Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Наукове товариство факультету (інституту), коледжу

Читайте также:
  1. Вчена рада Університету, факультету (інституту).
  2. Декан фармацевтичного факультету, професор І.В. Ніженковська
  3. Декан фармацевтичного факультету, професор І.В. Ніженковська
  4. ДЛЯ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ II КУРСУ
  5. Для студентів 4-го курсу лікувального факультету
  6. Для студентів 4-го курсу педіатричного факультету
  7. Наукове забезпечення національної екологічної політики

56. Наукове товариство факультету (інституту), коледжу об’єднує членів Наукового товариства відповідного факультету (інституту), коледжу та організовує всю діяльність Наукового товариства на відповідному факультеті (інституті) , коледжі університету.

57. Наукове товариство факультету (інституту) , коледжу очолює Голова, який обирається Загальними зборами Наукового товариства відповідного факультету (інституту) , коледжу УжНУ та є водночас членом Правління Наукового товариства.

58. Наукове товариство факультету (інституту) , коледжу може мати у своєму складі секції, наукові гуртки, дискусійні клуби тощо.

59. Вищим органом Наукового товариства факультету (інституту) , коледжу є Загальні збори, які є правомочними за наявності більше половини членів. В період між Загальними зборами Науковим товариством факультету (інституту) , коледжу керує Голова.

60. Загальні збори Наукового товариства факультету (інституту) , коледжу вирішують питання, що стосуються діяльності відповідного Наукового товариства, а також з ініціативи не менш, ніж половини його членів, або Правління Наукового товариства УжНУ приймає рішення щодо дострокового припинення повноважень Голови Наукового товариства факультету (інституту).

 

Співпраця Наукового товариства з керівництвом УжНУ

61. Координацію наукової та організаційної роботи Наукового товариства УжНУ здійснює проректор УжНУ з наукової роботи.

62. Керівництво УжНУ має право:

1) отримувати інформацію про діяльність Наукового товариства (плани, звіти, копії протоколів засідань, інформацію про поточну діяльність тощо);

2) скликати позачергові Загальні збори Наукового товариства у випадках недотримання органами Наукового товариства Статуту вищого навчального закладу або Положення про Наукове товариство УжНУ;

3) брати участь через своїх представників із дорадчим голосом у заходах, що проводять органи Наукового товариства.

63. Керівництво УжНУ:

1) сприяє діяльності Наукового товариства УжНУ;

2) створює умови, необхідні для ефективної діяльності Наукового товариства УжНУ;

3) надає, за можливістю, інформаційну, правову, фінансову, матеріальну та інші види підтримки діяльності Наукового товариства УжНУ.

64. Забороняється втручання керівництва вищого навчального закладу у внутрішню діяльність Наукового товариства, зокрема у формування органів Наукового товариства, обрання посадових осіб, у процес прийняття ними рішень.

Фінансування Наукового товариства

 

65. Фінансову основу діяльності Наукового товариства УжНУ становлять кошти органів студентського самоврядування у розмірі, встановленому ст. 38 Закону України «Про вищу освіту» та кошти УжНУ.

58 Фінансування Наукового товариства УжНУ може бути також здійснене за рахунок грантів міжнародних та українських організацій, благодійних внесків громадян і організацій та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

59 Використання коштів Наукового товариства УжНУ здійснюється відповідно до мети і завдань та в межах, визначених цим Положенням.

 


Дата добавления: 2015-10-30; просмотров: 97 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Срок действия паспорта в случае безвизового въезда | Загальні положення. | Agrave; propos de cette édition électronique 2 страница | Agrave; propos de cette édition électronique 3 страница | Agrave; propos de cette édition électronique 4 страница | Agrave; propos de cette édition électronique 5 страница | Agrave; propos de cette édition électronique 6 страница | Agrave; propos de cette édition électronique 7 страница | Agrave; propos de cette édition électronique 8 страница | Agrave; propos de cette édition électronique 9 страница |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Організаційна структура та порядок утворення Наукового товариства УжНУ| Agrave; propos de cette édition électronique 1 страница

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.01 сек.)