дұрыс жауап жоқ
B) тұрақтылық
C) табыстылық
D) тәуелсіздік
E) тәуелділік

 

89. Таза табыс пен меншікті капитал қатынасы арқылы есептелінетін көрсеткіш?

A) өндірістік қорлардың табыстылығы
B) ұзақ мерзімді активтер табыстылығы
C) барлық активтердің тиімділік деңгейі
D) ағымдағы активтердің табыстылығы
E) меншікті капиталдың табыстылығы

 

90. Өнімді сатудан түскен табыс пен кредиторлық борыш қатынасы арқылы есептелінетін коэффициент?

A) дұрыс жауап жоқ
B) өнімді өткізуден алынатын табыс
C) жалпы табыс
D) негізгі қызметтен алынатын табыс
E) кредиторлық борыштың айналымдық коэффициенті 

91. Операциялар жасау нәтижесінде кәсіпорын пайданы жоғалтуы ғана емес,

сонымен қоса жобалап отырған түсімді де ала алмауы мүмкін болатын тәуекелдің негізгі саласы?

A) Қиын- қыстау тәуекел саласы
B) болжау саласы
C) минималды тәуекел сала
D) тәуекелсіз сала
E)жіберілмейтін сала

 

92. Шығындардың, зияндардың пайда болу ықтималдығы өткен мерзімде орын алған статистикалық мәліметтер негізінде анықтайтын тәуекел талдаудың әдісі қалай аталады?

A) эксперттік бағалау әдісі
B) жөнділігін талдау әдісі
C) ұқсастық әдісі
D) шығындардың шекті әдісі
E) статистикалық әдіс

 

93. Меншікті айналмалы капитал құнын қысқа мерзімді активтер сомасына бөлу арқылы қандай коэффициент анықталады?

A) ағымдағы өтімсіздік коэффициенті
B) жалпы өтімсіздік коэффициенті
C) жалпы өтімділік коэффициенті
D) ағымдық өтімділік коэффициенті
E) меншікті құралдармен қамсыздандыру коэффициенті

Загрузка...

 

94. Ағымдағы өтімділік коэффициент мөлшерінің деңгейі 2-ден жоғары, ал меншікті құралдармен қамсыздандыру коэффициентінің деңгейі 0,1-ден жоғары болған жағдайда баланс құрылымы қай түрде саналады?

A) тиімді
B) дұрыс жауап жоқ
C) тиімсіз
D) жаратымды
E) жаратымсыз

 

95. Меншікті капиталдың айналымдылық коэффициентін төмен болғаны нені білдіреді

A) дұрыс жауап жоқ
B) меншік иелерінің үлесі азайғандығы
C) меншік иелерінің үлесі көбейетіндігі
D) меншікті капиталдың бір бөлігінің жұмыс жасайтындығы
E) меншікті капиталдың бір бөлігінің жұмыс жасамайтындығы

 

96. Сұраныстың жартылай икемділігі жағдайында бағаның түсуі кезінде түсім қалай өзгереді?

A) дұрыс жауап жоқ
B) өзгермейді
C) азаяды
D) тұрақты болады
E) көбейеді

 

97. Абсолюттік икемді сұраныс жағдайында бағаның түсуі кезінде түсім қалай өзгереді?

A) көбейеді
B) тұрақты болады
C) азаяды
D) төмендейді
E) дұрыс жауап жоқ

 

98. Шаруашылық жүргізу және шұғыл міндеттемелерді уақытылы өтеу үшін фирмалардың айналым қаржыларымен жалпы қамтамасыз етушілігін сипаттайтын коэффициент?

A) дұрыс жауап жоқ
B) жалпы өтімсіздік коэффициенті
C) жалпы өтімділік коэффициенті
D) қаржылық тәуекелділік коэффициенті
E) ағымдағы өтімділік коэффициенті

 

99. Басқару жұмысының талдаудағы факторлар -

A) белсенді әсер ететін күштер
B) көлем, аудан және өзге абсолюттік көрсеткіштерді сипаттайтын көрсеткіштер
C) зерттеудің негізгі объектісі болып келетін көрсеткіштер
D) зерттеудің негізгі объектісі болып келетін көрсеткіш
E) экономиканың әр саласында қолданылытын көрсеткіштер

 

100. Еңбек өнімділігінің жалпы көрсеткіштері -

A) еңбек ресурстары мен еңбек заттарын, күштерін тиімді қолдануды сипаттайтын жалпы көрсеткіштер
B) өнімнің қор қамтамасыздандырылғаны және еңбек сыйымдылығы
C) өнімнің еңбек және материалсыйымдылығы
D) бір жұмысшыға деген орта жылдық, ортакүндік, ортасағаттық тауар өндірісі
E) өнімнің материал және қор сыйымдылығы

 

3-НҰСҚА

 

1. Өз қызметін жүзеге асыру үшін қаражаттарды тарту мақсатында акция шығарумен айналысатын заңды тұлға:

A) өндірістік кооператив
B) коммерциялық емес ұйым
C) шаруашылық серіктестік
D) мемлекеттік кәсіпорын
E) акционерлік қоғам

 

2. Кәсіпорынның шаруашылық әрекеті бухгалтерлік есеп пен бухгалтерлік есеп беруде уақытында көрініс табуы -

A) орындылық
B) сақтық
C) қарама-қайшылық
D) толықтылық
E) уақыттылық

 

3. Есеп айырысу шотынан қолма-қол ақша берілгенде толтырылатын құжат:

A) қолма-қол ақша тапсыру хабарламасы
B) төлем тапсырмасы
C) шығыс касса ордері
D) чек
E) төлем тізімдемесі

 

4. Есеп айырысу шотынан кассаға еңбекақы беру үшін ақша қаражаты келіп түсті:

A) Дт 1020 Кт 1030
B) Дт 1040 Кт 1030
C) Дт 3350 Кт 1010
D) Дт 1030 Кт 1010
E) Дт 1010 Кт 1030

 

5. Кассада ақшаның жетіспеушілігі анықталады:

A) Дт 1010 Кт 7470
B) Дт 1252 Кт 1010
C) Дт 1010 Кт 6280
D) Дт 1252 Кт 6280
E) Дт 7470 Кт 1010

 

6. Еңбекақыдан ұсталатын міндетті ұсталымдарға жатады:

A) әлеуметтік салық, АЕК, ЖТС
B) МЗЖ, ЖТС, әлеуметтік салық
C) әлеуметтік сақтандыру қоры
D) АЕК, ЖТС, міндетті зейнетақы жарнасы
E) МЗЖ, ЖТС

 

7. Сауда қызметкерлерінің еңбекақысынан зейнетақы жарнасы ұсталынды:

A) Дт 7110 Кт 3350
B) Дт 3350 Кт 3150
C) Дт 3350 Кт 3120
D) Дт 3220 Кт 3350
E) Дт 3350 Кт 3220

 

8. Сауда қызметкерлеріне еңбекақы есептелінді.

A) Дт 7210 Кт 3350
B) Дт 3350 Кт 7210
C) Дт 3350 Кт 7110
D) Дт 8112 Кт 3350
E) Дт 7110 Кт 3350

 

9. Есеп беруге міндетті тұлғаның еңбекақысынан жетіспеген материалдардың орнын толтыру мақсатында ақша ұсталынды:

A) Дт 1250 Кт 3350
B) Дт 3350 Кт 1210
C) Дт 3350 Кт 3390
D) Дт 3350 Кт 1250
E) Дт 3350 Кт 1280

 

10. Кесімді еңбекақы -

A) жұмыс істемеген, қызмет атқармаған уақытына төленетін төлем
B) өткен уақыттағы еңбекақысының орташа мөлшеріне байланысты төленетін төлем
C) алдын-ала келісілген бағалар бойынша төлем
D) жұмыс істеген уақытына төленетін төлем
E) өндірілген өнімнің көлемі мен санына байланысты белгіленген тариф бойынша төленетін төлем

 

11. Алынатын объектісі еңбекақы болып табылатын мемлекеттік салық:

A) көлік салығы
B) жер салығы
C) қосылған құн салығы
D) корпоративтік табыс салығы
E) жеке табыс салығы

 

12. Кесімді еңбекақы жүйелері:

A) тікелей кесімді, кесімді-сыйлықтар, үдемелі-кесімді, аккордтық, жанама кесімді
B) жәй-мерзімді, мерзімді-сыйлықтар, аккордтық, үдемелі-кесімді, жанама-кесімді
C) аккордтық, кесімді-сыйлықтар, жанама, мерзімді, кесімді
D) тікелей кесімді, мерзімді-сыйлықтар, жанама, мерзімді, кесімді
E) мерзімді

 

13. Тауар әкелуші қызметкерлеріне еңбекақы есептелінді:

A) Дт 8112 Кт 3350
B) Дт 3350 Кт 7110
C) Дт 7210 Кт 3350
D) Дт 2930 Кт 3350
E) Дт 7110 Кт 3350

 

14. Өндірілген өнімге орнатылған норма көлеміне тұрақты бағамен, ал нормадан тыс өндірілген өнімге көтеріңкі бағамен төленетін еңбекақы төлеу жүйесі -

A) үдемелі кесімді
B) жәй мерзімді
C) аккордты
D) кесімді-сыйақы
E) мерзімді-сыйақы

 

15. Мерзімді сыйақы -

A) орындалған жұмыс көлемі үшін төлем
B) тарифтік мөлшерлемелер мен (ставкалармен) жұмыс істеген уақыты үшін төлем
C) тарифтік мөлшерлемелермен жұмсалған уақыттың саны мен сапасы үшін төлем
D) кесімді бағалар бойынша өндірілген өнімнің сапасы мен саны үшін төлем
E) алдын-ала келісілген бағалар бойынша төлем

 

16. Компанияның вице-президентіне уақытша жұмысқа жарамсыздық парағы бойынша жәрдемақы есептелінді:

A) Дт 8112 Кт 3350
B) Дт 8312 Кт 3350
C) Дт 7110 Кт 3350
D) Дт 3350 Кт 7210
E) Дт 7210 Кт 3350

 

17. Маркетинг тарауының жұмысшыларына еңбекақы есептелінді:

A) Дт 7210 Кт 3350
B) Дт 3350 Кт 7110
C) Дт 8112 Кт 3350
D) Дт 3350 Кт 7210
E) Дт 7110 Кт 3350

 

18. Жеке табыс салығы есептелінді:

A) (еңбекақы - АЕК - төменгі еңбекақы)*10%
B) (еңбекақы - МЗЖ)*13%
C) (еңбекақы - МЗЖ)*10%
D) (еңбекақы - МЗЖ)*11%
E) (еңбекақы - МЗЖ - төменгі еңбекақы)*10%

 

19. Тауарлы-материалдық қорларға мыналар жатады:

A) аяқталмаған өндіріс, шикізат және материалдар қорлары, көлік құралдары
B) негізгі және көмекші материалдар
C) дайын өнім, аяқталмаған өндіріс, машиналар мен жабдықтар
D) ақшалай қаражаттар және дайын өнім
E) дайын өнім, аяқталмаған өндіріс, шикізат және материалдар қорлары, сатып алынған жартылай фабрикаттар

 

20. Қойма меңгерушілері айдың соңында мына есепті жасайды:

A) кассалық
B) тауарлық
C) қаржылық
D) аванстық
E) материалдық

 

21. Материалдардың қоймадан шығарылуы мына шоттың кредитіне көрсетіледі:

A) 1310 шоттың Кт
B) 2410 шоттың Дт
C) 1350 шоттың Кт
D) 8111 шоттың Дт
E) 1310 шоттың Дт

 

22. Дайындалатын өнімнің заттай материалдық негізін құрайтын материалдар:

A) меншікті
B) алынған
C) көмекші
D) қосымша
E) негізгі

 

23. №1310 шотының кредиті бойынша қозғалыстар көрсетіледі:

A) №10 журнал
B) №12 журнал
C) №3 журнал
D) №14 журнал
E) №2 журнал

 

24. Өндіріске қорларды жіберу рәсімделеді

A) тіркеу журналымен
B) тауарлы-транспорттық накладноймен
C) шот-фактура
D) накладноймен, лимиттік
E) сенімхатпен

 

25. Басқа шаруашылық субъектісіне материалдар ақысыз берілді:

A) Дт 1310 Кт 6280
B) Дт 7110 Кт 1310

C) Дт 7410 Кт 1310
D) Дт 1310 Кт 6220
E) Дт 1310 Кт 7470

 

26. Амортизация есептелінеді:

A) мұражай құндылықтарына
B) жерге
C) өнім беретін малға
D) кітапхана қорларына
E) қондырғыларға

 

27. Негізгі құралдарға жөндеу жүргізу әдістері:

A) шаруашылық және ағымдағы
B) мердігерлік
C) күрделі
D) ағымдағы және күрделі
E) шаруашылық және мердігерлік

 

28. Құрылтайшылардан жарғылық капиталға салым ретінде бағдарламамен қамтамасыз ету қабылданды:

A) Дт 2730 Кт 3310
B) Дт 2710 Кт 5110
C) Дт 2730 Кт 8110
D) Дт 5110 Кт 2730
E) Дт 2730 Кт 5110

 

29. Материалдық емес активтер -

A) ұзақ уақыт бойы қызмет көрсетіп, кәсіпорынға табыс әкелетін активтер
B) материалдық формасы бар, бірақ кәсіпорынға немесе мекемеге табыс әкелмейтін активтер
C) материалдық формасы бар және кәсіпорынға немесе мекемеге табыс әкелетін активтер
D) материалдық формасы жоқ, бірақ кәсіпорынға немесе мекемеге өзіндік табыс әкелмейтін активтер
E) материалдық формасы жоқ, бірақ кәсіпорынға өзіндік табыс әкелетін активтер

 

30. Материалдық емес активтерді құрылтайшылар жарғылық капиталдың өсуіне енгізсе, онда оның бағасы мына бағам бойынша анықталады:

A) бастапқы
B) экспорттық
C) заттық
D) импорттық
E) ақшалай

 

31. Көмекші өндірістің түрлері:

A) жеке және жай
B) жай және күрделі
C) сериялық және жаппай
D) сериялық және күрделі
E) нормативтік

 

32. Өндіріс тұрпатына (типіне) жатады:

A) сериялық, негізгі, жаппай
B) жеке-дара, көмекші, негізгі
C) жаппай, үстеме, сериялық
D) жеке-дара, сериялық, жаппай
E) негізгі, көмекші, үстеме

 

33. Алдын-ала жасалатын калькуляцияға жатады:

A) жоспарлы, сметалық, нормативтік
B) сметалық, нормативтік, шамаланған
C) шамаланған, нақты өнімнің өзіндік құны
D) жоспарлы, сметалық, нормативтік, жобалау
E) жоспарлы, жобалау, нақты

 

34. Негізгі цех станогына тозу есептелінді:

A) Дт 2411 Кт 8415
B) Дт 7110 Кт 2423
C) Дт 2413 Кт 2422
D) Дт 7210 Кт 2425
E) Дт 8415 Кт 2422

 

35. Кезең шығындарына жатады:

A) еңбекақы бойынша шығындар
B) корпоративті табыс салығы бойынша шығындар
C) табыс салығы бойынша шығындар
D) әлеуметтік салық бойынша шығындар
E) жалпы және әкімшілік шығын

36. Негізгі өндірістің жалпы цех қызметкерлеріне еңбекақы есептелінді:

A) Дт 7110 Кт 3350
B) Дт 8412 Кт 3350
C) Дт 8312 Кт 3350
D) Дт 8112 Кт 3350
E) Дт 3350 Кт 8412

 

37. Дайын өнім қоймаға мына құжат негізінде қабылданады:

A) лимитті заборлы карта
B) қабылдау актісі
C) накладной
D) шот фактура
E) қабылдау-тапсыру актісі

 

38. Жабдықтаушылардан дайын өнім келіп түсті:

A) Дт 3310 Кт 1320
B) Дт 1320 Кт 8310
C) Дт 1330 Кт 8110
D) Дт 1330 Кт 3310
E) Дт 1320 Кт 3310

 

39. №7010 «Сатылған өнімнің және көрсетілген қызметтердің өзіндік құны» шотына есептік-экономикалық сипаттама беріңіз:

A) пассивтік, негізгі, есеп айырысу
B) активтік, негізгі, инвентарлық
C) пассивтік, әрекеттік, салыстырушы
D) активтік, негізгі, есеп айырысу
E) активтік, әрекеттік, салыстырушы

 

40. Акционерлік қоғамның және басқа да тараптардың таза табысының есебінен қалыптасатын меншік капиталының бір бөлігі:

A) жарғылық капитал
B) қосымша төленген капитал
C) қосымша төленбеген капитал
D) бөлінбеген пайда
E) резервтік капитал

 

41. Жарғылық капитал арқылы жарна кассаға келіп түсті:

A) Дт 5510 Кт 5110
B) Дт 5110 Кт 1010
C) Дт 1030 Кт 5110
D) Дт 5110 Кт 1030
E) Дт 1010 Кт 5110

 

42. Дт 1030 Кт 5110 бухгалтерлік жазуы білдіреді:

A) жыл ішіндегі алынған зиян
B) құрылтайшылар мен салымшылардың ақшалай түрде қосқан үлес сомасы есеп айырысу шотына түсті
C) жарғылық капиталға жарна ретінде материалыдқ емес активтер келіп түсті
D) резервтік капитал қаражатын пайдаланған кезде
E) жыл ішіндегі алынған табыс

 

43. Есепті жылдың зиян шығындары резервтік капитал қаржысы арқылы өтелді:

A) Дт 5410 Кт 5510
B) Дт 5430 Кт 5610
C) Дт 5410 Кт 5610
D) Дт 5420 Кт 5520
E) Дт 5410 Кт 5520

 

44. Кәсіпорынның есепті жылы шеккен зиян сомасы:

A) Дт 5410 Кт 5610
B) Дт 5520 Кт 5510
C) Дт 5510 Кт 5610
D) Дт 5520 Кт 5610
E) Дт 5510 Кт 5520

 

45. Тауарды шетелдік сатып алушыдан алу -

A) реэкспорт
B) экспорт
C) франчайзинг
D) толлинг
E) импорт

 

46. Бухгалтерлік баланста қолданылатын өлшем бірлік:

A) миллион теңге
B) он мың теңге
C) теңге
D) жүз мың теңге
E) мың теңге

 

47. Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарында негізгі материалды жауапты тұлға:

A) сатушы
B) жүк тасушы
C) қоймашы
D) бухгалтер
E) асхана меңгерушісі

 

48. Қоғамдық тамақтану мекемелеріне жатады:

A) дүңгіршектер, тұшпара және кәуәп өндіретін желілер
B) интернат, мектептер
C) аурухана, санаториялар
D) дүкендер, дүңгірщектер
E) мейрамхана, асхана, кафе, бар, буфеттер

 

49. Тауарлардың қозғалысы мен қолда бары туралы есептеменің түрі:

A) журнал
B) кірістер мен шығындар туралы
C) кассалық есеп
D) тауарлық есеп
E) тіркеу кітабы

 

50. Ақысыз алынған тауарлар кіріске алынды:

A) Дт 1210 Кт 6210
B) Дт 1330 Кт 6220
C) Дт 1330 Кт 6280
D) Дт 1330 Кт 3310
E) Дт 6220 Кт 1330

 

51. Халықтың акционерлік қоғамның акционерлер саны кемінде қанша болуы керек?

A) 1000

B) 20

C) 500

D) 1

E) 70

 

52. Өзінің негізгі мақсаты таза табыс табуға бағытталған заңды құқығы бар мекемені қалай атаймыз?

A) мемлекет мекемесі

B) комерциалық емес ұйым

C) комерциалық ұйық

D) қоғам бірлестігі

E) ассоциация

 

53. Өндірістік қуаттылық былайша анықталады:

A) негізгі цех қуаттылығымен

B) мерзіміне


Дата добавления: 2015-10-31; просмотров: 369 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: A) коммерциялық ұйымдар | B) негізгі құралдарды жою кезінде еңбекақы есептелінді | D) бөлінбеген табыс есебінен резервтік капитал қалыптасқан кезде | A) Жаңа тұтыну құны | B) нақты өзіндік құн | E) таза пайда | C) қор қайтарымдылығы | E) негізгі және қосымша | B) қабылдау-тапсыру актісі | C) келісім шартпен |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
E) коммандиттік серіктестік| C) алдыңғы қатарлы өндірістік цехтар қуаттылығымен

mybiblioteka.su - 2015-2021 год. (0.039 сек.)