Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Індивідуальних навчально-дослідних завдань

Читайте также:
  1. VІ. Зміст і послідовність виконання завдань.
  2. ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ
  3. Вирішите кілька завдань-моделей, використовуючи діагностичні та лікувальні алгоритми.
  4. Зразок виконання завдань
  5. Індивідуальний метод обліку кількості знесених яєць проводять у селекційних стадах, застосовують для цього контрольні гнізда, або утримання в індивідуальних клітках.
  6. індивідуальних навчально-дослідних завдань з курсу

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Юридичний факультет

Кафедра кримінального права і процесу

 

 

Затверджено на засіданні кафедри

кримінального права і процесу

(протокол № 2 від «12» вересня 2014 р.)

 

 

Методичні вказівки та тематика

Індивідуальних навчально-дослідних завдань з

Кримінально-процесуального права України

 

Для студентів юридичного факультету

 

Підготував:

Кандидат юридичних наук,

доцент Крикунов О.В.

 

Луцьк - 2015


Методичні вказівки щодо підготовки та оформлення

індивідуальних навчально-дослідних завдань

Підготовка до виконання індивідуального навчально-дослідногозавдання вимагає оволодіння відповідною частиною курсу «Кримінально-процесуальне право України» за підручниками та іншою спеціальною літе­ратурою, ретельного вивчення норм ратифікованих Україною міжнародних договорів із прав людини та кримінального процесу, Конституції України, Кримінального процесуального кодексу України 2012 р. та інших джерел кримінально-процесуального права, а також слідчо-прокуроської та судової практики у відповідній сфері кримінального процесу.

Тему індивідуального навчально-дослідногозавдання студент обирає на власний розсуд. Студенти, які оберуть для написання одну тему, повинні пам’ятати, що їх виклад у навчально-дослідних завданнях не може збігатися, а на захисті студент повинен підтвердити самостійний характер роботи. На вимогу викладача студент повинен представити чорновий варіант своєї роботи або ті матеріали (ксерокопії чи конспекти статей у пресі, наукових робіт, актів судової влади, скріншоти чи роздруковані інтернет-джерела тощо), які використані для її написання.

Розпочинати роботу слід із змісту, в якому має бути розкрито структуру роботи та вказані сторінки, на яких кожен елемент викладено.

У роботі має міститися вступ, у якому студент повинен вказати об’єкт та предмет свого дослідження, завдання, які він ставить для вирішення, які нормативно-правові акти, акти судової влади він опрацював, авторів, чиї роботи використані у дослідженні.

Виконання індивідуального завдання полягає в аналізі кримінально-процесуального законодавства України, слідчо-судової практики, спеціальної літератури по обраній темі, формулюванні власної точки зору студента щодо виявлених прогалин правового регулювання у КПК України 2012 р., наведення власного тлумачення існуючих оціночних понять, рекомендацій щодо правильного та ефективного застосування норм кримінально-процесуального права.

Висвітлення теми повинне бути повним, а не поверхневим, охопити проблемні моменти, містити аналіз наукової літератури.Для одержання позитивної оцінки студент повинен навести ґрунтовне дослідження існуючого стану правового регулювання, відзначити прогалини, шляхи можливого удосконалення чинного законодавства, дати вичерпні відповіді, які мають ґрунтуватися на нормах закону, міжнародно-правових актів, судової практики, враховувати положення науки кримінального процесу.Робота обов’язково повинна завершуватися висновками, що відповідають змісту роботи, розкривають і узагальнюють підсумки дослідження студента у конкретних, науково та логічно обґрунтованих тезах, дефініціях, рекомендаціях та пропозиціях.


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 149 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Миф пятый | Миф шестой | Миф седьмой | НЕМЦЫ УСТРОИЛИ КРАСНОЙ АРМИИ «ТАНКОВЫЙ» И «АВИАЦИОННЫЙ» ПОГРОМ. СОВЕТСКИЕ ТАНКОВЫЕ ВОЙСКА И ВВС ОКАЗАЛИСЬ НЕЭФФЕКТИВНЫМИ, ВОЕВАЛИ БЕЗДАРНО И ПОГИБЛИ ЗРЯ | ЕСЛИ БЫ НЕ ОШИБКИ ГИТЛЕРА И, ОПЯТЬ-ТАКИ, ПЛОХАЯ ПОГОДА И ПЛОХИЕ ДОРОГИ, ТО К ОСЕНИ 1941 ГОДА ГЕРМАНИЯ МОГЛА БЫ ВЫИГРАТЬ ВОЙНУ, А ГИТЛЕР – ПРИНЯТЬ ПАРАД ВЕРМАХТА НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ 1 страница | ЕСЛИ БЫ НЕ ОШИБКИ ГИТЛЕРА И, ОПЯТЬ-ТАКИ, ПЛОХАЯ ПОГОДА И ПЛОХИЕ ДОРОГИ, ТО К ОСЕНИ 1941 ГОДА ГЕРМАНИЯ МОГЛА БЫ ВЫИГРАТЬ ВОЙНУ, А ГИТЛЕР – ПРИНЯТЬ ПАРАД ВЕРМАХТА НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ 2 страница | ЕСЛИ БЫ НЕ ОШИБКИ ГИТЛЕРА И, ОПЯТЬ-ТАКИ, ПЛОХАЯ ПОГОДА И ПЛОХИЕ ДОРОГИ, ТО К ОСЕНИ 1941 ГОДА ГЕРМАНИЯ МОГЛА БЫ ВЫИГРАТЬ ВОЙНУ, А ГИТЛЕР – ПРИНЯТЬ ПАРАД ВЕРМАХТА НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ 3 страница | ЕСЛИ БЫ НЕ ОШИБКИ ГИТЛЕРА И, ОПЯТЬ-ТАКИ, ПЛОХАЯ ПОГОДА И ПЛОХИЕ ДОРОГИ, ТО К ОСЕНИ 1941 ГОДА ГЕРМАНИЯ МОГЛА БЫ ВЫИГРАТЬ ВОЙНУ, А ГИТЛЕР – ПРИНЯТЬ ПАРАД ВЕРМАХТА НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ 4 страница | ЕСЛИ БЫ НЕ ОШИБКИ ГИТЛЕРА И, ОПЯТЬ-ТАКИ, ПЛОХАЯ ПОГОДА И ПЛОХИЕ ДОРОГИ, ТО К ОСЕНИ 1941 ГОДА ГЕРМАНИЯ МОГЛА БЫ ВЫИГРАТЬ ВОЙНУ, А ГИТЛЕР – ПРИНЯТЬ ПАРАД ВЕРМАХТА НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ 5 страница | Миф «сверхштатный», одиннадцатый |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ МИРОВОЙ СИТУАЦИИ В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА В СВЕТЕ СИТУАЦИИ ПЕРЕД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНОЙ 1941–1945 гг| індивідуальних навчально-дослідних завдань з курсу

mybiblioteka.su - 2015-2021 год. (0.063 сек.)