Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

А) захищала інтереси промисловців і великих землевласників

Читайте также:
  1. А) юридично закріплювали право литовських великих князів та польських королів розпоряджатися землями в інтересах шляхти
  2. Вопрос 35. Эпоха великих реформ в России. Значение буржуазных преобразований 60-70-х годов 19 века.
  3. ВТОРАЯ БЕСЕДА О ЛИДЕРСТВЕ: БУРНЫЕ ВРЕМЕНА ПОРОЖДАЮТ ВЕЛИКИХ ЛИДЕРОВ
  4. Идеи для великих дел
  5. Організація рекламної служби на невеликих підприємствах
  6. Семь великих тайн Космоса

б) мала на меті інтеграцію економіки України до економік країн Четверного союзу

в) сприяла відновленню економіки України як складової Російської імперії

г) забезпечувала вільний розвиток селянського господарства

 

8. Утворення української групи сприяння Гельсінських угод пов’язано з:

а) подіями «Празької весни»

б) інтервенцією радянських військ до Афганістану

В) ухваленням ООН Загальної Декларації прав людини

г) проведенням Наради з безпеки та співробітництва в Європі

 

9. Однією з важливих причин падіння Центральної Ради була:

а) відмова Центральної Ради від виконання умов Брест-Литовського мирного договору

Б) втрата Центральною Радою підтримки серед широких верств населення

в) реалізація Центральною Радою аграрної реформи та передача всієї землі селянам

г) відкрита підтримка Центральною Радою селянських виступів і робітничих страйків

 

10. Алла Горська, Іван Драч, Василь Стус – діячі, яких об’єднує :

а) членство в українській Гельсінській групі

б) участь у масовій акції підтримки «Празької весни»

в) належність до «шістдесятників»

г) перебування в ув’язненні за «антирадянську агітацію та пропаганду»

 

11. Державну незалежність Карпатської України проголошено:

а) 1923 року

Б) 1939 року

в) 1941 року

г) 1945 року

 

12. Які напрями державної політики стали пріоритетними в незалежній Україні в царині розвитку інженерної освіти?

А) гуманізація

Г) багатовекторність

Б) стабілізація

Д) механізація

В) варіативність

Е) гуманітаризація

Контрольне завдання 42

 

1. Визначте спільне у суспільно-політичній організації та державному устрої Галицько-Волинського князівства та Київської Русі.

 

2. Розкажіть про провідних науковців університетів та ліцеїв, які працювали в галузях природничих та фізико-математичних наук працювали на українських землях у ХІХ ст.

 

3. Коли унаслідок об’єднання Київського і Новгородського князівств постала Київська Русь:

а) 860 року

Б) 882 року

в) 907 року

г) 988 року

4. До складу Галицько-Волинського князівства увійшли:

А) Галичина

Б) Волинь

в) Київщина

г) Буковина

д) Закарпаття

е) Володимиро-Суздальське князівство

ж) Великий Новгород

з) Полоцьке князівство

 

5. Оберіть твердження, що характеризують соціальні зміни на Західній Україні, спричинені модернізацією економіки після ліквідації 1848 року кріпосного права в Австрійській імперії:

а) відсутність державності, колонізаторська політика Австрійської імперії негативно позначилась на соціально-економічному розвитку України

1) так 2) ні

б) після 1848 р. український народ сповна використав свої потенційні можливості в соціально-економічному напрямку;

1) так, 2) ні

в) сільське господарство в Західній Україні розвивалося переважно пруським шляхом і селянство складало приблизно 90 % її населення;1) так 2) ні

г) промисловість хоч і зробила значний крок вперед, проте залишалась відсталою;

1) так 2) ні

д) повільно йшов процес зростання міст (міського населення).

1) так 2) ні

 

6. Оберіть твердження, що розкривають зміст Литовських статутів 1529 та 1566 рр.:

А) юридично закріплювали право литовських великих князів та польських королів розпоряджатися землями в інтересах шляхти

Б) узаконювали жалувати шляхті грамоти на володіння землями


Дата добавления: 2015-10-31; просмотров: 118 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: А) князь Костянтин Острозький підтримав укладення Брестської унії | Г) Грюнвальдська битва | А) ліквідація самодержавства і кріпосного права | А) Московське царство | А) юридично закріплювали право литовських великих князів та польських королів розпоряджатися землями в інтересах шляхти | Г) 7 листопада 1917 року | Б) Дніпропетровську | Б) США, Канаді, Аргентині | В) виправдання, відновлення в правах неправильно звинувачених, зганьблених чи засуджених осіб | Б) офіційна підтримка курсу «перебудови» та фактичне блокування реформаторських кроків союзного партійного керівництва |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Контрольне завдання 39| В) узаконювали привілейоване становище шляхтичів та магнатів на отримання шляхетських звань, державних посад

mybiblioteka.su - 2015-2019 год. (0.007 сек.)