Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Розділ 2. Поняття про інженерно-геологічні умови.

Читайте также:
  1. IОсновні поняття
  2. Визначення поняття внутрішньошкільного контролю. Принципи, мета, задачі та функції контролю.
  3. Відокремлені підрозділи не є юридичними особами.
  4. ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОЗДІЛІВ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ
  5. Для підготовки посадових осіб керівного складу підрозділів
  6. Договір довічного утримання (догляду): поняття, предмет, форма, сторони.
  7. Додаткова література: див. розділ V методичних рекомендацій.

Виконуючи інженерно-геологічні дослідження, зазвичай дають інженерно-геологічну характеристику умов будівництва тієї чи іншої споруди. В цьому випадку під інженерно-геологічними умовами розуміють такі, від наявності чи зміни яких залежать місце розташування споруди, її конструкція, способи виконання робіт, а також вибір заходів боротьби з несприятливими явищами. Отже, до інженерно-геологічних умов може бути віднесено будь-яке геологічне явище (наприклад наявність тріщин, особливості залягання порід, наявність і динаміка зсувних процесів, просідання лесів), якщо воно здійснює вплив на споруду.

Одна і та ж інженерно-геологічна умова оцінюватиметься неоднаково залежно від типу і конструкціі споруди. Наприклад, якщо в товщі однорідних і міцних порід, які складають природну основу споруди, міститься тонкий прошарок слабкої глини, то такий прошарок оцінюватиметься по різному залежно від того, що саме буде тут споруджено: будинок, гребля, мостовий перехід тощо.

Інженерно-геологічні умови, як правило, діляться на більш-менш однорідні групи, з тим, щоб їх можна було систематично вивчати, застосовувати специфічні методи досліджень. Так, наприклад, їх можна поділити на:

1) геологічну обстановку;

2) фізико-геологічні явища;

3) інженерно-геологічні процеси.

Під геологічною обстановкою зазвичай розуміють різноманітні геологічні умови, що так чи інакше впливають на споруду: геоморфологічні, тектонічні, гідрогеологічні, а також літологічний склад порід і т.п.

Стосовно фізико-геологічних явищ академік Ф.П.Саваренський у 1941 р. дав їх класифікацію, яка грунтується на відмінностях причин утворення і розвитку цих явищ. Пізніше її доповнив М.В.Коломенський (1956) і на сьогодні вона виглядає наступним чином.

Табл. 1

Основні причини виникнення і розвитку явищ Фізико-геологічні явища
1. Діяльність агентів вивітрювання Вивітрювання
2. Діяльність поверхневих вод (морів, озер, річок, каналів) Підмивання берегів та їх обвалення (морська і річкова абразія). Розмивання схилів (балки, яри) Селі
3. Діяльність поверхневих і підземних вод Болота, просідання, карст
4. Діяльність поверхневих і підземних вод на схилах Зсуви
5. Діяльність підземних вод Суфозія Пливуни
6. Промерзання і відтанення грунту Промерзання і пучинність Багаторічна мерзлота та її прояви
7. Дія внутрішніх сил Землі Сейсмічні явища
8. Інженерна діяльність людини Осідання, стискання, набрякання, поверхневі і підземні деформації в штучних підземних виробках

 

Як видно, в цій класифікації вказано на причини виникнення тих чи інших фізико-геологічних явищ, в чому і полягає її практична цінність, тому що заходи боротьби з цими явищами перш за все повинні бути спрямовані на усунення причин їх виникнення і розвитку, а якщо це неможливо (землетруси), то на послаблення їх дії на споруди. Однак, наведена класифікація дещо схематична в аналізі процесів, пов‘язаних з інженерною діяльністю людини і називаються інженерно-геологічними процесами. Тому можна навести ще одну класифікацію (І.В.Попов, 1951). В ній, на відміну від класифікації Ф.П.Саваренського, природні геологічні процеси співставляються з аналогічними інженерно-геологічними процесами.Табл. 2

Природні геологічні явища Інженерно-геологічні процеси
1. Ущільнення осадків в процесі діагенезу під впливом ваги наступних відкладів. Ущільнення порід під впливом навантажень від льодовиків і т.п.   Ущільнення порід в основах споруд
2. Ущільнення лесів в процесі епігенезу з утворенням степових блюдець Просадкові явища в лесах внаслідок протікань з водогонів та фільтрації води з каналів
3. Наледі, льодяні бугри, термокарст і т.п. Мерзлотні деформації порід в основах споруд та пучіння на дорогах
4. Зсуви, спливання, обвали, осипання Деформація штучних укосів
5. Абразія по берегах морів та озер Переробка берегів водосховищ
6. Провали над карстовими порожнинами Зрушення гірських порід при підземних роботах

 

Отже, в подальшому ми розглянемо вплив геологічної обстановки на інженерно-геологічну оцінку місцевості, а потім перейдемо до характеристики фізико-геологічних явищ (за класифікацією Ф.П.Саваренського) і паралельно інженерно-геологічних процесів.

 


Дата добавления: 2015-10-30; просмотров: 93 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Критерии оценивания | Reading Paper | PATHWAYS OF INFECTION | Intraradicular infections | Virulence factors | Periapical microbial biofilms | РОЗДІЛ 1. Інженерна геологія як наука. Основні відомості з історії розвитку Інженерної геології. Завдання інженерної геології на сучасному етапі розвитку економіки і господарства. | Інженерно-геологічна оцінка тектонічних особливостей місцевості та умов залягання порід. | Тріщинуватість гірських порід та її значення під час інженерно-геологічної оцінки порід. | Виявлення зон подрібнення і тріщинуватості гірських порід |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Взаємозв’язок інженерної геології з іншими науками.| Інженерно-геологічна оцінка геоморфологічних умов місцевості.

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.007 сек.)