Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Формування первинного кадрового резерву

Читайте также:
  1. Анализ конкурентоспособности кадрового агентства N.
  2. В стенке резервуара
  3. Види рекреаційних комплексів. Умови формування рекреаційних потреб
  4. Використання структурно-логічних схем для формування основних понять квантової фізики
  5. Відкриття банківського рахунку для формування статутного фонду господарського товариства
  6. ВЫБОР ОПТИМАЛЬНЫХ ТИПОРАЗМЕРОВ РЕЗЕРВУАРОВ
  7. Выбор резервуаров для Дз.

4.1. Формування резерву для заміщення посад старших прокурорів та прокурорів, старших слідчих та слідчих особливо важливих справах, старших слідчих та слідчих прокуратур міст, районів, міжрайонних, районів у містах та прирівняних до них прокуратур здійснюється кадровими підрозділами прокуратур обласного рівня.

4.2. Первинний кадровий резерв формується за рахунок:

а) магістрантів Національної академії прокуратури України та студентів останнього року навчання, які здобувають освіту за рекомендаціями органів прокуратури у базових вищих навчальних закладах;

б) осіб, які отримали освіту в базових вищих навчальних закладах поза межами державного замовлення і які не пройшли цільову підготовку за рекомендацією органів прокуратури, а також в інших вищих навчальних закладах;

в) осіб, які мають вищу юридичну освіту та працюють на посадах державних службовців в органах прокуратури;

г) осіб, які мають вищу юридичну освіту та працюють за фахом у судових, правоохоронних, державних органах, на підприємствах, в установах, організаціях.

4.3. Відбір претендентів для зарахування до резерву здійснюється кадровими підрозділами прокуратур обласного рівня, а із числа осіб, зазначених у підпунктах "б", "в", "г" пункту 4.2, також прокурорами міст, районів, міжрайонними, районними у містах та іншими прирівняними до них прокурорами.

4.4. При вивченні кандидатур претендентів для зарахування до кадрового резерву опрацьовуються документи, які підтверджують отримання вищої юридичної освіти, та характеристики особи з місця навчання чи роботи.

4.5. З метою отримання додаткової інформації про особу претендента, його ділові та моральні якості, рівень освітньо-кваліфікаційної підготовки з ним проводиться співбесіда, а за необхідності - психологічне, професійне тестування тощо.

4.6. Для прийняття рішення щодо можливості зарахування до первинного кадрового резерву претендентом подаються такі документи:

- заява на ім'я прокурора області про зарахування до кадрового резерву;

- особистий листок по обліку кадрів;

- автобіографія;

- копія паспорта громадянина України;

- копії документів про вищу юридичну освіту;

- характеристики;

- дві фотокартки (4 х 6).

4.7. Питання про зарахування до первинного кадрового резерву осіб, зазначених у підпункті "а" пункту 4.2, вирішується на підставі рекомендації відповідного органу прокуратури для вступу до базового вищого навчального закладу та інформації цієї освітньої установи про зарахування студентом останнього курсу навчання. Рішення щодо можливості зарахування до кадрового резерву осіб, зазначених у підпункті "в" пункту 4.2, приймається за наявності поданих ними заяв та за результатами вивчення їх особових справ.

4.8. Про можливість зарахування особи до кадрового резерву прокурором міста, району, міжрайонним та прирівняним до них складається рекомендація, яка разом з доданими претендентом документами надсилається до кадрового підрозділу прокуратури обласного рівня.4.9. Розгляд сформованих документів щодо претендентів на зарахування до резерву покладається на керівників кадрових підрозділів прокуратур обласного рівня, якими і складається список первинного кадрового резерву із зазначенням даних про особу (П. І. Б., рік народження, коли та який навчальний заклад закінчила, місце роботи чи навчання, а також посада, на яку претендує особа).

4.10. Сформований список первинного кадрового резерву затверджується прокурорами обласного рівня щорічно до 1 жовтня та за необхідності до нього вносяться зміни.

4.11. Виключення із списку первинного кадрового резерву здійснюється за погодженням з прокурором обласного рівня, про що в списку робиться відмітка.

4.12. Підставами для виключення особи із списку кадрового резерву є:

а) призначення на посаду;

б) відмова від подальшого перебування у резерві;

в) відмова від призначення на запропоновану посаду;

г) наявність інших підстав, які унеможливлюють перебування у резерві.


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 209 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Дискретизатор. | Модулятор. | Демодулятор. | Загальні положення | Контроль за організацією роботи з кадровим резервом |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Формування кадрового резерву для висунення на керівні посади| Підготовка кадрового резерву

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.005 сек.)