Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Порядок виконання роботи. 22.3.1. Досліджується стабілізатор струму на ОП, схему якого наведено на рис

Читайте также:
  1. D6.3 Порядок заезда
  2. I. Мета роботи
  3. II. Порядок объявления фестиваля. Направления. Номинации.
  4. III . Порядок присвоения квалификационной категории
  5. III. Организация и порядок проведения конкурса
  6. III. Порядок выполнения работы
  7. III. Порядок выполнения работы

22.3.1. Досліджується стабілізатор струму на ОП, схему якого наведено на рис. 22.1. За допомогою джерела V1 та резистора R1 встановлюється величина струму через навантаження, яким є резистор R2 у відповідності до варіанту виконання роботи.

22.3.2. Змінюючи величину опору резистора R2, заміряється величина струму за допомогою міліамперметра і будується залежність струму в навантаженні від величини опору навантаження. Процедура знаходження залежності струму в навантаженні від величини опору навантаження може бути спрощена, якщо використати опцію Parameter Sweep, а для контролю струму скористатись Current-Controlled voltage source, який необхідно встановити послідовно з опором навантаження.

22.3.3. Використовуючи відомі опції з меню Analysis, перевіряється лінійність схеми, наявність вищих гармонік, температурна стабільність, шумові параметри і робляться відповідні висновки.

22.3.4. Складається схема стабілізатора струму у відповідності до рис. 22.2, навантаження в якій може одним виводом заземлюватись. Встановлюється величина струму в навантаженні у відповідності до варіанту та проводяться аналогічні досліди.

22.3.5. Складається стабілізатор струму, схема якого приведена на рис. 22.3. Використовуючи дані варіанту, напругу джерела V1 та величину струму в навантаженні (резистор R2), обчислюється величина опору резистора R1.

22.3.6. Проводиться дослід по вивченню впливу зміни напруги живлення (V2) на величину струму в навантаженні. Дослід може бути проведений за допомогою меню Analysis / DC Sweep, задаючи в якості контрольної крапки напругу на резисторі R1 (вузол 4).

22.3.7. Повторюються всі досліди п. 22.3 для схеми стабілізатора, що приведена на рис. 22.3.

Рис. 22.1 Рис. 22.2

Рис. 22.3

 

22.4. Вимоги до звіту

22.4.1. Навести схеми стабілізаторів струму, що були досліджені.

22.4.2. Навести результати експериментальних досліджень.

22.4.3. Порівняти результати проведених дослідів для стабілізаторів струму та для ОП без зворотних зв’язків.

22.4.4. Побудувати ВАХ стабілізаторів струму, що досліджувались. Зробити власні висновки.

22.4.5. Визначити величини вихідного опору стабілізатора для кожної схеми.

 

22.5. Завдання до самотестування і атестації

22.5.1. Пояснити фізичні явища, що забезпечують стабілізацію струму.

22.5.2. Навести приклади використання стабілізаторів струму.

22.5.3. Які переваги мають аналогові електронні пристрої, якщо вони живляться від джерела струму?

22.5.4. Навести основні розрахункові формули та залежності між параметрами стабілізаторів струму.

22.5.5. Пояснити, які обмеження накладаються на параметри елементів схем стабілізаторів.

22.5.6. Пояснити, які обмеження накладаються на експлуатаційні параметрі стабілізаторів струму та чим вони обумовлені.

22.5.7. Дати порівняльні характеристику параметрам стабілізаторів струму на транзисторах та ОП. Пояснити, чим обумовлена різниця між ними. 

Додаток

Таблиця варіантів до схем лабораторної роботи.

 

Номер варіанту
Струм стабілізації (мА)
Напруга V1 (В) 0.5 0.2 0.1 0.5 0.2 0.1 0.05

 


Дата добавления: 2015-10-29; просмотров: 91 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Порядок виконання роботи | ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 13 | Порядок виконання роботи | ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 15 | З. Порядок виконання роботи | Додаткове завдання | ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 17 | ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 18 | Порядок виконання роботи | ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 20 |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 21| ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 23

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.004 сек.)