Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Сучасні тенденц.розв.індустр.гостин.

Читайте также:
  1. Глобалізація як цивілізаційний феномен: історія та сучасність
  2. Писемне мовлення. Сучасні правописні норми
  3. Сучасні дослідження сімейно-шлюбних відносин.

1)поглиб.спеціал.готел.пропоз.

2)утв.міжнар.готел.мереж.

3) розв.малих п-в.гостин.

4)впровадж.в індустр.гостин.нових комп.технолог.Середня тривал.прожив.в готел.1людини(2,5доби)Коеф.завант.компл.по Укр26%,в Києві46%.У світі є 25-30млн.мість в готелі.30%ринку готел.посл.належ.готел.ланц.(Хітон,Маріот).Фактори,що стрим.гот.розв.в Укр:

1)екон.нестаб,криза

2)недол.в робот.фін.с-ми.

3)обмеж.платоспром.насел.

4)недоскоч.податков.сма.

Потенціал.індустр.гостин:

1)природ.умови

2)істор.культ.ресурси.

3)трудов.та матер.ресурси.

Фактори розв.індустр.гостин.:

1)розпов.сфери інтер.готел.бізнесу на прод.і посл.

2)розв.готел.ідустр.та засоб.гостин.сприяє доступн.послуг для масового спожив.

3)посилення спеціал.дозвол.чіткіше орінтув.на певні сигменти спожив.у розрах.їх потреб.

4)глобал.та концентр.послуг.

5)широке впровадж.нових засоб.комунік.та інф.технол.

Основні завдання сфери гостин:

1)ств.конкур.перев.і підв.конкур.спром.п-в.

2)ств.стаб.клієнтури через м-во знайти свого клієнт.

3)потужн.нових шляхів для розв.п-ва.

4)пост.оноалення власної політики.

До тенденції розвитку підприємств індустрії гостинності, що набули розвитку за останні десятиліття, належать: поглиблення спеціалізації готельної та ресторанної пропозиції; утворення міжнародних готельнних ланцюгів; розвиток мережі малих підприємств; упровадження в індустрію гостинності нових комп'ютерних технологій. Останнім часом поряд із традиційними повносервісними готелями все більше зявляються підприємства зі скороченим набором послуг і страв. Спеціалізація може бути найрізноманітнішою. Готелі можуть орієнтуватися на обслуговування представників сегмента туристичного ринку. Ресторани все більш спеціалізуються на виготовлення національних страв. Величезну популярність набули ресторани швидкого обслуговування (McDonalds, Pizza Hut, Domino, Red Lobster) та інші. Поглиблення спеціалізації підприємств гостинності взаємоповязане з створенням міжнародних ланцюгів, що мають велике значення в розробці та впровадженні високих стандартів обслуговування. Розвиток готельного господарства в Україні сьогодні стримується низкою чинників: економічна криза; недоліки в роботі фінансово-банківської системи; обмежена платоспроможність населення; недосконала податкова система. Законодавчо-правова база не відповідає вимогам сьогодення,немає інструкцій та інших нормативних документів,які були б логічно взаємопов'язані і не суперечили один одному. Слід відзначити відсутність необхідної інфраструктури, відповідних сервісних умов, що, в свою чергу ,позначається на рівні якості обслуговування туристів. Стан сфери послуг не відповідає потенційним можливостям держави, яка має все для розвитку туристичної інфраструктури: природні умови; історико-культурні ресурси; трудові та матеріальні ресурси. Орієнтиром у роботі приведення готельного сектора до міжнародних стандартів є рекомендації, затверджені у листопаді 1989р. секретаріатом Всесвітньої туристичної організації (ВТО). У сучасній економіці з'явилися тенденції до швидкого розвитку туристичних послуг. Новий статут одержали готельні послуги, критерієм якості яких став принцип гостинності. Важливо зауважити, що останнім часом як вітчизняні так і зарубіжні інвестори виявляють зацікавленість можливостями вкладень в туристичну інфраструктуру країни. У зв'язку з усіма вказаними факторами необхідно для більшої інформативності наявних та потенційних інвесторів, споживачів, теперішніх та майбутніх фахівців та професіоналів, а також для вдосконалення комплексного розвитку індустрії відтворити повний огляд організацій та робітників, які працюють на створення нового іміджу України в частині надання туристичних послуг, послуг розміщення та харчування. Також, розвиток туристичної індустрії вплинув на появу послуг, пов'язаних з обов'язковим медичним страхуванням і виконанням митних умов. Готельний бізнес України сприятиме презентаціям регіональних інвестиційних ідей та проектів, пропозиціям готелів, ресторанів для потенційних інвесторів, розвитку франчайзних мереж, інвестуванню в рекреаційний і санаторно-курортний сектор, формуванню маркетингових систем, рекламно-інформаційному забезпеченню. Готельне господарство є однією з основних складових туристської індустрії України. У 2004 р. в Україні налічувалось 1308 готельних підприємств на 949,1 тис. місць. Послуги підприємства гостинності мають видозмінюватись відповідно до потреб і запитів гостей. Кількість готелів в Україні порівняно з туристськими країнами світу незначна. У Великій Британії, наприклад, функціонує близько 260 тис. готелів. У країнах Європи число великих готелів становить 15 -25 % загальної кількості готельних господарств, 75 -85 % - мотелі та готелі сімейного типу. За даними аналізу структури готельного господарства України, такі форми готельного господарства, як мотелі, кемпінги, молодіжні бази, надзвичайно поширені в інших країнах, в Україні практично не розвинуті. Як свідчить міжнародний досвід, саме такі підприємства могли б дати істотний поштовх розвитку галузі та створенню додаткової кількості робочих місць.


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 194 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Особливості туризму для осіб з вадами зору, слуху та іншими фізичними вадами. | Керівництво і лідерство на туристичному підприємстві | Характеристика приміщень та служб підприємств готельного комплексу | Туристичний шлях «Стежками опришків». | Методи прийняття управлінських рішень на туристичному підприємстві | Характеристика приміщень та служб підприємств ресторанного комплексу | Разделение и кооперация труда работников залов | Требования к метрдотелю | Замки Закарпаття, як туристична атракція | Квасівський |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Управління процесом комунікації на туристичному підприємстві| Маркетингові стратегії охоплення ринку

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.029 сек.)