Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ УНІВЕРСИТЕТУ

Читайте также:
  1. Вищі навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара
  2. Вчена рада Університету, факультету (інституту).
  3. Інститути (навчально-наукові центри) Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара
  4. КОНЦЕПЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ
  5. Концепція освітньої діяльності Університету
  6. Майно та кошти Університету
  7. Міжнародна військова структура

10.1. Університет, відповідно до чинного законодавства, здійснює міжнародну співпрацю, укладає договори про співпрацю, установлює прямі зв’язки з вищими навчальними закладами, науковими установами та підприємствами іноземних держав, міжнародними організаціями, фондами тощо.

Основними напрямами міжнародної співпраці Університету є:

− участь у програмах двостороннього та багатостороннього міждержавного і міжуніверситетського обміну студентами, аспірантами, докторантами, педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками;

− проведення спільних наукових досліджень;

− організація спільної підготовки та перепідготовки й стажування студентів; проведення спільних наукових проектів;

− створення міжнародних наукових об'єднань, лабораторій;

− виконання наукових робіт за грантами, започаткованими фондами іноземних держав і міжнародних організацій;

− організація міжнародних конференцій, симпозіумів, конгресів та інших заходів;

− участь у міжнародних освітніх і наукових програмах;

− спільна видавнича діяльність;

− надання послуг, пов’язаних із здобуттям вищої і післядипломної освіти, іноземним громадянам в Україні;

− навчання іноземних студентів, післядипломна підготовка та перепідготовка, підвищення кваліфікації фахівців, підготовка та перепідготовка науковців;

− створення спільних освітніх і наукових програм з іноземними вищими навчальними закладами, науковими установами, організаціями;

− відрядження за кордон педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників для педагогічної, науково-педагогічної і наукової роботи, відповідно до міжнародних договорів України, договорів між такими вищими навчальними закладами й іноземними партнерами;

− залучення педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників іноземних вищих навчальних закладів до участі в педагогічній, науково-педа­гогічній і науковій роботі у вищих навчальних закладах України;

− сприяння академічній мобільності наукових, науково-педагогічних працівників, осіб, які навчаються;

− направлення осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах України, на навчання у закордонних вищих навчальних закладах;

− здійснення різних видів зовнішньоекономічної діяльності, передбачених чинним законодавством.

− інші напрями та форми, не заборонені законом.

10.2. Зовнішньоекономічна діяльність Університету проводиться, відповідно до законодавства, шляхом укладення договорів з іноземними юридичними та фізичними особами.

Основними напрямами зовнішньоекономічної діяльності вищого навчального закладу є:

− організація підготовки осіб з числа іноземних громадян до вступу у вищі навчальні заклади України;

− проведення освітньої діяльності, пов’язаної із навчанням іноземних студентів;− підготовка та перепідготовка наукових кадрів і фахівців для іноземних держав за міждержавними угодами України, а також за угодами, укладеними Університетом із органами влади, організаціями, фірмами, вищими навчальними закладами інших країн, іноземними громадянами та міжнародними організаціями;

− виконання наукових досліджень і науково-технічних розробок.

10.3. Грошові та матеріальні надходження від зовнішньоекономічної діяльності використовуються Університетом для забезпечення його статутної діяльності згідно з власним кошторисом та законодавством України.


Дата добавления: 2015-10-30; просмотров: 96 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: СТАТУТ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ | Розділ VI. Правління Учнівського Самоврядування | ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ | КОНЦЕПЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ | Основною метою діяльності Університету є забезпечення умов, необхідних для здобуття особами вищої освіти та проведення наукових дослід­жень. | ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ УНІВЕРСИТЕТУ | Вчена рада Університету, факультету (інституту). | Органи громадського самоврядування Університету | Трудовий колектив | Перелік кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників, порядок їх присвоєння визначаються Кабінетом Міністрів України. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
ТА НАУКОВО-ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ| м. Київ 2006 р.

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.006 сек.)