Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

А) ліквідація самодержавства і кріпосного права

Читайте также:
  1. Quot;первичного") права
  2. XI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУДЕЙ, ЧЛЕНОВ РУКОВОДЯЩИХ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ОРГАНИЗАТОРА ВЫСТАВКИ
  3. XII. ПРАВА СУДЕЙ И ОРГКОМИТЕТА
  4. XIV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУДЕЙ, ЧЛЕНОВ РУКОВОДЯЩИХ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ОРГАНИЗАТОРА ВЫСТАВКИ.
  5. Б. Основные права, свободы и гарантии но социальной защите.
  6. В) виправдання, відновлення в правах неправильно звинувачених, зганьблених чи засуджених осіб

б) заборона ввозу літератури українською мовою

В) національне визволення України

Г) утворення федерації слов’янських народів з центром у Києві

д) заснування кооперативів, крамниць, позичкових кас

 

8. Встановіть відповідність:

І Універсал Центральної Ради створення Генерального Секретаріату, загострення стосунків з Тимчасовим урядом Росії
ІІ Універсал Центральної Ради збройний виступ самостійників, поповнення Центральної Ради представниками національних меншин
ІІІ Універсал Центральної Ради початок соціально-економічних перетворень
ІV Універсал Центральної Ради підписання Брест-Литовської мирної угоди, вступ айстро-німецьких військ на територію Української Народної Республіки

9. Визначте важливу складову політики десталінізації (1953 – 1964 рр.):

а) лібералізація державної політики щодо церкви, розширення мережі церковних громад

б) ліквідація монополії КПРС на владу, передача влади З’їзду народних депутатів

в) реорганізація партійного апарату та створення національних комуністичних партій

Г) ліквідація системи ГУЛАГу, амністія та реабілітація незаконно засуджених

10. Постання в Україні руху «шістдесятників» зумовлено:

А) лібералізацією суспільно-політичного та духовного життя

б) збільшення фінансування культури та народної творчості

в) долученням до європейської та світової культурної спадщини

г) поверненням в українську культуру забутих і репресованих імен

 

11. Яку позицію займало партійне керівництво УРСР на чолі з Володимиром Щербицьким стосовно реформаторського курсу Михайла Горбачова упродовж 1985–1987 рр.?

а) підтримка та активне впровадження в республіці партійного курсу на демократизацію суспільного життя

Б) офіційна підтримка курсу «перебудови» та фактичне блокування реформаторських кроків союзного партійного керівництва

в) засудження курсу «перебудови» та розроблення власної концепції реформування УРСР на засадах ринкової економіки

г) категорична відмова від підтримки курсу «перебудови», ініціювання заходів, спрямованих на усунення М. Горбачова від влади

 

12. За якими з перелічених законодавчих актів розвивається освіта в незалежній Україні?

А) Національна доктрина розвитку освіти

б) Кіотський протокол

В) Болонська хартія

г) Емський указ і Валуєвський циркуляр

д) Програма «Освіта — Україна ХХІ ст.»

е) Женевська конвенція

Контрольне завдання № 28

 

1. Визначте головні фактори, що спричинили війну українського народу під проводом Богдана Хмельницького.

 

2. Охарактеризуйте політичне і соціально-економічне становище України в перші роки після завершення революції та громадянської війни.

 

3. Коли унаслідок об’єднання Київського і Новгородського князівств постала Київська Русь:

а) 860 року

Б) 882 року

в) 907 року

г) 988 року

4. Перша літописна згадка про Україну відноситься до:

а) 1169 року

б) 1185 року

В) 1187 року

5. Остаточне приєднання Галичини до Польщі відбулося:

а) 1366 року

б) 1382 року

в) 1387 року

Г) 1434 року

6. Встановіть хронологію історичних подій:

2 а) відкриття Львівської братської школи

3 б) створення перших в українських землях жіночих гімназій (Київ та Полтава)

1 в) формування поняття «навчання грамоти» (в писемних пам’ятках)

4 г) створення Генерального секретарства освіти на чолі з І. Стешенком

5 д) Перетворення Донецького, Сімферопольського та Запорізького педагогічних інститутів на університети

 

7. II Малоросійська колегія була очолена:

а) Катериною ІІ

б) Єлизаветою


Дата добавления: 2015-10-31; просмотров: 204 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Б) IV – III тис. до н.е. | Б) посилився селянський рух, для придушення якого урядом нерідко використовували війська | А) формування концепції «розвиненого соціалізму» внаслідок усвідомлення нереальності побудови комунізму | Б) вересні 1990 року | В) захистити від боярської сваволі та надмірної експлуатації галицьких селян і міщан | А) гетьмана Павла Скоропадського | В) соціально-економічні | В) перехід Війська Запорозького під зверхність московського царя | В) внутрішньою боротьбою козацької старшини за владу, розколом Гетьманщини, втручанням в її внутрішні справи та військовою агресією з боку сусідніх держав | А) князь Костянтин Острозький підтримав укладення Брестської унії |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Г) Грюнвальдська битва| А) Московське царство

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.015 сек.)