Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

В) виправдання, відновлення в правах неправильно звинувачених, зганьблених чи засуджених осіб

Читайте также:
  1. IV.2. ФИЛОСОФИЯ ПРАВИЛЬНОГО И НЕПРАВИЛЬНОГО
  2. А бывают ли связаны разводы с неправильно поставленными целями?
  3. Г) ліквідація системи ГУЛАГу, амністія та реабілітація незаконно засуджених
  4. Дискретизація неперервних сигналів та їх відновлення.
  5. ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ПОСЛЕ 31 МАЯ И 31 ИЮЛЯ В ГОД ПОСТУПЛЕНИЯ СООТВЕТСТВЕННО ЛИБО НЕПРАВИЛЬНО ОФОРМЛЕННЫЕ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ И НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ!!!
  6. Неправильное понимание прощения

г) створення умов для вільної діяльності політичних партій, громадських організацій

Контрольне завдання 36

 

1. Коли і чому ВУАН було перейменовано в Академію наук УСРР, які провідні наукові школи існували в її установах у той час?

 

2. Охарактеризуйте специфіку етнополітичної ситуації у Кримській Автономії в 1990-х рр.

 

3. Як свідчать археологічні дослідження, людина почала виготовляти керамічний посуд у добу:

а) палеоліту

б) мезоліту

В) неоліту

г) енеоліту

4. Встановіть хронологічну послідовність історичних подій:

2 а) заборона вступати до середніх і вищих навчальних закладів вихідцям із кріпаків

1 б) відкриття Києво-Могилянської колегії

4 в) організація робітничих факультетів (робітфаків)

3 г) поділ гімназій на класичні та реальні

5 д) запровадження початкової (І–IV класи), неповної середньої (І–VІІ класи) та середньої (І–Х класи) школи

 

5. Позначте положення, внесені до Зборівського трактату:

А) козацька територія обіймає Київщину, Чернігівщину і Брацлавщину

б) козацька територія обіймає Київщину

в) козацька територія обіймає Київщину, Поділля

г) козацький реєстр становить 20 тис. осіб

Д) козацький реєстр становить 40 тис. осіб

є) козацький реєстр становить 60 тис. осіб

6. Розташуйте події у хронологічній послідовності:

7 а) битва під Батогом

6 б) укладання Білоцерковського трактату

3 в) битва під Пилявцями

1 г) битва під Жовтими водами

5 д) битва під Берестечком

4 е) Зборовський трактат

2 є) битва під Корсунем

7. Визначте основні цілі Кирило-Мефодіївського товариства:

А) ліквідація самодержавства і кріпосного права

б) заборона ввозу літератури українською мовою

В) національне визволення України

Г) утворення на демократичних принципах федерації слов’янських народів з центром у Києві

д) заснування кооперативів, крамниць, позичкових кас

8. Встановіть відповідність між персоналією російського монарха і способом керування Україною:

Катерина І Петро І Анна Іоанівна правління гетьманського уряду перша Малоросійська колегія друга Малоросійська колегія

 

9. Визначте важливу складову політики десталінізації (1953 – 1964 рр.):

а) лібералізація державної політики щодо церкви, розширення мережі церковних громад

б) ліквідація монополії КПРС на владу, передача влади З’їзду народних депутатів

в) реорганізація партійного апарату та створення національних комуністичних партій

Г) ліквідація системи ГУЛАГу, амністія та реабілітація незаконно засуджених

10. Постання в Україні руху «шістдесятників» зумовлено:

А) лібералізацією суспільно-політичного та духовного життя

б) збільшення фінансування культури та народної творчості

в) долученням до європейської та світової культурної спадщини

г) поверненням в українську культуру забутих і репресованих імен

11. Яку позицію займало партійне керівництво УРСР на чолі з Володимиром Щербицьким стосовно реформаторського курсу Михайла Горбачова упродовж 1985–1987 рр.?

а) підтримка та активне впровадження в республіці партійного курсу на демократизацію суспільного життя


Дата добавления: 2015-10-31; просмотров: 165 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: В) соціально-економічні | В) перехід Війська Запорозького під зверхність московського царя | В) внутрішньою боротьбою козацької старшини за владу, розколом Гетьманщини, втручанням в її внутрішні справи та військовою агресією з боку сусідніх держав | А) князь Костянтин Острозький підтримав укладення Брестської унії | Г) Грюнвальдська битва | А) ліквідація самодержавства і кріпосного права | А) Московське царство | А) юридично закріплювали право литовських великих князів та польських королів розпоряджатися землями в інтересах шляхти | Г) 7 листопада 1917 року | Б) Дніпропетровську |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Б) США, Канаді, Аргентині| Б) офіційна підтримка курсу «перебудови» та фактичне блокування реформаторських кроків союзного партійного керівництва

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.012 сек.)