Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Тема 3. Загальна характеристика суб’єктів господарського права

Читайте также:
  1. Quot;первичного") права
  2. V. Загальна характеристика відходів, що видаляються
  3. XI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУДЕЙ, ЧЛЕНОВ РУКОВОДЯЩИХ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ОРГАНИЗАТОРА ВЫСТАВКИ
  4. XII. ПРАВА СУДЕЙ И ОРГКОМИТЕТА
  5. XIV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУДЕЙ, ЧЛЕНОВ РУКОВОДЯЩИХ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ОРГАНИЗАТОРА ВЫСТАВКИ.
  6. А) ліквідація самодержавства і кріпосного права
  7. А) Характеристика методів візуалізації сечової системи, показання до застосування, їх можливості та обмеження.

(2 години)

Заняття 1.

1. Поняття та види суб'єктів господарювання.

2. Поняття та види підприємств, теорія „персоніфікації підприємств” („господарчого органу”).

3. Правовий статус державних, в тому числі казенних підприємств.

4. Правовий статус громадянина як суб’єкта господарювання.

5. Правовий статус структурних підрозділів вітчизняних та іноземних підприємств.

6. Правовий статус торгово-промислових палат, біржових організацій та інших некомерційних суб’єктів господарювання.

7. Поняття, види та історія виникнення господарських товариств.

8. Правовий статус та порядок утворення акціонерного товариства.

9. Правовий статус та порядок утворення товариства з обмеженою відповідальністю.

10. Правовий статус господарських об’єднань, холдингів та.

11. Правовий статус виробничих, в тому числі сільськогосподарських кооперативів.

12. Правовий статус та порядок утворення банків та інших фінансових установ.

 

Задача 1. ВАТ "Прогрес" передало державному виконавцю виконавчий документ на стягнення 3500 грн. з громадянина Л. Кравцова. Державний виконавець з'ясував, що боржникові належить 30% частка в статутному фонді товариства з обмеженою відповідальністю "Лана", сукупний розмір якого становить 20000 грн. За відсутності грошових коштів та іншого майна боржника державний виконавець звернувся до суду із заявою про стягнення з ТОВ "Лана" суми належного з Кравцова боргу. Чи правомірні вимоги державного виконавця.

 

Задача2. Публічне акціонерне товариство "Зірка" після зміни голови правління звернулося до господарського суду з позовом до Будівельного концерну "Містобуд" з позовом про визнання недійсним договору підряду на капітальне будівництво, укладеного попереднім керівником, на тій підставі, що загальна сума укладеного договору перевищує 1000000 гривень, проте підписаний договір не був затверджений загальними зборами акціонерів ВАТ "Зірка", як того вимагає статут. БК «Містобуд» заперечувало, вказавши, що не знало про обмеження цих повноважень. Вирішить спір.

Завдання 1.Підготуйте проект документації, що подається до державного реєстратора у разі утворення товариства з обмеженою відповідальністю, із моделюванням усіх необхідних даних та реквізитів.

Основна література:

Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. // ВВР. - 2003. - №18-22. – Ст. 144

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. //ВВР. – 2003. - № 40-44. - Ст. 356.

Про господарські товариства: Закон України від 19.09.91 // ВВР. - 1991. - №49. – Ст. 682.

Про акціонерні товариства: Закон України від 17.09.08 // ВВР. - 2008.- №50- 51. – Ст. 384.

Про промислово-фінансові групи: Закон України від 21.11.95 // ВВР. – 1996. - N 23. - ст. 88

Про сільськогосподарську кооперацію: Закон України від 17.07.97 // ВВР. – 2000. - № 51-52. – Ст. 451.

Про колективне сільськогосподарське підприємство: Закон України від 14. 02.92р. // ВВР. – 1992. - № 20. - ст. 272.Про фермерське господарство: Закон України від 19.06.03 // ВВР. – 2003. - № 45. – Ст. 363.

Про кредитні спілки: Закон України від 20.12.01 // ВВР. – 2002. № - 15. – Ст. 101.

Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди): Закон України від 15.03.2001 // ВВР. – 2001. - N 21. – Ст. 103.

Про товарну біржу: Закон України від 10.12.91// ВВР. - 1992. - №10. - ст. 139.

Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23. 02. 06 // ВВР. – 2006. - № 31. – Ст. 268.

Про банки та банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 // ВВР. – 2001. - N 5-6. - Ст. 30.

Про холдингові компанії: Закон України від 15.03.06 // ВВР. – 2006. - № 34. – Ст. 291.

Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг в Україні: Закон України від 12.07.01 // ВВР. - № 1. – Ст. 1.

Про торгово-промислові палати в Україні: Закон України від 02.12.1997 // ВВР. – 1998. - № 13. – Ст.. 52.

Господарське право. Підручник / За ред. О.П. Подцерковного .- Х, 2010.


Дата добавления: 2015-10-30; просмотров: 116 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Додаткова література: див. розділ V методичних рекомендацій. | Основна література | Основна література | Основна література |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Тема 2. Державне регулювання та легалізація (легітимація) господарської діяльності в Україні| Основна література

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.02 сек.)