Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

A) Шырыш рельефінің бұзылысы 4 страница

Читайте также:
  1. A) Шырыш рельефінің бұзылысы 1 страница
  2. A) Шырыш рельефінің бұзылысы 2 страница
  3. A) Шырыш рельефінің бұзылысы 2 страница
  4. A) Шырыш рельефінің бұзылысы 3 страница
  5. A) Шырыш рельефінің бұзылысы 3 страница
  6. A) Шырыш рельефінің бұзылысы 4 страница

D) Операция- Зацепин бойынша лигаментокапсулотомия

E) Табан сїйектерініѕ сына тјрізді резекциясы, лигаментокапсулотомия

{Дўрыс жауабы}= E

 

$$$011

Анасыныѕ айтуы бойынша 5 айлыќ балада мазасыздану, анус аймаєында тыєыз тїзіліс байќалады. Дене температурасы 380С. Жергілікті: анус аймаєында 9 саєат тілі мґлшерінде кґлемі 2см болатын тїзіліс аныќталады. Емдік тактика:

A) Жўмсаќ тінді кесу, дренаждау, УВЧ, антибактериалды терапия

B) Жўмсаќ тінді кесу, инфузиялыќ терапия, антибактериальды терапия

C) Инфильтратты радикальды кесу, УВЧ, антибактериальды терапия

D) Жмсаќ тінді кесу, УВЧ, антибактериалды терапия

E) Жўмсаќ тінді кесу, Вишневский майымен таѕєыш, антибактериалды терапия

{Дўрыс жауабы}= A

 

$$$012

Аталєан аурулардыѕ ішінде ќайсысы ќаѕќа дисплазиясына жатады:

A) Дисхондроплазия, Блаунт ауруы, Моделунг ауруы, сїйек-шеміршек экзостоздары

B) Рахиттік деформациялар, остеохондропатиялар, сїйек-шеміршек экзостоздары

C) Дистрофиялыќ сїйек кисталары, Моделунг ауруы, рахиттік деформациялар

D) Остеохондропатиялар, Блаунт ауруы, дистрофиялыќ сїйек кисталары

E) Рахиттік деформациялар, остеохондропатиялар, дистрофиялыќ сїйек кисталары

{Дўрыс жауабы}= A

 

$$$013

Ўл бала 7 жаста. Шаєымдары: аз уаќытќа дене температурасыныѕ јредік-јредік кґтерілуі, мазасыздану, нјжісініѕ ќараюы. Анамнезінде: 2 жыл бўрын Боткин ауруымен ауырєан. Сіздіѕ зерттеу жоспарыѕыз:

A) ФГДС, ќанныѕ биохимиялыќ анализі

B) ќанныѕ жалпы анализі, ќанныѕ биохимиялыќ анализі

C) ФГДС, спленопортография, бауыр биопсиясы

D) колоноскопия, ирригография, бауыр УДТ

E) АІЖ-н контрастты зерттеу, бауырдыѕ МРТ

{Дўрыс жауабы}= B

 

$$$014

Бала 5 жаста. Ауру 6 саєат бўрын басталєан. Оѕ жаќ шап аймаєында ісік тјрізді тїзілістіѕ пайда болуына, жїрек айнуына, ќўсуєа шаєымданады. Жергілікті: оѕ жаќ шап аймаєында кґлемі 3х4см ісік тјрізді тїзіліс аныќталады, тыєыз, консистенциясы эластикалы, ауырсынады, іш ќуысына ќайта енбейді. Сіздіѕ болжам диагнозыѕыз:

A) Ўрыќ бауыныѕ жедел кистасы

B) Ќысылмаєан шап жарыєы

C) Шап лимфадениті

D) Шап крипторхизмі

E) Ќысылєан шап жарыєы

{Дўрыс жауабы}= E

 

$$$015

Нјресте 2400 г. Туєаннан 2 саєаттан кейін дјрігер кезенді тїрде пайда болатын кґгеруді, шырышпен ќўсуды, аузынан жјне мўрынынан кґбікті бґлініс шыєуын байќады. Диагноз ќою їшін ќандай тексерулер керек:

A) Ґнешке зонд енгізу

B) Тік ішекке зонд енгізу

C) Іш ќуысыныѕ рентгені

D) Кеуде ќуысыныѕ рентгені

E) Трахеобронхоскопия

{Дўрыс жауабы}= A

 

$$$016

Аппендицит. Операция кезінде аш ішектен Меккель дивертикулы табылды. Сіздіѕ тактикаѕыз:

A) Аппендэктомия, дивертикулды ќалтыру

B) Аппендэктомия, девертикулды алып тастау

C) Дивертикул тўсынан стома салып кету

D) Дивертикулды 3 айдан кейін алып тастау

E) Дивертикулды 1 айдан кейін алып тастау

{Дўрыс жауабы}= A

 

$$$017

Јкесі 1жасар баласын жоєары лаќтырып тўрып, байќаусызда еденге ќўлатып алды. Бала басымен соєылып, ќысќа уаќытќа есінен тану, тынысыныѕ тоќтауы, тері жабындары бозаруы, бір ретті ќўсу болды. Соѕынан бала ўйыќтап ќалды. Ќараєанда оѕ жаќ тґбе кґлемі 3х2 см аймаєында ішке ќарай, тереѕдігі 0,7 см-ге кіріп тўр. Сол жаќ білектіѕ деформациясы, пальпацияда ќатты ауырсынады. Неврологиялыќ статусында патологиялыќ белгілер жоќ. Диагноз ќою їшін ќандай тексеру жїргізу керек:

A) Бас сїйегініѕ жјне білек сїйектерініѕ рентгенографиясы, бастыѕ КТ

B) Бас жјне білек сїйектерініѕ рентгенографиясы, люмбалды пункция

C) Бас жјне білек сїйектерініѕ рентгенографиясы, бас миын УДТ

D) Бас жјне білек сїйектерініѕ рентгенографиясы, артериалды ќысымды ґлшеу

E) Бас жјне білек сїйектерініѕ рентгенографиясы, кґз тїбін тексеру

{Дўрыс жауабы}= A

 

$$$018

Ќыз бала 4 жаста. Ауырєаннан екі саєаттан соѕ тїсті. Ауыру оѕ жаќ шап аймаєында ісік тјрізді тїзіліс пайда болудан жедел басталды. Ќўсу мен ауырсынуєа шаєымданады. Жергілікті: оѕ жаќ шап аймаєындаєы ісік тјрізді тїзіліс 3х4 см, тыєыз, консистенциясы эластикалы, ауырсынады, іш ќуысына енбейді. Емдеу тактикасы:

A) Тренделенбург ќалпы, спазмолитиктер, ауырсынуды басатын препарататар

B) Шап аймаєындаєы ісік тјрізді ќўрылымды ќўрсаќ ќуысына кїшпен енгізу

C) Жедел операция - жарыќты кесу, Краснобаев бойынша пластика

D) Спазмолитиктер мен анальгетиктер таєайындау, шап аумаєына жеѕіл массаж

E) Шап аймаєына жеѕіл массаж жасау, шап аймаєына жылытќыш салу

{Дўрыс жауабы}= D

 

$$$019

9 жастаєы бала жол апаты орнынан ауруханаєа жеткізілді. Шаєымы: ішініѕ ауырсынуы. Зјр шыєарєан жоќ. Жергілікті: ішінде аздаєан кебу, пальпация кезінде ќатты ауырсыну, іш пердесініѕ тітіркену белгісі оѕ. Ќуыќќа катетер енгізгенде ќан аралас зјр шыєады. Жалпы ќан анализінде - Нв – 80г/л, эритроциттер -2,89*1012 г/л, лейкоциттер -12*109 г/л. Сіздіѕ тактикаѕыз:

A) Ќуыќты пальпациялау, экскреторлыќ урография,

B) Шолу рентгенографиясы, ќуыќты катетеризациялау, цистоскопия

C) Шолу рентгенографиясы, ќуыќты катетеризациялау, цистография

D) Шолу рентгенографиясы, ќуыќты катетеризациялау

E) Шолу рентгенографиясы, ќуыќты катетеризациялау, хромоцистоскопия

{Дўрыс жауабы}= D

 

$$$020

9 жастаєы ўл балада тексеру кезінде бетініѕ асимметриясы, басыныѕ алдыєа еѕкеюі жјне оѕєа ќарай бўрылуы байќалды. Мойын аймаєында оѕ жаќтан тері астында тыєыз бўлшыќ ет контуры кґрінеді. Сіздіѕ емдеу тактикаѕыз жјне неге:

A) Ортопедтіѕ диспансерлік баќылауында болу - емдеусіз, ґз бетімен жазылады

B) Физиотерапия таєайындау – мойын бўлшыќет аймаєындаєы гематоманыѕ сорылуы

C) Маќталы-гипстік «жаєа» салу – басты ќалыпты жаєдайда фиксациялайды

D) ЛФК жјне массаж таєайындау – бастыѕ жаєдайын жаќсартады

E) Микулич бойынша миотомия – ќалыпты жаєдайєа келтіруге жол береді

{Дўрыс жауабы}= E

 

$$$021

Нјресте. Туєаннан кейін 3-ші аптада «фонтан» тјрізді ќўсу, терісініѕ ќўрєауы, еѕбегініѕ батыѕќылыєы, салмаєын жоєалту аныќталады. Іші эпигастрий аймаєында ўлєайєан, «ќўм саєат» тјрізді перистальтиканыѕ кїшеюі. Диурездіѕ азаюы. Сіздіѕ диагнозыѕыз:

A) Спазмолитиктер таєайындау, ґйткені балада пилороспазм

B) Диуретик таєайындау, ґйткені балада туєан кездегі жараќат

C) Операция – пилоромиотомия, ґйткені балада пилоростеноз

D) Шўєыл лапоротомия, ґйткені балада туа біткен шек ґтімсіздігі

E) Ішектерді стимуляциялау, ґйткені балада туа біткен паралитикалыќ ішек ґтімсіздігі

{Дўрыс жауабы}= C

 

$$$022

Емханада профилактикалыќ ќарау кезінде 3 айлыќ баланыѕ сол жаќ шап аймаєында сопаќ, ісік тјріздес, жўмсаќ, консистенциясы эластикалы, ауырсынусыз тїзіліс аныќталды. Ќўрсаќ ќуысына женіл енеді. Ќандай емдеу тактикасын ќолданасыз, неге:

A) Диспансерлік есепке алу, 6 айлыєында операция жасау – ќысылмаєан шап жарыєы

B) Диспансерлік есепке алу, 1 жасында операция жасау – шап жарыєыныѕ ќысылуы байќалады

C) Диспансерлік есепке алу, 3 жастан асќанда операция жасау – шап жылєасыныѕ айќын деформациясы

D) Диспансерлік есепке алу, 5 жасында операция жасау – ќысылмаєан шап жарыєы//

E) Шўєыл операция жасау – шап жарыєыныѕ ќысылуы байќалады

{Дўрыс жауабы}= A

 

Каз

Хирургия 03_

Таќырып «Офтальмология» 03_04_

$$$001

Клиникалыќ рефракцияныѕ тїрін атаѕыз,егер науќастыѕ кґзініѕ ўзындыєы 17 мм тен болса.

A) гиперметропия

B) миопия

C) эмметропия

D) пресбиопия

E) астигматизм

{Дўрыс жауап}= А

 

$$$002

Егер фокус араќашыќтыєы 4 метрге теѕ болса, линзаныѕ жарыќты сындыру кїші неге теѕ?

A) 0,5 D

B) 0,25 D

C) 1,0 D

D) 0,75 D

E) 2,0 D

{Дўрыс жауап}= B

 

$$$003

Теріскенмен салыстырєанда, ќабаќтыѕ абсцессінде…

A) Ќызару ќабаќтыѕ бїкіл бойымен болады

B) Ќабаќта,шектелген аймаќта ауырсыну бар

C) Ќабаќта ісік жоќ

D) Аабсцесс сатысы байќалады

E) Ауыр асќынулар пайда болуы мїмкін

{Дўрыс жауап}= А

 

$$$004

Науќасты ќараєанда, тґменгі ќабаќтыѕ алдыѕєы ќыры кґз алмасына ќарай орналасќан,ал кірпіктер ќасаѕ ќабыќќа тиіп жатыр. Ди агноз ќойыѕыз.

A) Птоз

B) Ќабаќтардыѕ сыртќа теріс айналуы

C) Ќабаќтардыѕ ішке ќарай айналуы

D) Трихиаз

E) Лагофтальм

{Дўрыс жауап}= С

 

$$$005

Науќасты ќараєанда оныѕ склерасыныѕ айќын ќызыл тїсті екенін, кеѕейген, жеке ќан тамырлары кґрінеді, тректелген ќан тамырлары лимбке жетпейді. Бўл инъекция ќандай ауруєа тјн?

A) конъюнктивит

B) кератит

C) ќасаѕ ќабыќтыѕ жарасы

D) иридоциклит

E) глаукома

{Дўрыс жауап}= А

 

$$$006

Науќас П., 69 жаста, кґздерінен жас аєатынына,жарыќќа ќарай алмайтынына, блефароспазмєа шаєымданады. Ќараєанда лимб бойымен сўр айшыќ тјрізді инфильтрат аныќталды жјне флюоросцеинмен боялады. Диагноз ќойыѕыз.

A) ќасаѕ ќабыќтыѕ жылжылалы жарасы

B) шеткі кератит

C) ќасаѕ ќабыќтыѕ ќарауытуы

D) метагерпетикалыќ кератит

E) фликтенулезды кератит

{Дўрыс жауап}= В

 

$$$007

Іштен туа пайда болєан катарактада ќандай кґру ґткірлігінде операция кґрсетілген?

A) 0,5

B) 0,4

C) 0,3

D) 0,2

E) Кґру ґткірлігінен байланыссыз

{Дўрыс жауап}= D

 

$$$008

Науќас C., 71 жаста жјне кґп жылдар бойы біртігдеп, ауырсынусыз кґру ґткірлігінѕ тґмендегеніне шаєымданады. Ќандай аурулар арасында дифференциальды диагноз жїргізесіз?

A) жабыќ бўрышты глаукома, кјрілік катаракта

B) жабыќ бўрышты глаукома, иридоциклит

C) ашыќ бўрышты глаукома глаукома

D) ашыќ бўрышты глаукома, иридоциклит

E) ашыќ бўрышты глаукома, кјрілік катаракта

{Дўрыс жауап}= Е

 

Каз

Хирургия 03_

Тақырып «Оториноларинология» 03_05_

$$$001

Науқас оң жақ құлағындағы тісі мен самайға берілетін қатты ауырсынуға, құлағының бітелуіне, бас ауруына, дене температурасының 37 – 38 С көтерілгеніне шағымданады. Ауырғанына 3 күн болған, оған тұмау қабаттасқан. Объективті: дабыл жарғағы гиперемияланған, инфильтрацияланған және томпайған, ажырататын белгілер анықталмайды. Диагноз қойыңыз:

A)Жедел іріңді ортаңғы отит (перфоративті емес стадия)

B) Жедел іріңді ортаңғы отит (перфоративті стадия)

C) Жедел катаральды ортаңғы отит

D) Созылмалы мезотимпанит

E) Адгезивті отит

{Дұрыс жауап}= А

 

$$$002

Науқас 50 жаста естудің төмендеуі, оң құлақтан жағымсыз иісі бар іріңді бөліністер, бірнеше тәулік ішінде дамыған бет асимметриясы шағымдарымен ЛОР-стационарға келді. Анамнезінде 20 жыл бойы оң құлақтан периодты түрде ірің ағу. Жүйелі түрде емделмеген. Объективті: оң көзі жабылмайды, оң жақта мұрынеріндік қатпар тегістелген, ауыздың оң бұрышы төмен түскен, беттің оң жақ жартысының мимикалық мускулатурасының әлсіздігі анықталады. Отоскопия: сыртқы есту жолында жағымсыз иісі бар іріңді бөліністер, дабыл жарғағының жиектік ақауы, дабыл қуысында ақ түсті ұнтақ тәрізді массалар. Есту қабілеті сыбырлаған сөздерге – 0,25 м, қалыпты айтылған сөздерге – 1,5 м. Дәрігерлік тактикасын анықтаңыз, диагноз қойыныз. Бет жүйесінің парезінің себебін анықтаныз.

A)Сол жақта созылмалы іріңді эпитимпанит, сигмавидті синустың тромбозы, шұғыл операция

B) Сол жақта созылмалы іріңді эпитимпанит, отогенді менингит, шұғыл операция

C)Сол жақта созылмалы іріңді эпитимпанит, мишық абсцессі, шұғыл операция

D) Сол жақта созылмалы іріңді эпитимпанит, мидың самайлық бөлігінің абсцессі, шұғыл операция

E)Сол жақта созылмалы іріңді эпитимпанит, отогенді сепсис, шұғыл операция

{Дұрыс жауап}= А

 

$$$003

Науқас жүйелі бас айналуына және жүру кезінде оңға ауытқуына шағымданады. Қарап тексеру кезінде солға қарай спонтанды нистагм анықталады; қолдың сілтеуіш сынақтары кезінде үйлесімді оңға ауытқиды; Ромберг қалпында науқас оңға ауытқиды, басты бұру кезінде ауытқу бағыты өзгереді; түзу бойымен жүру кезінде науқас оңға ауытқиды; бүйірлік жүрісі бұзылмаған; адиадохокинез жоқ. Жоғарыда көрсетілген симптоматика қай ағзаның патологиясы үшін тән?

A)Мишық, бас миының КТ

B) Самайлық бөлік, бас миының КТ

C)Қалташалар, жартылай сақиналы өзекшелер, вестибулярлы сынақ

D) Ұлу және қалташалар, есту анализаторларын зерттеу.

E)Ұлу және қалташалар, аудиометрия

{Дұрыс жауап}= А

 

$$$004

Науқас 35 жаста. 3 күн аралығында мұрнымен демалуының қиындауына шағымданады. Анамнезінен: 10 күн бұрын жаттығу кезінде мұрнынан жарақат алған (бокс). Объективті:Мұрынның оңға девиациялануы әсерінен мұрын пішіні өзгерген. Алдыңғы риноскопияда: мұрынның арлығы оңға қарай қисайған. Мұрынның оң жақ бөлігінің аралығында 1х1,5 см сәл ісіну анықталады, мұрын аймағы саңылауының обтурациясы, зондпен шымшылауда жұмсақ. Шырышты қабаты қызарған, ісінген,бөлініс жоқ. Мұрынмен дем алу оң жақта қиындаған. Емдеу тағайындаңыз.

A)Мұрын сүйектерінің саусақты-инструментальды репозициясы

B) Мұрын сүйектерінің репозициясы және гематома пункциясы

C)Мұрын сүйектерінің репозициясы, гематоманы кең ашу.

D) Мұрын сүйектерінің репозициясы және аспирациясы

E)Мұрын сүйектерінің репозициясы, мұрынның алдынғы тампонадасы

{Дұрыс жауап}= D

 

$$$005

Науқас 65 жаста сол жақ мұрын жартысынан қан кетуге шағымданады. Анамнезінен: жоғары АҚ фонында периодты түрде қан кетуді және олардың мұрын кіреберісіне сутегінің асқын тотығының 3% ерітіндісіне сіңдірілген мақталы тампон енгізгеннен кейінгі өздігінен тоқтауын белгілейді. Объективті: мұрындық қан кету мұрынның сол жақ жартысынан, мұрын пішіні өзгермеген. Арқасы ортаңғы сызық бойымен. Науқасқа көмек көрсетіңіз.

A)Мұрын кіреберісіне сутегінің асқын тотығына сіңдірілген тампонды енгізу.

B) Гипотензивті терапия, басын дұрыс ұстау

C)Қанап тұрған тамырды күйдіру, гипотензивті терапия

D) Алдыңғы тампонада, гипотензивті терапия

E)Артқы тампонада, гипотензивті терапия

{Дұрыс жауап}= А

 

$$$006

Науқаста өткерген гриптен кейін көз ұясының жоғарғы жиегінде ауырсынатын домбығу, жоғарғы қабақтың ісінуі пайда болды. Бірмезетте еңкейгенде бас ауырсынуы, жоғары температура, мұрындық тыныс алудың қиындауы мазалайды. Риноскопия кезінде: оң жақта мұрын шырышты қабатының ісінуі мен гиперемиясы, ортаңғы мұрын жолында іріңді сызық. Диагнозды қойыңыз:

A)Жедел ринит

B) Жедел іріңді этмоидит

C)Жедел одонтогенді гайморит

D) Жедел іріңді фронтит

E)Жедел іріңді гайморит

{Дұрыс жауап}= А

 

$$$007

Науқас 21 жаста тамағында қатты ауырсынуға, t=38°С, әлсіздікке шағымданады. Салқын тиюден кейін, ауырғанына екінші күн болды. Жалпы жағдайы орташа ауырлықты, t=38,1°С, тері жабындылары бозғылт, жұтқыншақтың ұлғайған жергілікті лимфа бездері пальпацияланады. Фарингоскопия: жұмсақ таңдайдың, таңдай доғаларының гиперемиясы мен инфильтрациясы, таңдай бадамшаларының ісінуі мен гиперемиясы, олардың беткейінде көптеген домалақ, сәл көтеріңкі сары дақтар анықталады. Қандай диагнозбен және қай бөлімшеге науқасты госпитализациялайсыз?

Фолликулярлы баспа, ЛОР бөлімшесі

A) Лакунарлы баспа, терапевттік бөлімше.

B) Фолликулярлы баспа, инфекциялық бөлімше.

C) Лакунарлы баспа, ЛОР бөлімше.

D) Катаральды баспа, амбулаторлы ем.

{Дұрыс жауап}= А

 

$$$008

Науқас 9 жаста. Тамағының, әсіресе, оң жағында ауруына,ауырсынуына. 5 күн аурумын деп санайды, дене қызуы 38,6*С, тері жабындылары бозғылт. Фарингоскопияда тризм, оң бадамша ортаңғыға және алдыға жылжыған, гиперемия жән жұмсақ таңдайдың алдыңғы доғасында инфильтрация. Оң жақтан жақ асты лимфа түйіндер ұлғайған. Диагноз қойыңыз және диагнозды анықтау үшін тактикаңыз:

A)Жұтқыншақ артындағы абсцесс, пальпация

B) Паратонзилярлы абсцесс, пункция

C)Интратонзиллярлы абсцесс, мезофарингоскопия, бадамша бездің ротациясымен.

D) Лакунарлы ангина, мезофарингоскопия

E)Парафренгиальді абсцесс, компьютерлі томаграфия

{Дұрыс жауап}= В

 

Каз

Хирургия 03_

Тақырып «Онкология және маммология» 03_06_

$$$001

Науқас В. 34 жаста келесідегі шағымдармен түсті эпигастрий аймағындағы ауырлық сезіміне, жағымсыз сезімге, тартып ауырсынуға. Тамақ көп ішкеннен кейін ауырсыну сезімі күшееді. Асқазанның рентгенологиялық зерттеуінде антральді бөлігінің тарылғаны және перистальтикалық толқынның төмендегені анықталды. Болжам диагноз?

A) асқазанның антральді бөлігінің обыры

B) асқазан түбінің обыры

C) асқазанның пелорикалық бөлігінің обыры

D) ГЭРА

E) асқазанның антральді бөлігінің жара ауруы

{Дұрыс жауап} = А

 

$$$002

Науқас В. 68 жаста келесідегі шағымдармен түсті: дефекация кезінде анус аймағындағы ауырсынуына, қан бөлінуіне тұрақты түрде көп емес мөлшерде тік ішектен нәжіс массаларының бөлінуіне. Тік ішекті саусақпен зерттегеннен кейін тік ішек обыры деген диагноз қойылды. Диагнозды нақтылау үшін қандай қосымша зерттеу әдістерін қолдану қажет?

A) ФГДС + биопсия

B) құрсақ қуысы және құрсақ арты кеңістігі ағзаларының УДЗ-і

C) ирригоскопия

D) фиброколоноскопия

E) фиброколоноскопия + биопсия

{Дұрыс жауап} = Е

 

$$$003

Науқас П. 39 жаста онкологқа келесідей шағымдармен жіберілді: қатты және жартылай сұйық тағамның қиындықпен өтуіне, әлсіздікке, 5 ай бойы ауруына, қатты тағамды жұтқан кезде қақалу және ауырсынуына. Диагностикалық орталықта ФГДС + биопсия жасалды. Гистологияда өңештің ортаңғы 1/3 бөлігінің жоғары диффиренцирленген аденокарцинома. Бұл жағдайда қандай ем тиімді?

A) операция алды сәулелі терапиямен бірге

B) тек қана химиотерапия

C) операция жасауға келмейді

D) тек қана симптоматикалық терапия

E) сәулелі + химиотерапия

{Дұрыс жауап} = А

 

$$$004

Науқас Н. 70 жаста онкологқа келесідей шағымдармен барды: сол жақ құлақ арты аймағындағы түзілістің пайда болуына. Бұрын ешқандай аурулармен ауырмаған. 48 жыл аралығында темекі шегеді, күніне 0,5-1 пачка. Жіңішке инелі биопсия жасалынды, цитологиялық қортындылары қатерлі ісікке тән. Болжам диагноз және қосымша зерттеулер?

A) қуық алды безінің обыры, ПСА, тік ішекті саусақпен зерттеу қуық алды безінің УДЗ-і

B) өкпе обыры, өкпе рентгенографиясы ФБС биопсиямен бірге, кеуде қуысы ағзаларының КТ-і

C) асқазан обыры, рентгеноскопия, іш қуысы ағзаларының УДЗ-і, ФГДС + биопсия

D)қалқанша бездің обыры, қалқанша бездің УДЗ-і, жіңішке инелі биопсиямен бірге

E) лимфогранулематоз, перифериялық лимфа түйіндерінің УДЗ-і

{Дұрыс жауап} = В

 

$$$005

Науқаста сүт безінің инфильтративті-ісіну формалы қатерлі ісік. Бірінші этапта жасау керек:

A) кеңейтілген радикальді мастэктомия

B) жай мастэктомия + сәулелі терапия

C) сәулелі терапия + химиотерапия + гормонотерапия

D) сәулелі терапия + радикальді мастэктомия + химиотерапия

E) сәулелі терапия + радикальді мастэктомия + химиотерапия + гормонотерапия

{Дұрыс жауап} = С

 

$$$006

Науқас Ч. 80 жаста мұрын ұшы аймағында жара және ауырсынуға шағымданып түсті. Анамнезінен белгілі: 4 жыл бұрын ісікті түзіліс бетінен көтеріңкі орналасқан ісік пайда болды, уақыт өте келе өлшемі үлкейіп, жаралар түзілді. Стационарда емделді. Ем қабылдағаннан 1 жылдан кейін сол жерде жара пайда болды. Обьективті қарағанда пигментті жиектері тегіс емес жара, жара түбі – сары-сұр түсті серозды геморрагиялық бөлініспен. Сіздің диагнозыңыз? Негізгі диагностика? Емі?

A) қызыл теміреткі, визуальді, медикаментозды

B) мұрын ұшы терісінің қатерлі ісігі рецедив, гистологиялық тексерулер, операция

C) терінің жаралы-некротикалық жарасы, цитологиялық, медикаментозды

D) псориаз, цитологияға жағынды, гормональді

E) қабыну, визуальді, қабынуға қарсы

{Дұрыс жауап} = В

 

$$$007

Науқас 8 жыл бойы түйінді жемсаумен ауырады соңғы кезде тез ұлғая бастады. Тахикардия, тітіркенгіштік, ұйқысының бұзылуы пайда болды. Қалқанша бездің Экзопереломды бұзылысы, УДЗ-да шекарасы айқын емес жоғары тығыздықты түзіліс анықталды. Қандай диагностикалық әдісті қолдану керек:

A) қалқанша бездің функциясын анықтау үшін қан анализі

B) мойын тамырларының УЗДГ

C) пальпация, мойын ағзаларының КТ

D) УДЗ және ТИБ (жіңішке инелік биопсия)

E) мойын ағзаларының термограммасы

{Дұрыс жауап} = Д

$$$ 008

Дәрігерге 49 жастағы тізе буынында бұрын болмаған ауыспалы ауырсыну ер адам қаралды. Анамнезінде шылым шегеді, құрғақ жөтел. Тексеру кезінде буын деформациясы жоқ, ЭТЖ 48мм/сағ, ревматоидты сынамасы оң, рентгенограммада: бірінші өкпе алаңының ортаңғы бөлігінде – домалақ тегіс емес көлеңкелі сәулелі контурлы. Қандай ауру туралы ойлауға болады?

A) Өкпе эхинококкы ревматоидты артритпен бірге

B) Зақымдалумен жүретін өкпе туберкулезі

C) Өкпе рагы артропатиямен

D) өкпе абсцессі, ревматоидты артрит

E) ошақты пневмония, ревматоидты артрит

{Дұрыс жауап} = С

$$$ 009

Поликлиникаға 69 жастағы науқас ішінің үлкеюі, тері жабындыларының сарғаюы, әлсіздік, тәбетінің төмендеуі, ұйқысының бұзылуы, дене температурасы 38-39 дейін жоғарлауына шағымданады. УДЗ-де бауырдың 4-ші сегментінің үлкеюі – гиперэхогенді түзіліс, 4 х 4см жиектері айқын емес. Қандай диагноз туралы ойладыңыз? Қандай зерттеу әдістері диагнозды айқындауға көмектеседі?

A) Бауырдың абцессі, УДЗ

B) Өт жолдарының нәжіс құрттарымен обструкциясы, нәжіс құрттарына анализ.

C) Бауырдың екіншілік рагы,ТИБ УДЗ, бауырдың КТ.

D) Бауырдың циррозы, бауыр венасыныңангиографиясы

E) Жоғар,ы қуысты венаның қысылу синдромы ФГДС.

{Дұрыс жауап} = С

$$$ 010

Науқас 58 жаста, ургентті клиникаға келесі шағымдармен түсті: іштегі ауырсыну, іштің желденуі, нәжістің болмауы, ретсіз құсу,батапқыда жеген тағаммен, одан кейін өтпен. 10 жэыл бұрын жуан ішекке иригоскопия жасалғанда – полип анықталған. 1 жыл бұрын асқазанға рагына – субтотальді резекция жасалған. Аускультативті: ішектің перистальтикасынң кұшеюі. Рентгенограмма көрінісінде Клойбер тостағаншалары анықталды. Қандайауру деп ойлайсыз? Емдік тактика?

A) Тоқ ішектің өтімсіздігі, қаралу.

B) Ішек өтімсіздігі, шұғыл түрде операция жасау.

C) Тігістердің ажырауы, перитонит.

D) Ішектің тітіркену синдромы, медикаментозды ем.

E) Жартылай органнның пенитрациясы, операция.

{Дұрыс жауап} = В

$$$ 011

49 жастағы ер адам тізе буынындағы ауырсыну сехімімен дәрәгерге қаралды. аАнамнезінде: темекішегеді, құрғақ жөтел. Қаралғанда: Буындар деформациясы жоқ, ЭТЖ - 48 мм.сағ., ревматойдты тәсілдер – оң, рентгенограмма көрінісінде: түбірлік аймақта ауырсыну, оң жақ өкпенің ортаңғы бөлігінде дөңгелек, сәулелік контурлы біркелкі емес көлеңке тәрізді көрініс. Осындай жағдайда келесідей информативті таңдаңыз:

A) бронхоскопия кезіндегі жуынды суларды цитологиялық зерттеу.

B) Туберкуленді тәсілдер

C) Буындардың пункциялық биопсиясы.

D) Өкпе томографиясы.

E) Өкпе рентгенографиясы

{Дұрыс жауап} = А

$$$ 012

50 жастағы науқасқа тік ішектің жоғарғы ампулрлы бөлімінің аденокарциномасына резекция операциясы жасалды, ІІ а клиникалық сатысында анықталды. Цитологиялық зерттеуде 2 пароректалдьді лимфа түйіндерінде метастаздар анықталды. Жасалу керек.


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 558 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
A) Шырыш рельефінің бұзылысы 3 страница| A) Шырыш рельефінің бұзылысы 5 страница

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.047 сек.)