Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Розробка і обгрунтування типу конструкції захисних смуг

Читайте также:
  1. Азбестоцементні вироби й конструкції
  2. Детальна розробка проекту дільниці оперативної поліграфії
  3. Інноваційні процеси — створення і впровадження нової техніки, технології, розробка нових матеріалів, розвиток нових галузей, виробництв і тому подібне.
  4. Інтегроване середовище Net Beans. Розробка лінійної програми
  5. Конструкції концентраційних столів
  6. Конструкції шлюзів
  7. Методи обгрунтування управлінських рішень.

Студенти розробляють рекомендації, які звичайно могли б використовуватись при розробці містобудівної проектної документації.

Передусім рекомендації слід підкріпити розрахунком екологічних функцій СЗЗ шляхом створення цілісної, територіально – непреривної системи підвищення якості міського середовища за допомогою зелених насаджень. На приміській території, де знаходиться полігон ТПВ, температура повітря на кілька градусів нища, ніж у місті. Тому підбір різноманітних порід кущів і дерев для формування СЗЗ повинен проводитися з метою повного очищення біогазу від токсичних компонентів на приміській території і надходження в місто збагаченого киснем і фітонцидами повітря. Вибір порід зелених насаджень буде досконалішим, якщо скористатися даними таблиці 2.9.

Для покращення санітарно – гігієнічних функцій і підвищення екологічної стійкості СЗЗ, в рекомендаціях слід відобразити можливість створення ніш для розвитку чи відновлення флори чи фауни, характерних для даної природної зони.

Згідно з ДБН 360-92 "Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень" санітарно-захисна зона повинна бути не менше 500 метрів. Ефективність функції СЗЗ підвищується за рахунок наявності лісного масиву між полігоном та населеними пунктами. Але обгрунтувати розрахунки розмірів площадок СЗЗ з урахуванням якісного складу зелених насаджень у зв’язку з відсутністю нормативних даних практично неможливо. (Найкраще прийняти санітарно-захисну зону 800 м.)

На протязі річної вегетації з 1 м2 поверхні листяної пластинки виділяється така кількість кисню, кг:

· Бузок – 1,1

· Осина – 1,0

· Граб – 0,9

· Липа – 0,89

· Липа дрібнолистяна – 0,47

· Дуб – 0,85

· Сосна – 0,81

· Клен – 0,65

· Ліщини – 0,59

· Бук – 0,55

Двадцятирічні соснові насадження площею 1 га поглинають щорічно 9,35т СО2 і виділяють 7,25 т О2.

Звичайно, кисень що виділився частково піде на окислення деяких компонентів біогазу – вуглеводнів, сірководню тощо.

Таблиця 2.9

Породи дерев та кущів, що використовуються для покращення санітарно-гігієнічних умов міста

№ п/п Породи дерев та кущів Підвищують рівень іонізації повітря Найбільш газостійкі породи Газопоглинаючі властивості, мг/100г сухої маси
  Акація біла + - -
  Акація жовта - + -
  Береза бородавчаста - + 69,5
  Береза пушиста - - 81,5
  Бузина червона - - -
  В’яз гладкий - + -
  Дерен білий - + -
  Дуб черешчатий + + -
  Смерека колюча - + 14,5
  Смерека звичайна + - -
  Жимолость татарська - - -
  Верба біла + + 79,5
  Верба коз’я - + 77,0
  Клени      
  -сріблястий + + -
  -гостролистний - + 34,0
  -татарський - + 24,5
  Калина звичайна - + -
  Липа      
  -крупнолистна - + 74,0
  -дрібнолистна - - 74,0
  Лохи      
  -сріблястий - + -
  -вузьколистний - +  
  Можжевельник казацький + - -
  Осина - + 57,5
  Троянда зморшчата - + -
  Горобина звичайна + + -
  Бузок      
  -угорський + + 49,5
  -звичайний - - 68,0
  Смородина золотиста + + -
  Сосни      
  -кримська + - -
  -звичайна + - 10,5
  Тополі      
  -бальзамична - + 64,0
  -канадська - + 81,0
  -пірамідальна + - -
  -чорна + - 32,5
  Туя західна + - 9,5
  Черемха звичайна - + 72,0
  Чубушник венечний - + -
  Яблуня сибірська - - 80,5
  Ясень - +  

Примітка. – „+” – породи яким надається перевага

Таблиця 2.10


Дата добавления: 2015-10-30; просмотров: 128 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Визначення класу небезпеки розрахунковим шляхом. | Наждачний папір відпрацьований | Електроди відпрацьовані | Лампи люмінісцентні | Зберігання в залежності від класу небезпеки. | Ліміт на утворення та розміщення відходів | Інженерна підготовка | Значення К2 , який враховує об’єм ізолюючих шарів грунту. | Засоби механізації | Характеристика ізолюючого шару при рекультивації полігону |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Склад та концентрація органічних забруднень в фільтраті полігону ТПВ| НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.011 сек.)